Tichý svět připomíná Den mateřského jazyka a Den sluchu


mezinárodní den mateřského jazyka - šířka

Mezinárodní den mateřského jazyka je svátek, který připadá na 21. únor, a zavedla ho organizace UNESCO v roce 1999 jako připomínku toho, že na světě existuje něco mezi šesti až sedmi tisíci jazyky. Mezi nimi se objevuje také český znakový jazyk, který je rodným jazykem neslyšících.

Český znakový jazyk pro začátečníky i pro pokročilé vyučuje jeden z provozů Tichého světa, organizace, jehož Tichou linku podporuje i městská část Praha 4.

Prostřednictvím Tiché linky se neslyšící mohou spojit s kýmkoliv je třeba, a to 24 hodin denně. Tichá linka funguje na jakémkoliv zařízení s webkamerou. Neslyšící se prostřednictvím videohovoru spojí s tlumočnicí, která zavolá na požadovanou linku, a komunikuje tak s neslyšícím českým znakovým jazykem, a se slyšícím (například úředníkem) mluvenou češtinou. Tím pomáhá neslyšícím klientům a přispívá ke zlepšení kvality jejich života a také k osvětě ve slyšícím světě.

O tři týdny později, tedy 3. března, je Světový den sluchu. Vyhlášen byl v roce 2007 na mezinárodní konferenci zaměřené na prevenci a léčbu sluchu.

Připomenutí zásadních svátků komunity neslyšících je velice důležité, protože upozorňuje slyšící většinu, že se mezi námi nachází lidé s odlišným mateřským jazykem a jinými komunikačními prostředky a zvyklostmi obecně.

Zveřejněno: 21.02.2021 – Vít Drbal
Vytisknout