Sportovní centra

Bezplatné sportovní vyžití dětí spojené s plným využitím tělocvičen a sportovišť na základních školách Prahy 4 - přesně to zahrnuje unikátní projekt Sportovní centra Prahy 4, který odstartovala městská část Praha 4 už od října 2010.

Žáci 1. až 5. tříd mohli zdarma dvakrát týdně v odpoledních hodinách navštěvovat sportovní kroužky zaměřené na basketbal a florbal. Je vytvořeno prozatím pět tzv. center, která jsou v ZŠ Plamínkové, Poláčkova, U Krčského lesa, Jitřní a Jižní a do nich se děti svážejí ze spádových  oblastí.  Městská část financuje i doprovod  z jiné školy  na základnu a zpět.  Jde o pilotní projekt, který je městská část Praha 4 připravena v případě zájmu rozšiřovat. V začátcích bylo rozhodnuto o  zaměření na florbal a basketbal, protože jsou to týmové sporty, podporují koordinaci pohybů a fyzičku. Kluci a děvčata z těchto nižších ročníků jsou na tom výkonnostně srovnatelně, takže mohou vytvořit i smíšená družstva.

Do programu je zapojeno až 20 základních škol, USK Praha a Florbal Chodov. Školy zřizované městskou částí poskytly prostory a sportovní kluby zase trenéry. Předpokladem také je, že kluby budou z těchto center vybírat a oslovovat talenty pro své oddíly. Městská část si uvědomuje, že do rekonstrukcí škol a sportovišť investovala skutečně ohromné částky a navíc chce aktivně podporovat sport v naší městské části, aby Praha 4 „byla v kondici“. Proto přichází i s tímto modelem, který je běžný například v Británii nebo v USA. Škola nemá být chápána jenom jako vzdělávací centrum, ale také jako komunikační místo, kde se lidé setkávají i po vyučování a které je využíváno i pro mimoškolní činnost.

Vytisknout