Speciální sanitka pomůže uživatelům návykových látek


Mobilní ošetřovnu Drop Inu si na jejím stanoviště v Bartoškově ulici prohlédli členové Výboru pro bezpečnost Zastupitelstva městské části Praha 4. Seznámili se s interiérem sanitky a s rozsahem poskytovaných služeb. Sanitka bude v pilotním provozu stát v ulici Bartoškově každé úterý od 13 do 16 hodin. Předtím bude objíždět vytipovaná místa na území MČ Praha 4.

Do ulic městské části Praha 4 vyrazí s koncem jara sanitka, která bude poskytovat zdravotní péči uživatelům návykových látek. Projekt zaměřený na snižování rizika šíření infekčních onemocnění mezi uživateli návykových látek i v běžné populaci financuje hlavní město Praha. Sanitku provozuje Středisko prevence a léčby drogových závislostí Drop In.

„Postoj k osobám závislým na návykových látkách bývá často negativní, protože veřejnost vnímá zvláště jejich projevy navenek a trestnou činnost spojenou s drogami,“ uvedla Lucie Michková (ODS), předsedkyně Výboru pro bezpečnost Zastupitelstva MČ Praha 4.

Praha 4 dlouhodobě podporuje terénní programy pro uživatele návykových látek. Na území městské části působí kromě Střediska prevence a léčby drogových závislostí Drop In ještě další terénní program organizace Progressive. Terénní programy kromě monitoringu celé městské části poskytují pomoc a poradenství uživatelům návykových látek a zabývají se snižováním rizik spojených s užíváním drog. Pracovníci terénních programů také sbírají nebezpečný injekční materiál na území Prahy 4.

MČ Praha 4 má zájem na vyhledávání uživatelů drog a jejich navázání na pomáhající organizace. Jedním z významných důvodů je ochrana před šířením infekčních onemocnění, a to nejen mezi uživateli, ale také směrem k veřejnosti.

„Nemůžeme tyto osoby vykázat z veřejného prostranství, a tím problém takzvaně vyřešit, proto se snažíme, aby do životů našich obyvatel zasahoval fenomén závislostí co nejméně. Nedílnou součástí je tak i spolupráce s Policií České republiky, městskou policií, sociálním odborem ÚMČ Praha 4 zvláště pak s oddělením sociální intervence, s protidrogovým koordinátorem a také se školami v oblasti primární prevence,“ uvedla dále Lucie Michková. „Snažíme se vyvážit preventivní a represivní přístup v rámci protidrogové politiky, to znamená, že nám jde nejen o potírání drogové kriminality a negativních jevů s ní spojených, ale i podporu léčby závislostí a prevenci.“

Sanitka Drop Inu bude mimo jiné testovat uživatele návykových látek na přítomnost infekčních chorob, čímž ochrání veřejnost i před šířením nemocí včetně Covid-19.

Mobilní ošetřovnu Drop Inu si na jejím stanoviště v Bartoškově ulici prohlédli členové Výboru pro bezpečnost Zastupitelstva městské části Praha 4. Seznámili se s interiérem sanitky a s rozsahem poskytovaných služeb. Sanitka bude v pilotním provozu stát v ulici Bartoškově každé úterý od 13 do 16 hodin. Předtím bude objíždět vytipovaná místa na území MČ Praha 4.Mobilní ošetřovnu Drop Inu si na jejím stanoviště v Bartoškově ulici prohlédli členové Výboru pro bezpečnost Zastupitelstva městské části Praha 4. Seznámili se s interiérem sanitky a s rozsahem poskytovaných služeb. Sanitka bude v pilotním provozu stát v ulici Bartoškově každé úterý od 13 do 16 hodin. Předtím bude objíždět vytipovaná místa na území MČ Praha 4.Mobilní ošetřovnu Drop Inu si na jejím stanoviště v Bartoškově ulici prohlédli členové Výboru pro bezpečnost Zastupitelstva městské části Praha 4. Seznámili se s interiérem sanitky a s rozsahem poskytovaných služeb. Sanitka bude v pilotním provozu stát v ulici Bartoškově každé úterý od 13 do 16 hodin. Předtím bude objíždět vytipovaná místa na území MČ Praha 4.
Mobilní ošetřovnu Drop Inu si na jejím stanoviště v Bartoškově ulici prohlédli členové
Výboru pro bezpečnost Zastupitelstva městské části Praha 4. Seznámili se s interiérem sanitky
a s rozsahem poskytovaných služeb. Sanitka bude v pilotním provozu stát v ulici Bartoškově
každé úterý od 13 do 16 hodin. Předtím bude objíždět vytipovaná místa na území MČ Praha 4.Zveřejněno: 24.05.2021 – Vít Drbal
Vytisknout