Složení státoobčanského slibu na Úřadu městské části Prahy 4

„Slibuji na svoji čest věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat všechny zákony a jiné obecně závazné právní předpisy. Slibuji, že budu plnit všechny povinnosti občana České republiky,“. Tento slib zazněl v pátek 25. září 2015 v budově Úřadu městské části Praha 4 celkem čtyřikrát.

Za přítomnosti starosty městské části Petra Štěpánka (Trojkoalice/SZ) a zastupujícího tajemníka Pavla Šimiceho složili slib čtyři obyvatelé Prahy 4, z nich tři pocházejí z Bosny a Hercegoviny a jeden z Bulharska. Všichni pobývají na území České republiky delší dobu, někteří zde již i vychovali své děti, které se s úspěchem uplatňují v různých profesích.Složení státoobčanského slibu na úřadu Prahy 4
Vytisknout