Rozklikávací rozpočet Prahy 4

Městská část Praha 4 nechala vyvinout webovou aplikaci, ve které si mohou obyvatelé prohlédnout rozpočet městské části. Aplikace přináší všem uživatelům přehlednou, srozumitelnou a moderní formu prezentace příjmů a výdajů na webových stránkách, ale i v mobilních zařízeních, jakou jsou tablety a chytré telefony.

„Rozklikávací rozpočet Prahy 4 umožní sledovat hospodaření města z různých úhlů pohledu na rozpočet. Zobrazovaní příjmů a výdajů pomocí grafů je srozumitelnější než studování desítek papírů“ uvedl starosta Pavel Caldr. „Jsem rád, že se tímto posílí informovanost občanů, na co jsou vynaloženy finanční prostředky, a proto i důvěra veřejnosti k vedení naší městské části.“

Webová aplikace byla vyvinuta společností GORDIC, s.r.o.

Rozklikávací rozpočet Prahy 4
Rozklikávací rozpočet Prahy 4
Vytisknout