Pro komunikaci s neslyšícími slouží v Praze 4 tichá linka


tichá linka

Úřad městské části Praha 4 začal využívat pro komunikaci s osobami se sluchovým postižením služeb Tiché linky. Dosud byli neslyšící závislí na psaní SMS, chatování, využívali e-mail či Facebook a Skype, objednávali si osobního tlumočníka, nyní si mohou vyřídit svoje telefonáty odkudkoli právě díky aplikaci Tichá linka. MČ Praha 4 je první městskou částí, která Tichou linku provozuje.

V České republice žije zhruba půl milionu osob se sluchovým postižením, pro které může být běžná komunikace se slyšícím světem větší či menší bariérou. Tito lidé mohou od roku 2008 využít unikátní sociální službu Tichá linka, která nabízí tlumočení znakového jazyka a přepis mluvené řeči do textu online a provozuje ji organizace Tichý svět, o. p. s.
Tichá linka je určena sluchově postiženým a umožňuje telefonovat a komunikovat se slyšícími bez bariér. Tlumočník či přepisovatel nemusí být na stejném místě jako klient, spojí se prostřednictvím internetu, takže je možné využít jejich služeb z jakéhokoliv místa v republice.

Klient si dle svých preferencí vybere vhodnou službu. Pokud používá znakový jazyk, vybere si online tlumočení a spojí se s tlumočníkem videohovorem. Jakmile upřednostňuje komunikaci v českém jazyce, zvolí službu přepisu a spojí se s přepisovatelem skrze textové okno. Tlumočník/přepisovatel potom zprostředkuje telefonickou nebo osobní komunikaci ve skutečném čase tak, jak to známe z jiných tlumočení. Využití Tiché linky je zdarma. Nejčastěji se řeší témata týkající se zdraví, práce, studia a dal¬ších osobních záležitostí.

Kromě komunikace ve skutečném čase lze službu využít na úpravu textu tak, aby byl gramaticky správně nebo na překlad textu tak, aby mu neslyšící rozuměl, např. úřední dopisy.

Služba tlumočení je otevřena každý den 7-22 hod, přepisu 7-17 hod, pohotovost je zajištěna nonstop. Klienti Tiché linky si mohou předem rezervovat čas tlumočení či přepisu a vyhnout se tak čekání ve frontě.

Tichá linka je šířena také ve státním a soukromém sektoru, aby si i ti, kteří ji běžně nevyužívají, mohli vyřídit, co potřebují, srozumitelně a bez komunikační bariéry. Největší zájem o registraci do Tiché linky mají nemocnice, pobočky Úřadu práce, České správy sociálního zabezpečení a také městské a obecní úřady.
Linka je dostupná prostřednictvím webové aplikace www.tichalinka.cz .

„Využívání Tiché linky významným způsobem zlepší komunikaci osob se sluchovým postižením s naším úřadem, protože radikálně snižuje komunikační bariéru,“ uvedla zastupitelka a předsedkyně kontrolního výboru Iva Kotvová (Trojkoalice/Zelení), bývalá místostarostka pro sociální, zdravotní a rodinnou politiku. „V případě potřeby pomůže lidem při jednání na matrice, stavením úřadu i jinde. Je to další krůček při otvírání a vstřícnosti úřadu občanům.“


Obecně prospěšná společnost Tichý svět založila v roce 2006 svou pražskou centrálu a postupně se rozšířila do deseti krajů po celé České republice. Neslyšícím poskytuje všestrannou a komplexní podporu v podobě služeb, které jim ulehčují začlenění do většinové společnosti. Tyto služby jsou v rámci sociálních služeb poskytovány klientům zdarma, a to prostřednictvím profesionálních konzultantů, kteří používají způsoby komunikace vlastní lidem se sluchovým postižením a tlumočníků českého znakového jazyka.

Nabízí sociální rehabilitaci, nácvik sociálních dovedností a rozvoj znalostí, které pomáhají lidem se sluchovým postižením v běžném životě. Např. příprava klientů na pracovní pohovor, na jednání v krizových situacích, postupy při úředních jednáních. Konzultanti s klienty pracují formou asistencí, velice často přímo v terénu (úřad, firma,…). V praxi to znamená, že klientům je nabízena podpora a dopomoc, aby získali potřebné zkušenosti, znalosti a dovednosti vedoucí k samostatnému řešení obdobné situace v budoucnu.

Tichý svět dále poskytuje odborné sociální poradenství, kde formou podpory pomáhá klientům lépe se orientovat v náročných životních situacích a hledat vhodné postupy k jejich řešení. Konzultanti tak asistují klientům při vyřizování sociálních dávek a příspěvků, invalidních důchodů a průkazů ZTP. Někteří klienti využívají také možnosti poradenství ohledně dluhové problematiky. Součástí této služby je i právní poradna, ve které se klienti mohou poradit v oblasti pracovněprávních vztahů, občanského práva, trestního práva, insolvenčního práva, apod.

V roce 2008 Tichý svět zavedl online tlumočnické služby pro sluchově postižené, které jim umožňují bez bariér telefonovat a komunikovat se slyšícími.
Vloženo: 13.10.2017   |   Aktualizováno: 02.07.2019 – Vít Drbal
Vytisknout