Přípravek REGN-CoV2 mohou lékaři v Praze aplikovat v 11 zdravotnických zařízeních


Pacientům, u nichž je riziko vážného průběhu onemocnění Covid-19, může být v hlavním městě aplikován léčivý přípravek REGN-CoV2 v 11 aplikačních centrech. Určen je jak ambulantním pacientům s rizikem vážného průběhu covid-19, tak i pacientům hospitalizovaným z jiné příčiny, než je covid-19. Naopak přípravek není vhodný pro pacienty, u nichž už je z důvodu covid-19 nutná hospitalizace. Podání je vhodné co nejdříve, hned na počátku nemoci, která byla potvrzena pozitivním testem na SARS-CoV-2 a u maximálně mírných nebo středně závažných příznaků, které netrvají déle než 10 dní.

Přípravek je možné podávat i pacientům bezpříznakovým, pokud splňují indikační kritéria daná Rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví ČR. Mezi ně se řadí především všichni pacienti nad 65 let věku, pacienti nad 55 let s některým přidruženým onemocněním, jako je vysoký krevní tlak, jiné kardiovaskulární onemocnění či chronické onemocnění dýchacích cest, dále pacienti po transplantaci, onkologičtí a hematoonkologičtí pacienti v léčení, pacienti s autoimunitními onemocněními a imunodeficity, plicními onemocněními, pacienti s cukrovkou jakéhokoliv typu, s řadou onemocnění léčených imunomodulačními léky (například revmatologická, neurologická a jiná onemocnění) a další vybrané skupiny rizikových pacientů.

Nově je možné podání také u osob, které byly vystaveny kontaktu s infikovanou osobou, a tedy i riziku nákazy, pokud patří do skupiny osob neočkovaných, nebo lze předpokládat, že očkováním nedosáhly plné imunitní odpovědi a je u nich vysoké riziko vážného stavu v případě onemocnění.

Přípravek REGN-CoV2 je v hlavním městě aktuálně k dispozici všem rizikovým pacientům ve Fakultní nemocnici Bulovka, Fakultní nemocnici Královské Vinohrady, Fakultní nemocnici v Motole, Fakultní Thomayerově nemocnici, Nemocnici Na Homolce, v IKEM, Nemocnici Na Františku, v Revmatologickém ústavu, Všeobecné fakultní nemocnici, Ústřední vojenské nemocnici Praha a v Ústavu hematologie a krevní transfuze.

Přípravek se podává jednorázově formou infuze do žíly, která trvá 30 minut, popřípadě jinak podle rozhodnutí lékaře.

Více informací o aplikaci přípravku a případných nežádoucích účincích naleznete na webu Státního ústavu pro kontrolu léčiv ZDE , a také v příloze článku (po kliknutí na obrázek níže).
Přípravek REGN-CoV2 mohou lékaři v Praze aplikovat v 11 zdravotnických zařízeních


Aktualizováno: 22.11.2021 – Vít Drbal
Vytisknout