Představitelé Prahy 4 položili základní kámen k sociálnímu komplexu Hudečkova


Představitelé Prahy 4 položili základní kámen k sociálnímu komplexu Hudečkova.

Představitelé městské části Praha 4 dnes položili základní kámen k multifunkčnímu sociálnímu komplexu v Hudečkově ulici. Toto zařízení nabídne seniorům z Prahy 4 mimo jiné byty pro rezidenty, odlehčovací a pečovatelskou službu.

„Tímto projektem dlouhodobé péče se snažíme vytvořit podporu úspěšného, zdravého aktivního stárnutí, se zachováním co nejvyšší možné kvality života v souladu s individuálními preferencemi a co nejvyšší míry nezávislosti, autonomie, participace, osobního naplnění a důstojnosti,“ uvedl místostarosta Josef Svoboda, v jehož kompetenci jsou sociální politika, podpora zdravotnictví, spolupráce s neziskovými a náboženskými organizacemi.

„Zařízení tohoto typu v Praze 4 potřebujeme, jsem proto ráda, že se nám v tomto volebním období podařilo dlouhodobý záměr dotáhnout do fáze hotového projektu,“ uvedla starostka Irena Michalcová (ANO 2011). „Vlastní realizace už bude na nové koalici vzešlé podzimních komunálních voleb.“

Sociální komplex bude poskytovat seniorům řadu služeb, které se budou vzájemně doplňovat:
  • Odlehčovací služba s 36 lůžky bude uspořádána ve dvou odděleních, umístěných ve dvou poschodích tak, aby klienti měli navozenu domácí atmosféru s možností dalších aktivit. V rámci odlehčovacích služeb bude fungovat rehabilitace a to jak fyzioterapie, tak potřebná ergoterapie například k nácviku činností v domácnosti.
  • Rezidentům nabídne 32 bytů, které budou stavebně uzpůsobeny tak, aby bariery nebyly příčinou pro odchod do pobytové služby. Bude se jednat o byty zvláštního určení v rozsahu stanoveném zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve kterých se dle potřeby bude poskytovat služba podpora samostatného bydlení.
  • Pečovatelská služba: zázemí zde bude mít jeden okrsek pečovatelské služby Ústavu sociálních služeb.
  • Pracoviště pro sociální poradenství: podmínky pro poskytování sociálních služeb jsou pro laickou veřejnost často neznámé a složité, proto je více než vhodné, aby pracoviště pro sociální poradenství bylo přímo v objektu.
  • Pracoviště pro podporu samostatného bydlení: koordinace poskytování sociální služby, poskytované nejen v samotném objektu.
  • Osobní asistence: koordinace této sociální služby.
Ve srovnání s předchozími projekty domova pro seniory splňuje tento projekt požadavky pro dotaci z Evropské unie, podle které se nemají vytvářet monofunkční objekty. Aktuální projekt multifunkčního sociálního komplexu přináší propojení tří světů – odlehčovací služby, chráněné bydlení s propojením na venkovní svět. Toto zařízení je projektováno tak, aby mohlo využívat nejmodernější asistenční techniku z oblasti zdravotní a sociální.

Projekt v Hudečkově ulici představuje jediný sociální objekt tohoto typu v hlavním městě spravovaný městskou částí.


Představitelé Prahy 4 položili základní kámen k sociálnímu komplexu Hudečkova.Představitelé Prahy 4 položili základní kámen k sociálnímu komplexu Hudečkova.Představitelé Prahy 4 položili základní kámen k sociálnímu komplexu Hudečkova.
Více foto v malé fotogalerii na odkazu ZDE .


Aktualizováno: 10.06.2022 – Vít Drbal
Vytisknout