Praha vyhlásila Program pro označování provozoven na území Pražské památkové rezervace v roce 2022


Praha vyhlásila Program pro označování provozoven na území Pražské památkové rezervace v roce 2022

Usnesením Rady hlavního města Prahy č. 1367 ze dne 7. června 2021 byl schválen a vyhlášen Program pro označování provozoven na území Pražské památkové rezervace v roce 2022.

Žádost o dotaci lze podat pouze na předepsaném formuláři platném pro rok 2022 společně se všemi požadovanými doklady, které tvoří nedílnou součást žádosti o dotaci.
Zveřejněno: 23.06.2021 – Vít Drbal
Vytisknout