Praha 4 se připojila k projektu EkoLogis

Praha 4 se připojila k projektu EkoLogis – Jezdím čistě, Deklarace za zdravější ovzduší, jehož cílem je přinést snížení množství emisí z dopravy na území městské části Praha 4, a tím i v celém hlavním městě. Rozhodla o tom Rada městské části Praha 4.

„Stav ovzduší v Praze je alarmující a právě doprava má na rostoucí znečištění ovzduší velký vliv,“ uvedl starosta Petr Štěpánek (Trojkoalice/Zelení). „Budeme proto přijímat a podporovat taková opatření, která negativní dopady automobilové dopravy na ovzduší v Praze a na zdraví Pražanů zmírní.“

Ústav sociálních služeb v Praze 4, který je příspěvkovou organizací městské části Praha 4, začal letos používat k obsluze seniorů a zdravotně znevýhodněných osob dvě vozidla s elektrickým pohonem. Nákup elektromobilů plánuje také Úřad městské části Praha 4.

„Chceme se chovat ekologicky a zvyšování podílu vozů s elektrickým pohonem v pražské dopravě je jednou z možností,“ uvedla zástupkyně starosty Iva Kotvová (Trojkoalice/Zelení). „Abychom zajistili co nejnižší spotřebu, a tím i exhalace při provozování dosavadních motorových vozidel, budou všichni naši řidiči vyškoleni k jejich šetrnému užívání.“

Projekt EkoLogis – Jezdím čistě, Deklarace za zdravější ovzduší například doporučuje řidičům jezdit s motorovými vozidly v takovém režimu, aby spotřeba byla co nejnižší, vypínat motor ve všech případech, kdy není jeho běh a spuštění nutné, aby nezatěžovali okolí zplodinami a hlukem, a využívat vozidla s co nejnižší spotřebou.

Vytisknout