Praha 4 proti koronaviru


úřad mč Praha 4

Na základě usnesení Vlády ČR číslo 994 z 8. října 2020, s platností od pondělí 12. října 2020, a prodlouženého usnesení Vlády ČR číslo 1080 z 21. října 2020, s platností do 3. listopadu 2020, přijal Úřad městské části Praha 4 tato opatření:
  • omezil práce na agendy, jejichž výkon musí být bezpodmínečně kontinuálně zajišťován k dosažení cílů nouzového stavu. Ostatní agendy bude úřad vykonávat v rozsahu, který neohrozí opatření nutná k ochraně zdraví zaměstnanců úřadu,
  • zajišťuje konání pouze předem dohodnutých schůzek a prohlídek, nové nenařizuje ani nesvolává,
  • požádal obyvatele městské části a další veřejnost, aby maximálně omezili osobní styk s úředníky a upřednostnili písemný, elektronický nebo telefonní kontakt a odložili osobní vyřizování záležitostí na pozdější dobu, je-li to jen trochu možné,
  • zajistil příjem dokumentů prostřednictví podatelny,
  • omezil do odvolání otevírací dobu Úřadu městské části Praha 4 pro veřejnost na:
  • pondělí: 8 – 13 hodin a středu: 13 – 18 hodin s tím, že ve státní svátek, středu 28. října 2020, bude úřad uzavřen. Tato otevírací doba platí pro všechna pracoviště úřadu včetně Czech pointů, podatelny a odloučených pracovišť,
  • odsouhlasil možnost zřízení skupin zaměstnanců, které se nebudou na pracovišti potkávat. Podmínkou je zachování činnosti jednotlivých odborů,
  • prostřednictví odboru sociální péče kontaktoval Nadaci Sirirus a projekt Patron dětí za účelem finanční a potravinové pomoci a potravinovou banku za účelem distribuce potravin sociálně znevýhodněným rodinám a obyvatelům MČ Praha 4,
  • prostřednictvím odboru školství zajistil otevření Základní školy Poláčkova pro děti členů IZS. V případě potřeby se otevře i Základní škola u Krčského lesa,
  • všechny mateřské školy zůstaly otevřené.


Zveřejněno: 23.10.2020 – Vít Drbal
Vytisknout