Praha 4 nesouhlasí se změnami v provozu autobusové linky 193


bus autobus linka 193 mhd doprava

Městská část Praha 4 zásadně nesouhlasí, aby byl dřívějším provozem na prodloužení tramvajové trati v ulici Na Pankráci zkracován či měněn provoz linky MHD číslo 193. Vyplývá to z dnešního usnesení Rady MČ Praha 4. Rada zároveň požádala samosprávu hlavního města Prahy, aby veškeré změny na komunikacích I. třídy, mimo havárií, a v provozu městské hromadné dopravy v Praze 4 byly vždy s předstihem projednávány se samosprávou městské části.

„Linka číslo 193 je klíčová pro desítky tisíc obyvatel od Kunratic přes Krč, celou pankráckou pláň až po Horní a Dolní Nusle. V současné době zajišťuje dopravní obslužnost pro školy, nejvýznamnější zdravotnická, sociální a volnočasová zařízení, obchody a také pro Úřad městské části Praha 4,“ uvedl první místostarosta pro dopravu finance a evropské fondy Zdeněk Kovářík (ODS). „Nechceme, aby naši obyvatelé všech věkových kategorií přišli o tak důležitý spoj,“ dodal Kovářík.

Rada MČ Praha 4 dále žádá samosprávu hlavního města, aby se se samosprávou MČ Praha 4 projednala v souvislosti s prodloužením tramvajové trati na Pankráci zřízení konkrétních nových parkovacích stání v ulici Na Pankráci, a to od ulice Hvězdovy ve směru do centra.

Cílem prodloužení tramvajové trati od křižovatky s ulicí Hvězdova po křižovatku s ulicí Bystřická bylo od začátku zajištění kapacitní dopravy při výluce stanice Pankrác na trase C Pražského metra v době výstavby nové trasy D metra. Rada MČ Praha 4 konstatovala, že snahou samosprávy hlavního města nyní je užívat prodlouženou tramvajovou trať dříve, pravděpodobně už od června 2021.

„Obyvatelé z okolí, kteří přispěli ke zdárnému schválení povolení Rekonstrukce tramvajové trati Vladimírova – Táborská - Na Pankráci – Na Veselí – Soudní, jsou oprávněně rozhořčeni těmito pokusy připravit je o významný počet parkovacích stání,“ uvedl dále Zdeněk Kovářík. „Naše rada proto žádá samosprávu hlavního města Prahy o vyřešení konkrétních nových parkovacích míst v ulici Na Pankráci.“

Stav výstavby tramvajové trati k 27. 10. 2020
Stav výstavby tramvajové trati k 27. 10. 2020, dnes už je téměř před dokončením.


Zveřejněno: 18.11.2020 – Vít Drbal
Vytisknout