Praha 4 bude jednat o opravách a zlepšení údržby Divadla Na Fidlovačce

Praha 4 uvítala zprávu o zachování Divadla Na Fidlovačce, jehož budovu má ve svěřeném majetku a pronajímá ji společnosti Divadlo Na Fidlovačce, s.r.o. Městská část investovala od roku 2010 do různých oprav objektu přes 3 miliony korun a divadelní soubor podporuje každoročně prostřednictvím grantů.
Divadlo Na Fidlovačce
„Od 1. ledna 2016 bude mít Divadlo Na Fidlovačce nového ředitele, se kterým chceme jednat o dalších opravách a zlepšení údržby,“ uvedl zástupce starosty Lukáš Zicha (BEZPP), v jehož kompetenci je majetek městské části. “Věřím, že spolupráce s novým ředitelem povede ke zlepšení stavu divadelní budovy.“

V roce 2010 investovala městská část Praha 4 částku téměř 1 800 000 korun do technologického zařízení ozvučení (výměna zvukové režie) a dalších téměř 100 000 korun stála výměna ocelových lan tahového zařízení jeviště.

V roce 2012 financovala Praha 4 opravu zdvihacího zařízení požární opony za bezmála půl milionu korun a v následujícím roce opravu technologického zařízení scénického osvětlení za necelých 400 000 korun.

V roce 2014 bylo nutné zajistit opravu scénického osvětlení za téměř 300 000 korun a odstranit havarijní stav konstrukce střechy nad hlavním vstupem a zajistit její celkovou opravu za více než 160 000 korun.
Vytisknout