Praha 4 bojuje s předimenzovanými stavbami

Rada městské části Praha 4 zaujala nesouhlasné stanovisko k navržené úpravě územního plánu v katastrálním území Podolí, konkrétně mezi ulicemi Sinkulova, Podolské schody a Ve Svahu. Důvodem je mj. nesouhlas s předloženým architektonickým řešením stavebního záměru výstavby bytového domu a požadavek na jeho přepracování.

Obytný komplex má mít čtyři nadzemní podlaží s 53 bytovými jednotkami, nebytovými prostory a garážemi. Podle Prahy 4 musí řešení této stavby korespondovat s terénem a okolní zástavbou.

Vytisknout