Podobu Trojmezí určí krajinářská studie, do její přípravy se můžete zapojit i vy


Trojmezí Chodovec, Hostivař, Záběhlice je pro řadu obyvatel žijících v jeho okolí klidným koutem přírody. Jeho potenciál pro rekreaci je však daleko větší než dnes. Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR) proto začíná připravovat krajinářskou studii, která prozkoumá možnosti budoucí podoby Trojmezí. Cílem je navrhnout takovou podobu území, která bude respektovat potřeby místních a zachová jeho cenné přírodní hodnoty.

„V minulosti toho bylo v oblasti Trojmezí naplánováno hodně, žádný návrh však nenalezl potřebnou shodu mezi vlastníky, městskými částmi a veřejností. Pořízení studie je tedy jedním z prvních kroků na cestě ke společné dohodě,“ uvedl radní pro územní rozvoj a výstavbu Patrik Opa (ODS). „Městská část přispěla do diskuse o dalším směřování Trojmezí krajinářskou studií revitalizace údolí Chodoveckého potoka zpracovanou odborníky z České zemědělské univerzity ve spolupráci se sousedními městskými částmi a pracovníky Odboru ochrany prostředí MHMP. Věřím, že studie bude přínosným podkladem pro zpracovatele studie celého Trojmezí a těším se na spolupráci,“ vysvětluje Opa.

Příprava studie bude probíhat až do konce roku 2022 a bude se do ní moci zapojit každý, pro koho je budoucnost Trojmezí důležitá. Zadání studie vyzdvihuje, co je třeba v tomto území chránit a jaké využití by se zde mělo podporovat. Měla by vzniknout například síť cyklostezek a pěších cest, případně stezek pro vyjížďky na koních. Stejně tak bude třeba řešit napojení na dopravní infrastrukturu v okolí a zajistit, aby návštěvníci nevytvářeli na Trojmezí a obyvatele v bezprostředním okolí nepřiměřenou zátěž, například formou nevhodného parkování.

Do přípravy studie se budou moci zapojit také obyvatelé. V červnu proběhne v Trojmezí několik akcí s veřejností. Získané názory zapracují architekti do prvního návrhu studie. Tento návrh bude hotový na podzim a poté bude představen. Připomínky k návrhu budou zapracovány a finální podoba studie bude představena v Centru Architektury a Městského Plánování (CAMP) na sklonku tohoto roku.

Další detailní informace, aktuality, termíny setkání a podklady najdete postupně webových stránkách Institutu plánování a rozvoje iprpraha.cz/trojmezi a na webových stránkách a sociálních sítích městské části Praha 4.

Podobu Trojmezí určí krajinářská studie, do její přípravy se můžete zapojit i vy
Rámcové foto "Trojmezí" z GoogleMaps 3D
Aktualizováno: 22.04.2022 – Vít Drbal
Vytisknout