Parky a mikroparky

Centrální park na Pankráci (park Družby)

V Centrálním parku mohou obyvatelé Prahy 4 nalézt u některých stromů napevno do země zapuštěné cedule s označením stromu a jeho charakteristikou. Radnice Prahy 4 totiž v parku vybudovala arboretum, které je určené školám a široké veřejnosti. Čtyři velké informační tabule u hlavních vstupů do parku  návštěvníky směřují k místům, kde najdou celkem 42 stromů, které jsou součástí naučné stezky. Po konzultaci s odborníky bylo vybráno ze stávající zeleně 21 vhodných stromů, které už jsou označené. Během první poloviny října bylo vysazeno dalších 21 stromů, které byly vybrány tak, aby odpovídaly prostředí tohoto parku a aby arboretum navíc oživily.  Městská část Praha 4 oslovila jako konzultanty při vytváření arboreta skutečné kapacity v tomto oboru – slavného botanika dr. Václava Větvičku a specialistku na zahradní a krajinářskou architekturu Ing. Martinu Vlnasovou. Je to první krok k tomu, aby si lidé víc všímali přírody ve svém okolí a tím pádem, aby se naučili ji chránit. Praha 4 patří v hlavním městě k místům s největším  množstvím zeleně. Na deskách najdou příchozí název stromu, informace o čeledi, zemi původu, tvar koruny, listu, výskyt a další zajímavosti.

Park má rozlohu 4,8  ha  a návštěvníkům parku slouží k odpočinku více než čtyři desítky kvalitních laviček, sedm dnů v týdnu, od 7 do 22 hodin, je rozsáhlý park pod dohledem správce - to je v hlavním městě jev stále ještě ojedinělý. MČ Praha 4 zrekonstruovala pergoly a k dispozici je také mobilní toaleta. V parku jsou instalovány také menší sochy srnek, které symbolicky vítají jeho návštěvníky. Právě jimi MČ Praha 4 nahradila původní sochu srny, kterou už před lety ukradl neznámý vandal. Již několik let je v jednom ze zastíněných koutů vybudován seniorpark, který nabízí několik cvičících strojů. Další sportovní vyžití nabízí i hřiště na petanque v protilehlé části parku, poblíž Cafe Na Půl cesty, které provozuje již téměř 15 let občanské sdružení Green Doors.

Centrální park na Pankráci.jpg

 

Park Dobeška

Park Dobeška se nachází nad PP Barnické skály. Samotná lokalita Dobeška je soušástí Braníku, který je připomínán již v roce 1088. Na Dobešce se první osadníci usídlili až v roce 1913  a místo pojmenovali podle vzrostlého dubu Dubečky. Lesík nad Branickou skálou, která byla vápencovým lomeme, byl vysázen v roce 1917. První domy zde byly dostavěny po roce 1920. vyhlídková dvoumetrová rozhlednička nad srázem je dílem architekta Davida Vávry. Populární je rovněž sousední kulturní zařízení Dobeška , u kterého je dětské hřiště.

Park Dobeška.jpg

 

Park Fidlovačka

Park se nachází před divadlem Na Fidlovačce, které bylo postaveno v roce 1921 jako dřevěná stavba na zděné podezdívce a nejprve s jmenovalo Tylovo divadlo. V těchto místech se od počátku 19 století pořádaly jarní lidové slavnosti nazývané Fidlovačka, což je starý ševcovský nástroj. Od roku 1976 bylo divadlo uzavřeno a hrozil mu zánik. Naštěstí v roce 1998 dochází k jeho opětovnému vzkříšení a hraje se zde dodnes.

Park Fidlovačka.jpg

 

Park Jezerka

Přestože to ani tak nepůsobí , park Jezerka je poměrně nový, byl vybudován postupně po roce 1946. Park využívá přirozený terén malého údolí v okolí bývalé usedlosti Šustrovka, v které je nyní divadlo Na Jezerce. V parku vyvěrá pramen známý také pod jménem Libušina lázeň, který napájí malý rybníček.

Park Jezerka.jpg

 

Park Na Topolce

Park je známý též pod jménem Na Slepičárně. V roce 2003 prodělala park důkladnou rekonstrukci cest a zeleně. Byl opraven altán, který stojí na místě bývalého tanečního parketu a připomíná tak zdejší kulturní život v poválečné době. Park je vybaven automatickým závlahovým systémem.

Park Na Topolce.jpg

 

Park u kostela sv. Pankráce

Na místě současného kostela stála nejprve románská rotunda z 12 století. První, gotický kostel byl zničen roku 1648 Švédy, stávající kostel pochází z roku 1700. zajímavostí kostela je oddělená zvonice, která ukrývá zvon z roku 1505, který odlil Bartoloměj Pražský. V okolí kostela se roce 1420 odehrála bitva u Vyšehradu.

Park u kostela sv. Pankráce.jpg

 

Zámecký park v Krči

Park patří ke klasicistnímu zámku, postavenému karmelitány sv. Havla přibližně v druhé polovině 18. století. Zámek byl postaven na místě pusté středověké tvrze a soudobá, novogotická stavba vznikla až v roce 1860. V současnosti je zámeček po rekonstrukci a slouží jako hotel, ke kterému patří i pro veřejnost nepřístupná  část zahrady s golfovým hřištěm a jedním rybníkem. Druhá, větší část parku s rybníky je volně přístupná.

Zámecký park v Krči.jpg

 

 

Ekopark Za Mlýnem

Přírodní park se nachází mezi korytem Kunratického potoka a ulicí Za Mlýnem. Park je tvořen pobytovými loukami s dětskými hřišti a biokoridorem potoke. Kunratický potok je zde součástí územního systému ekologické stability (ÚSES). S parkem bezprostředně sousedí, je na opačné straně potoka, rozsáhlý sportovní areál. Ve vlastním parku je dětské hřiště, pro dospělejší děti pak náročnější hřiště a malá lezecká stěna.

Ekopark Za Mlýnem.jpg

 

Parky a mikroparky

Na území MČ Praha 4 je vybudována síť tzv. mikroparků. Jde o oddychové zóny a koutky vybavené lavičkami a nadstandardně osázené zelení. Tato místa jsou určena pro klid a odpočinek občanů v sídlištních, nebo hustěji zalidněných lokalitách. „Velkých“ parkových zón je na území MČ Praha 4 celkem 11:

 • Jezerka,
 • park Na Topoloce,
 • Fidlovačka,
 • Roztylské sady,
 • Centrální park na Pankráci,
 • park Na Kavčích horách,
 • přírodní park pod Branickou skálou,
 • Zelený pruh,
 • park Třešňovka,
 • park Spořičově,
 • vrch Kapitol.

Všechny tyto parky má městská část Praha 4 ve své  péči.  Zabezpečuje  zde  pravidelnou  údržbu  zeleně,  pěších  komunikací  a dále pak rozvíjí síť parkového mobiliáře. Proto Praha 4 buduje postupně na vhodných místech posezení, kde lavičky jsou proti sobě, případně umístěné tak, aby si mohlo povídat více  lidí  najednou a přitom  na  sebe viděli.  Zároveň Praha 4 usiluje o to, aby byla tato místa vhodná i pro odpočinek našich starších spoluobčanů nebo například maminek s kočárky, případně s malými dětmi. Aby prostředí v blízkém okolí mikroparku bylo co nejpřívětivější, je většina z nich doplněna o záhon květin nebo alespoň kvetoucí, případně barevné keře.

 

Vytisknout