Park Na Pankráci obohatily nové vodní prvky

Dva zajímavé vodní prvky – liniová fontána a brouzdaliště – zpříjemňují ode dneška pobyt návštěvníkům v parku Na Pankráci. Kromě zlepšení mikroklimatu parku v horkých letních měsících nabídnou tyto veřejně přístupné plochy zábavu dětem i dospělým. Nová liniová fontána s délkou 61 metrů a šířkou tři metry je osazena vodními tryskami, které reagují na pohyb. Druhým vodním prvkem je brouzdaliště o průměru osm metrů a hloubce do 0,2 metru.

 

„V současném horkém počasí je to po koupališti na Lhotce už druhé místo, které zpřístupňujeme a které nabízí našim obyvatelům vodní osvěžení,“ uvedl starosta Petr Štěpánek (Trojkoalice/Zelení). „V době globálního oteplování jsou největší dopady na obyvatele pobřežních oblastí, kde se zvyšuje hladina moře, a na obyvatele širšího centra metropolí, ve kterých se tvoří takzvané tepelné ostrovy. Právě zařízení jako koupaliště Lhotka nebo vodní prvky na Pankráci pomáhají obyvatelům přečkat vlny veder ve větší pohodě.“

 

Oba vodní prvky včetně parkových úprav a nového přechodu do ulice Pujmanové vybudovala na základě smlouvy s městkou částí Praha 4 na své náklady společnost Skanska.

 

„Takovou dohodu je třeba chápat jako projev zájmu investora podílet se na rozvoji lokality Pankrác,“ uvedla radní pro územní rozvoj a výstavbu Alžběta Rejchrtová (Trojkoalice/Zelení), která výstavbu vodních prvků v parku iniciovala. „Tento investor  buduje na území městské části administrativní objekty i obytné domy, a tady máme názorný příklad, jak by developeři měli přistupovat ke svému podnikání. Neměli by naše území pouze vytěžit, ale také přispívat k jeho udržitelnému rozvoji, především zlepšením místní infrastruktury, občanské vybavenosti a životní úrovně obyvatel. Vždyť veřejný prostor je společnou věcí všech, kteří v Praze 4 žijí, pracují a podnikají.“

 

Park, který dnes nese jméno Na Pankráci, byl otevřen pro veřejnost v roce 1985. V jeho východní části přiléhající k ulici Pujmanové byl bazén s plastikou a fontánou. Z důvodu havarijního stavu byl bazén s vodotrysky v roce 2010 odstraněn. Městská část Praha 4 se už v minulosti pokusila o vybudování nových vodních prvků, návrh však nebyl realizován  především kvůli vysoké ceně stavby a nehospodárnosti budoucího provozu.

 

Oba nové vodní prvky jsou zasazeny do veřejné plochy nepravidelného tvaru s rozměry 24 x 27 metrů a tato plocha je s ulicí Pujmanové propojena dvěma chodníky. Fontána je umístěna mezi chodníky a brouzdaliště na začátku této plochy. Nově navrhované chodníky jsou propojeny s dosavadními a jejich povrch je z kamenné dlažby nebo asfaltu. Park podél ulice byl navíc doplněn o 19 laviček, 28 vzrostlých stromů a keřový porost.