Nájemci startovacích bytů se stěhují

Aktualita.jpgPraha 4 oficiálně předala dům se startovacími byty a do bytů, které si vylosovali na jaře tohoto roku, se začali stěhovat první nájemníci. Startovací byty jsou určeny pro mladé manželské nebo partnerské dvojice s dítětem, které městská část Praha 4 dlouhodobě podporuje. Cílem radnice je nabídnout mladým rodinám ve startovacích bytech finančně dostupné nájemní bydlení, a usnadnit jim tak start do společného života.

Celkem 43 nových jednopokojových až třípokojových bytů vzniklo přestavbou bývalé administrativní budovy, celková cena včetně vybavení kuchyni dosáhla téměř 60 milionů korun. O jejich nových nájemnících se rozhodlo veřejným losováním, aby byla zajištěna maximální transparentnost. Losování se zúčastnilo 41 zájemců a ve třech kolech si svůj nový byt vylosovalo 36 manželských nebo partnerských dvojic. Zájem byl především o větší byty 3+kk a 2+1.

„Noví nájemníci uzavírají nájemní smlouvu vždy na dobu určitou, konkrétně na dobu jednoho roku s automatickým prodloužením až do maximálních čtyř let nájemního vztahu,“ uvedl starosta Pavel Caldr.

Rada městské části se rozhodla odstupňovat výši nájemného za metr čtvereční podle délky trvání nájmu. V prvním roce zaplatí nájemci měsíční nájemné ve výši: 50 Kč/1m2, ve druhém roce 60 Kč/1m2, ve třetím 70 Kč/1m2 a ve čtvrtém roce 80 Kč/1m2.

„Cena za nájem je ve všech případech dotována městskou částí. Věřím, že zejména v souvislosti s ukončením regulovaného nájemného půjde o pomoc, kterou mladé rodiny uvítají,“ řekl dále starosta Pavel Caldr.

Všechny byty mají kuchyně vybavené základními zřizovacími předměty, konkrétně kuchyňskou linkou včetně nerezového dřezu se  stojánkovou pákovou baterií, volně stojícím elektrickým sporákem s litinovými plotýnkami a s klasickou troubou bez grilu nebo elektrickým dvouvařičem na pracovní desce a odsavačem par s filtrem. U kuchyňské linky je přípojné místo pro myčku.

Zbývajících sedm bytů bude pronajato na základě Závazného postupu při pronajímání startovacích bytů v domech ve vlastnictví hlavního města Prahy svěřených městské části Praha 4.  Rada městské části schválila v květnu tohoto roku novelizaci, kterou zmírnila podmínky pro pronájem startovacích bytů, a tím umožnila podání žádosti širšímu okruhu žadatelů, především rodičům samoživitelům.

Záměr pronajmout sedm volných startovacích bytů je od 1. července 2013 zveřejněn na úřední desce Úřadu městské části Praha 4 včetně informace o podmínkách pronájmu, formuláře žádosti a platného závazného postupu. Informace jsou  rovněž zveřejněny na internetových stránkách úřadu na adrese: www.praha4.cz. Žádost o pronájem těchto bytů lze podat nejpozději do 30. srpna 2013.

 

Vytisknout