Metropolitní územní plán je v nedohlednu. Padne Praha za oběť dravým developerům?

Před dvěma lety nastoupilo na pražský magistrát nové politické vedení, které mělo za úkol mimo jiné připravit a projednat základní dokument rozvoje hlavního města – nový územní plán, pracovně pojmenovaný jako metropolitní.

upp_nahled.jpgStávající územní plán byl odsouhlasen v roce 1999 a od 1. 1. 2000 byla jeho platnost stanovena na deset let. Protože dosud nebyl přijat nový územní plán, starý se neustále prodlužuje a v procesu jsou tak pouze změny toho stávajícího. Územní plán byl vyhotoven v měřítku 1:10 000, má tedy relativně dobrou podrobnost, a je rozdělen na tři úrovně – zásady územního rozvoje, barevné plochy funkčního využití a koeficienty regulující zastavěnost. „Tyto koeficienty jsou však vyznačeny jen přibližně na třech procentech našeho území. A to je velmi nízké číslo,“ konstatuje starosta městské části Praha 4 Pavel Horálek (ODS). „Pokud by koeficienty pokryly větší část městské části, nemuseli by se naši občané bát, že v jejich sousedství vyroste desetipatrový věžák nebo nabubřelá administrativní budova. Územní plán je jediný, ale klíčový nástroj, který má samospráva k dispozici. Proto se musí připravovat zodpovědně.“
Vedení Prahy 4 se proto chopilo iniciativy starosty a založilo kolegium architektů, které připravilo územní limity pro výstavbu nových objektů v rezidenčních čtvrtních čtvrté městské části. Zastupitelstvem schválené limity tak zavazují starostu, aby se při jejich překročení odvolal v územním řízení. „Naším cílem je zahrnutí těchto limitů do změn stávajícího územního plánu. Tím by se staly závaznými i pro stavební úřad,“ požaduje starosta Pavel Horálek.
Metropolitní územní plán má být hotov do roku 2016, jeho vypracování má v kompetenci náměstek pražského primátora Tomáš Hudeček. Informace o podobě metropolitního územního plánu je možné získat pouze z náměstkových stručných mediálních výstupů. Prahu by rád uzavřel a její vnitřní plochu zahušťoval. „Naším zájmem ale přeci není v Praze zastavět každý volný metr čtvereční,“ oponuje Pavel Horálek. „Samozřejmě, revitalizací musí projít některé brownfieldy, například nákladová nádraží na Žižkově či na Smíchově. V Praze 4 jsme však kategoricky proti zrušení Pankrácké věznice ve prospěch komerční zóny, protože by to vedlo k navýšení intenzity dopravy v ulici 5. května. Stejně tak budeme pozorně sledovat využití nevýrobních ploch v Michli a v Nuslích. Pokud by se jednalo o zahušťování sídlišť, jsem kategoricky proti této vizi!“
Z prozatím dost nekonkrétních příprav metropolitního plánu není nadšen ani zástupce starosty městské části Praha 4 Jiří Bodenlos (ČSSD): „Dřívější argument náměstka Tomáše Hudečka, že nelze kritizovat něco, co ještě ani nevzniklo, u mě rozhodně neobstojí. Zvlášť v situaci, kdy ani nevíme, podle čeho to „něco“ bude vznikat. Připadá mi také zvláštní, že zpracování metodiky metropolitního plánu se bude provádět na základě veřejné zakázky za  20 milionů korun a formou outsourcingu. Nemá snad magistrát vlastní odborníky na Útvaru rozvoje města?“
Velké komplikace by mohla přinést také změna měřítka nového metropolitního plánu. Při jeho vyhotovení se počítá zřejmě s měřítkem 1:25 000, což znamená, že nebude tak podrobný jako stávající plán. Mohou z něj tak zmizet například drobné plochy zeleně, což je samozřejmě dobrá zpráva pro stavební firmy, na druhou stranu má k takto navrženému měřítku výhrady i Ministerstvo pro místní rozvoj. „Dojde-li ke změně měřítka, situaci nám to jen zkomplikuje. Poměr 1:25 000 je například na úrovni plánu Středočeského kraje. Jenže tam existují další územní plány pro jednotlivá města, například Kladno, Slaný či Benešov. Na podobný plán bych tedy přistoupil v okamžiku, kdy hlavní město stanoví funkční využití ploch, ale objem zástavby si prostřednictvím svých zastupitelstev budou regulovat jednotlivé městské části,“ říká Pavel Horálek. „Patří to k politické odpovědnosti místních samospráv, protože obyvatelé se kvůli výstavbě obracejí hlavně na starostu. Stávající územní plán nám tuto možnost nedává a rozhodují o nás jiní,“ uzavírá starosta.

Michal Sochor
tiskový mluvčí

Vytisknout