Majitelé domů si pozemky kupují dobrovolně

Znak městské části Praha 4

Městská část Praha 4 prodává pozemky pod privatizovanými bytovými domy pouze subjektům, které tyto domy vlastní a které o to městskou část požádají. Nenabízí je třetím osobám a na nikoho při jednání nevyvíjí nátlak. Základními principy prodeje pozemků jsou transparentnost a dobrovolnost.

Starosta Pavel Caldr ODS proto odmítá účelové útoky Strany zelených, která radnici v médiích opakovaně obviňuje z toho, že majitelům zprivatizovaných domů vyhrožuje, stupňuje na ně nátlak a dokonce jim jednostranně vypovídá platné nájemní smlouvy. Není to pravda! Jednáme otevřeně a postupujeme v souladu s právními předpisy.

Privatizace domů se uskutečňovala od 90. let ve třech vlnách, Praha 4 přitom od počátku preferovala prodej bytového domu včetně zastavěného pozemku před jeho pronájmem. Pokud ale bytová družstva nebo společnosti s ručením omezeným založené za účelem privatizace, požádaly o pronájem, městská část jim vyhověla a uzavřela s nimi nájemní smlouvu na dobu určitou na 99 let. V rámci všech tří vln privatizace, tj. od roku 1992 do současné doby bylo prodáno 879 bytových domů a pouze v 215 případech byl prodán jen dům a na pozemek pod domem byla s kupujícími, s právnickými osobami, uzavřena nájemní smlouva.

K dnešnímu dni bylo z 215 bytových družstev, společností s ručením omezeným a společenství vlastníků jednotek s nájemní smlouvou uzavřenou na 99 let písemně osloveno již 135 subjektů. Z dosud doručených odpovědí je pro koupi zastavěného pozemku 54% oslovených subjektů, 40% se zatím nerozhodlo a proti koupi a zvýšení nájemného na nájemné obvyklé je necelých 6% oslovených. V osmi případech již pozemky byly prodány a vlastnictví vloženo do katastru nemovitostí.

Městská část vychází majitelům bytových domů vstříc a nabízí jim koupi pozemků na splátky rozložené až na dobu 10 let, při složení 20% kupní ceny při podpisu kupní smlouvy. Kupní cena je přitom určována podle Cenové mapy hlavního města Prahy u zastavených pozemků a cena pozemků funkčně souvisejících je stanovována znaleckým posudkem.

Pokud některé subjekty, které domy v minulých letech zprivatizovaly, nemají o koupi pozemků pod těmito domy zájem, zůstanou s městskou částí Praha 4 i nadále v nájemním vztahu. Tento vztah je ale samozřejmě nutné upravit, aby odpovídal platným právním předpisům, zejména z důvodu velmi nízkého nájemného, které již v současné době neodpovídá obvyklému nájemnému pozemků pro nepodnikatelské účely. S těmito subjekty bude městská část sjednávat nové nájemní smlouvy na dobu neurčitou.

 

Vytisknout