Kriminalita v Praze 4 má sestupnou tendenci

"Na sklonku roku se vždy nabízí, abychom se poohlédli zpět za uplynulými měsíci a trochu bilancovali," uvedl radní pro bezpečnost Zdeněk Pokorný (Klub Tučňák). "Velice dobře se ohlíží za tím, co se v roce 2015 na území městské části Praha 4 událo v oblasti bezpečnosti. Ze statistiky za letošní rok to vypadá, že se jedná ve většině případů o pozitivní informace."

Když se zaměříme na témata, která obyvatele Prahy 4 nejvíce trápí a o která se zajímají, ve všech ohledech jim vévodí problematika bezdomovectví. Zde se městské části podařilo významným způsobem potlačit nepříjemné dopady tohoto problému na běžný život obyvatel, kteří se s tímto způsobem života neztotožňují. Je to důsledkem dlouhodobé koncepční práce městské části ve spolupráci s Městskou policií a Policií ČR. Řešených deliktů v této oblasti bylo zhruba o 30% méně než v roce 2014.

Ve velké míře se rovněž Městská policie věnuje podnětům občanů, které si berou na paškál problémy týkající se psů. Protiprávní jednání v souvislosti s vlastnictvím psa bylo od počátku tohoto roku řešeno přibližně v 500 případech. Jedná se především o znečištění veřejných prostor, neočipování psa (příp. tetování), nepřihlášení do evidence a podobně. Kontroly na dodržování zákonů a vyhlášek v této věci provádějí strážníci pravidelně, a to jak v rámci běžné hlídkové služby, tak při plánovaných cílených akcích. Průměrně je prováděno 12 cílených akcí v každém měsíci, především se zaměřením na parky a dětská hřiště. Počet kontrolovaných majitelů není evidován a statistická evidence se týká pouze zjištěných porušení právních předpisů.

Dalším důležitým tématem je drogová problematika. I zde probíhá intenzivní spolupráce městské části s oběma policiemi, podporovaná aktivitami terénní služby Progressive. Její pracovníci se primárně věnují oblasti Novodvorská, okolí stanice metra Vyšehrad, Braníku, Michli, širší okolí stanic metra Budějovická a Kačerov či oblasti Nuslí, kde se zaměřují na kontakt s drogově závislými, sběru injekčního materiálu, poskytování nového injekčního materiálu a dalším službám podobného charakteru.

"Na základě zkušeností z dalších městských částí shledáváme situaci na drogové scéně Prahy 4 za stabilizovanou," uvádí radní Zdeněk Pokorný.

Z pohledu statistických výstupů se jedná o městské části s menší (lokální) drogovou scénou. Pro ilustraci - z celkového počtu kontaktů terénního programu za leden - listopad 2015 (12 999 kontaktů na území hlavního města) připadá 469 kontaktů na území Prahy 4. Z celkového počtu nálezů injekčního materiálu za toto období (5 407 nálezů) bylo na území Prahy 4 učiněno 482 nálezů. Čísla tak velmi lichotivě hovoří ve prospěch největší městské části a v porovnání s rokem 2014 jde o 40% pokles. K podobným statistickým údajům pak dojdeme z výstupů Městské policie. Drogová problematika v rámci MČ Prahy 4, i dle jejich zjištění, má sestupnou tendenci. Jako jeden z ukazatelů je počet sebraných injekčních stříkaček za letošní rok. Letos bylo sebráno cca o 40 % menší množství oproti roku loňskému. Dle zjištění hlídek Mšstské policie dochází taktéž k úbytku osob pod vlivem omamných a psychotropních látek v ulicích Prahy 4.

Od 1. listopadu byla ukončena nepřetržitá přítomnost hlídek v okolí nuselského Remedisu (pracoviště poskytující substituční léčbu drogově závislých), na základě vyhodnocení poznatků Městské policie, Policie ČR a neziskových organizací, kdy tento problém již takto zásadní opatření vyžaduje. Jsou stále místa, kde se hlídky s drogově závislými občany setkávají pravidelně, ale výrazně těchto lokalit ubylo.

V oblasti nápadu trestné činnosti Policie ČR monitoruje pokles v mnoha ohledech. V celkových číslech jsou prokázány nižší hodnoty přibližně o 20% oproti roku 2014 a to na území celé MČ Praha 4. Během roku došlo přibližně ke 120 vloupáním do obydlí, 400 kapesním krádežím, 420 krádežím vozidel, 1 300 vloupáním do vozidel a 35 ublížení na zdraví. V oblasti přestupků se nejčastěji v záznamech objevuje majetkový přestupek a to v 1 800 případech. Přestupků proti bezpečnosti v silničním provozu bylo spácháno 850, těch proti občanskému soužití 370 a 90 proti veřejnému pořádku. V průběhu roku taktéž došlo k šesti případům napadení člověka psem.

"Přestože v mnoha ohledech není situace zdaleka ideální, můžeme jednoznačně sledovat pozitivní vývoj. Statistiky hovoří o lepšící se situaci v klíčových oblastech bezpečnosti na území městské části Prahy 4. Samozřejmě nás to těší, ale abychom nastolený trend udrželi, musíme stále intenzivně pracovat a maximálně podporovat úsilí policistů Policie České republiky a strážníků Městské policie." dodává radní Zdeněk Pokorný.

Vytisknout