Jaké výsledky přinesla anketa ke generelu správy a rozvoje Branických skal?


Cílem ankety bylo představit možná opatření v různých částech území této přírodní památky a zjistit, do jaké míry jsou vítaná z pohledu návštěvníků. Zúčastnilo se 459 respondentů, kteří kromě hodnocení přístupu k jednotlivým lokalitám na škále přispěli bezmála šesti sty individuálními podněty a připomínkami.

„Rád bych vyzdvihl dvě věci, které mě velmi potěšily a děkuji za ně. Počet účastníků ankety a vysokou průměrnou míru přijatelnosti přístupu ke správě a rozvoji jednotlivých částí území. Informace o dalším postupu se dočtete v úvodu souhrnné zprávy a odpovědích na dotazy a připomínky respondentů,“ komentuje výsledky ankety radní pro územní rozvoje a výstavbu Patrik Opa (ODS).

Souhrnná zpráva včetně vypořádání připomínek je ke stažení ZDE .

Branické skály za kostelem.


Aktualizováno: 12.08.2022 – Vít Drbal
Vytisknout