Chcete u sebe ubytovat ukrajinské uprchlíky?


Uprchlíci v KACPU v Kongresovém centru v Praze.

Pokud disponujete na území hlavního města Prahy volnými ubytovacími kapacitami (například dům, byt, penzion) či ubytovacími kapacitami náhradního typu, a jste ochotni zapojit se do této pomoci, můžete tak učinit na webu hlavního města vyplněním formuláře v níže uvedeném odkazu.

Nabízený prostor by měl být vhodný k okamžitému nastěhování (teče voda, funguje elektřina, funguje vytápění, je možnost vařit/či jiná forma stravování) a byt je vybaven (kuchyňská linka, postel, skříně atd.).

Nabídky ubytovacích kapacit pro obyvatele Ukrajiny na území hlavního města Prahy a Středočeského kraje ZDE .

AKTUALIZACE - 29. 3. 2022

Vláda ČR schválila kompenzační příspěvky pro velkokapacitní ubytování a příspěvek pro solidární domácnosti

Velkokapacitní ubytování (jako hotely, penziony, ubytovny) je třeba nabízet Krajskému asistenčnímu centru pomoci Ukrajině (KACPU), které vede evidenci a uzavírá smlouvy s ubytovateli. Kontaktní e-mailové adresy jsou uvedeny pod záložkou „Nabízím pomoc velkého rozsahu“ na webu nasiukrajinci.cz .

V případě dočasného nouzového přístřeší, což mohou být krajem či obcí vlastněné tělocvičny, sportovní a kulturní haly nebo stanové tábory, vyplatí stát za osobu a noc 200 korun, přičemž kraje či obce mají povinnost zajistit s ubytováním i základní vybavení a stravu. Pokud se bude jednat o nouzové ubytování v zařízeních, které jinak slouží k bydlení či ubytování (například ubytovny či školská ubytovací zařízení) a mají odpovídající infrastrukturu, činí kompenzace rovněž 200 korun na den. V případě ubytování v zařízeních jiných vlastníků se částka zvyšuje na 250 korun. Příspěvky lze vyplácet i zpětně.

Ubytování v soukromí příspěvek pro solidární domácnost: Pokud někdo nabídne svůj byt či místnost ve své nemovitosti, smí čerpat tzv. příspěvek pro solidární domácnost, který se poskytuje za měsíce březen – červen 2022 ve výši 3.000 korun za ubytovanou osobu za jeden kalendářní měsíc. Maximálně lze zohlednit čtyři ubytované osoby za kalendářní měsíc v jedné solidární domácnosti. Ubytování musí být v daném měsíci poskytnuto nepřetržitě minimálně po dobu 16 dní.

O příspěvek bude ubytovatel žádat po skončení měsíce prostřednictvím aplikace, nebo v krajské pobočce Úřadu práce. V žádosti musí uvést identifikační údaje uprchlíků, dobu jejich ubytování, adresu nemovitosti i to, zda ji vlastní, nebo užívá podle smlouvy. A doloží čestné prohlášení, že bydlení splňuje stanovené podmínky a že je poskytl zdarma.

Web nasiukrajinci.cz nabízí v češtině, ukrajinštině, angličtině a ruštině aktuální informace (nejen pro Ukrajince, ale také pro ty, kteří jim chtějí pomáhat), které se týkají ubytování, víz a práce).


Nabídky ubytovacích kapacit pro obyvatele Ukrajiny na území hlavního města Prahy a Středočeského kraje.
Aktualizováno: 16.03.2022 – Vít Drbal
Vytisknout