Blíží se termín splatnosti poplatku ze psů - rok 2023


Foto psa Andy - Beagle

Odbor finanční správy upozorňuje držitele psů na splatnost místního poplatku ze psů v roce 2023. Poplatek je splatný bez vyměření předem, složenky na místní poplatek se nerozesílají.

Do 31. 3. 2023 je splatný poplatek ze psa, když:
  • sazba poplatku činí 200 Kč za rok (zkráceně - držitel je důchodce)
  • sazba poplatku činí 600 Kč za rok (zkráceně - pes v rodinném domě)
Do 31. 3. 2023 je splatná první část poplatku při roční sazbě 1500 Kč ve výši:
  • 750 Kč (zkráceně - pes v bytě)
  • do stejného termínu je ale nutné zaplatit i celou částku poplatku, pokud držitel nechce využít možnost splátek
  • zbývající druhá splátka ve výši 750 Kč musí pak být uhrazena do 31. 8. 2023
Pokud držitel psa nezaplatí poplatek včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem a je oprávněn zvýšit včas nezaplacený poplatek až na trojnásobek!

UPOZORNĚNÍ:
Mnohým držitelům psů také letos končí dvouletá úleva od místního poplatku ze psů v důsledku trvalého označení psa (čipování).

Poplatek lze platit bankovním převodem, v informačních centrech, na pokladně ÚMČ P4 na Antala Staška 2059/80b, nebo na poště složenkou typu A.

Ve všech případech platby je velice důležité znát váš variabilní symbol, který má deset číslic a začíná číslicemi 9004…… nebo začíná číslicemi 1341……. Váš variabilní symbol je vždy uveden pod čarou na přihlášce k místnímu poplatku.

Účet pro úhradu místního poplatku ze psů je: 19-2000832359 / 0800

Pokud někdo nezná svůj variabilní symbol, nebo bude-li potřebovat nějakou bližší informaci, či si není jistý výší letošního poplatku, může kontaktovat správce poplatku na telefonu: 261 192 434 nebo na emailové adrese: hana.komancova@praha4.cz .

Více a detailní informace k místním poplatkům ze psů najdete v našem článku na odkazu ZDE .

Aktualizováno: 26.02.2023 – Vít Drbal
Vytisknout