Zde můžete vkládat své dotazy související s činností městské části Praha 4 a Úřadu městské části Praha 4. Pro vložení dotazu není třeba se registrovat ani přihlašovat, nový dotaz můžete položit přímo pomocí formuláře. Vaše dotazy budou zveřejněny po zodpovězení příslušným zaměstnancem Úřadu MČ Praha 4 nebo voleným zástupcem samosprávy. Upozorňujeme, že zodpovězeny budou pouze jasně formulované a konkrétní dotazy vztahující se k jednotlivým tématům. Pokud je Váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější nebo zahrnuje širší problematiku, doporučujeme Vám obrátit se na konkrétní zaměstnance úřadu.

 


Pro vložení otázky nejdříve zvolte téma

*  
*  
*    
 
*  


1 2 3 4 5  další 
 • Otázka: Poškozený OP (Miroslava Krausová 14.02.2019 16:53) – Občanské průkazy, cestovní pasy a evidence obyvatel
  Když je OP poškozen je platný pro projednávání u soudu? nemělo by se odročit jednání?
  Tam kde dotyčný bydlí musí mít uvedeno na OP?
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 15.02.2019 8:32)
   Dobrý den, paní Krausová,
    
   o skončení platnosti občanského průkazu z důvodu jeho poškození (nečitelné údaje, porušená celistvost) rozhodne úřad příslušný k jeho vydání. Občanský průkaz, o kterém se lze domnívat, že se stane neplatným, právě z důvodu např. poškození,  může zadržet pouze policie, matriční úřad nebo ministerstvo vnitra. Zda může soud odmítnout takový OP nebo z tohoto důvodu odročit jednání, není v naší kompetenci.
   Co se týče trvalého pobytu, v občanském průkazu je zapsána adresa trvalého pobytu kterou si dle §10 odst. 1 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. Tzn. že se nemusí shodovat s místem, kde se skutečně zdržuje.
    
   S pozdravem
    
   PhDr. Mgr. Marek Hejduk, LL.M. et LL.M.
   vedoucí oddělení právního
   odbor správních agend
   Městská část Praha 4
 • Otázka: Braník - Jiskrova (Petr Kuhn 30.01.2019 19:07) – Doprava a parkování
  Vážení, opakovaně upozorňujeme i s dalšími sousedy městskou policii na totální parkovací a dopravní anarchii, která každý den v odpoledních špičkách vzniká u místní pošty. Pošta nemá parkování, řidiči parkují naproti poště na silnici, blokují přijíždějící auta z křižovatky a celou tuto křižovatku zablokují. Parkující řidiči nerespektují zákaz zastavení v místě, kvůli frontám na poště tam stojí i desítky minut. Možná to nerespektují i kvůli tomu, že žlutá čára na zemi není vidět nebo nevědí co znamená. Žádám Vás, abyste situaci pomohli řešit - buď ať tam stojí strážník a rozdává pokuty, nebo ať se pošta přestěhuje někam, kde je parkování - budova je pro poštu naprosto nevhodná i z hlediska zajíždění dodávek pro vykládku a nakládku - však se někdy podívejte co ti řidiči dodávek podstupují při couvání 100 m do dvora k poště. Úplně nejlepší by bylo kdyby se pošta přesunula do OC Novodvorská a sloučila se s poštou na Jílovské - tam se totiž také nedá parkovat.
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 13.02.2019 16:24)
   Dne 31.01.2019 byla provedena kontrola popisovaného vodorovného dopravního značení (dále jen VDZ) v ul. Jiskrova, zástupcem silničního správního orgánu a Policie ČR DI, popsaném v níže zaslaném podnětu a  k problematice viditelnosti VDZ sdělujeme, že VDZ skutečně není  zřetelné a viditelné a nejméně z 80 % není obnoveno. Z uvedeného důvodu bezodkladně bude vyzván příslušný správce předmětného značení, tj. TSK HMP, a.s., oddělení 2270, dopravní značení, Řásnovka  8/770, Praha 1, ing. Kočí, aby v rámci běžné údržby uvedené značení V 12c v ul. Jiskrova zadal k obnově, (s ohledem na stávající klimatické podmínky).
   V době kontrol nebyla v úseku ul. Jiskrova zaznamenána žadatelem  popisovaná dopravní nekázeň, přesto nelze vyloučit, že k takovým  situacím nedochází během dne. Z uvedeného důvodu bude podnět  postoupen i příslušným policejním složkám k dalšímu opatření a krokům.

   Silniční  správní  orgán není příslušný posuzovat práci policejních složek, ani mu nenáleží řešit dopravu v klidu pro jednotlivé podnikatelské subjekty, jako je pošta, nebo jejich případné přemístění do jiných budov. V takovém případě je nutné obracet se na jiné odpovědné složky.   
    
   S přáním klidného dne
    
   OŽPAD, oddělení dopravy
   MČ Praha 4
 • Otázka: zpevněná pozemní komunikace (Románová 11.02.2019 13:02) – Stavební úřad
  Dobrý den, prosím o odpověď, co přesně znamená zpevněná pozemní komunikace? Musí být ukončena asfaltovým povrchem a nebo stačí silnice s utaženým štěrkovým povrchem? Pro úplnost uvádím, že silnice je běžně užívána automobilovou dopravou.
  děkuji za odpověď, I. Románová
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 11.02.2019 18:50)
   Vážená paní,

   požadavek na zpevnění komunikace vyplývá z prováděcích předpisů k zákonu o  č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,  respektive ze závazných českých technických norem, s ohledem na typ komunikace a její zatížení. Požadavky na povrch komunikace  mohou též vyplynout  z požadavků hygienické stanice z hlediska hluku nebo odborů památkové péče  z hlediska památkové ochrany či z požadavků hasičského záchranného sboru z důvodu možnosti zásahu složek integrovaného záchranného systému. U stávající komunikace je třeba se obrátit na příslušný silniční správní úřad zda je danou komunikaci možné pro navrhovaný účel použít. V  případě nejasnosti jak v konkrétním případě postupovat Vám doporučuji návštěvu příslušného referenta našeho úřadu.
    
   S pozdravem
    
   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního
   Úřad městské části Praha 4
 • Otázka: parkovací zony ( Kobzová 05.02.2019 13:15) – Doprava a parkování
  Dobrý den, bydlím v ulici Na Klaudiánce, kde je modrá zona. Jsem v důchodu, ale občas vypomáhám firmě, sídlící mimo Prahu a tak někdy potřebuji zaparkovat služební auto u svého bydliště. Mohu na dobu cca 2 hodiny zaparkovat i v modré zoně, když zaplatím parkovací poplatek, který je v nejbližím okolí 10Kč/hod.?
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 08.02.2019 10:44)
   Dobrý den,
    
   v modré zóně je možné parkovat maximálně po dobu tří hodin v kuse za cenu 40,- Kč/hodina. Zaplatit je možné pouze mobilním telefonem prostřednictvím aplikace na adrese mpla.cz.
    
   s pozdravem
    
   Mgr. Martin Habětínek
   vedoucí oddělení zón parkovacích stání
    
   MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4
   ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
 • Otázka: P.H (Petra Holt 05.02.2019 20:30) – Občanské průkazy, cestovní pasy a evidence obyvatel
  Dobry den, planuji navrat zpet do CR po dlouhodobem pobytu v cizine. Muj obcansky prukaz je propadly uz nekolik let. MOzhu pozadat o novy OP online a vyzvednout si na urade v CR?
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 08.02.2019 10:43)
   Dobrý den,

   o občanský průkaz bohužel není možné požádat online, žádost je třeba podat osobně na jakémkoliv úřadu v ČR, který žádosti o OP přijímá, není nutné jít na úřad podle místa trvalého pobytu. K žádosti bude třeba předložit starý občanský průkaz a pokud došlo ke změně údajů v OP, také bude třeba tuto změnu doložit (např. rodinný stav), rodný list, případně platný cestovní pas, pokud jím disponujete.
   V případě jakýchkoliv dotazů se můžete obrátit na naši informační linku 261 192 659.
    
   S pozdravem a přáním příjemného dne
    
   Ing. Martin Anděra
   Vedoucí odboru správních agend
   ÚMČ Praha 4
 • Otázka: zazdění oken (Marie Wimmerová 05.02.2019 22:34) – Stavební úřad
  Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda zazdění oken, které vedou z bytu do světlíku, musí být ohlášeno nebo musí být předem povoleno nebo to je pouze na rozhodnutí majitele bytu ? Jde o SVJ - jde o stavební úpravu a musí o tom ostatní členové SVJ vědět nebo předem souhlasit ?
  Děkuji
  M. Wimmerová
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 07.02.2019 16:45)
   Vážená paní,

   z hlediska soukromoprávního je třeba postupovat v souladu se stanovami SVJ, stěna světlíku s oknem je společnou částí domu.
   Z hlediska toho zda je třeba rozhodnutí nebo jiné opatření stavebního úřadu je třeba věc řešit v širších souvislostech, tj. je třeba si nechat posoudit odborně způsobilou osobou (např. autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby) zda zdění okna nevyvolá nutnost následných stavebních úprav pro zajištění odvětrání prostoru nebo pro zajištění přívodu vzduchu pro plynové spotřebiče či podobně, aby byla stavba po zazdění světlíku  v souladu s technickým požadavky na stavby,  v Praze s nařízením č.10/2016 Sb. hl. m. Prahy. V případě, že se jedná skutečně o světlík (uzavřený po obvodě stěnami) nedojde zazděním ke změně vzhledu stavby.
    
   S pozdravem
    
   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního
   Úřad městské části Praha 4
 • Otázka: Termín zřízení parkovací zóny v Podolské (Lukáš Velíšek 03.02.2019 13:42) – Doprava a parkování
  Kdy se předpokládá zřízení parkovací zóny v ulici Podolské jižně od křižovatky s Jeremenkovou? Děkuji předem, Lukáš Velíšek
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 06.02.2019 10:32)
   Dobrý den,
    
   Rada městské části Praha 4 na základě analýzy dosavadního fungování Zón placeného stání (ZPS) požádala Magistrát hl. m. Prahy jako zřizovatele a provozovatele ZPS o jejich rozšíření, a to k 1. červenci 2019. Míč se tedy v této chvíli nachází na straně MHMP a bude záviset na jeho vnitřních schvalovacích procesech, zdali se uvedený termín podaří dodržet. Prozatím jej raději považujte za nezávazný.
    
   S pozdravem
    
   Mgr. Martin Habětínek
   vedoucí oddělení zón parkovacích stání
    
   MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4
   ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
   ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY
 • Otázka: rozdělení pozemku (Martin Viščor 05.02.2019 10:31) – Stavební úřad
  Dobrý den,
  jde o bytovy dum na Podoli, SVJ vlastni pouze pozemek pod domem. Majitel parcely kolem domu je ochoten nam odporodat pristup k domu, plochu pod balkony a pas 15 cm kolem domu. Muselo by dojit k povoleni rozdeleni parcely. Dá se obecně v těchto případech očekávat kladné stanovisko, má smysl s majitelem parcely v tomto ohledu vyjednávat?
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 05.02.2019 15:20)
   Vážený pane,

   webové stránky neslouží k řešení konkrétních případů. Výsledky rozhodnutí ani jiných opatření  vydávaných stavebním úřadem nelze předjímat, přesto lze při konzultaci žadatele upozornit na ustanovení stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, které je třeba v konkrétním případě splnit a pomoci mu s podáním žádosti. Doporučuji Vám návštěvu našeho úřadu v úřední den.
    
   S pozdravem
    
   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního
    
   Úřad městské části Praha 4
 • Otázka: nebezpečný strom (Suchan 03.02.2019 21:30) – Životní prostředí, úklid a čistota
  v ulici Za Mlýnem před číslem 11 dnes spadla část stromu pajasan do ulice hasiči půlku odstranili prosím o odstranění druhé části.
  • Odpověď: (David Záruba, vedoucí odd. správců oblastí OŽPAD 04.02.2019 10:33)
   Dobrý den, děkujeme Vám za upozornění. Neprodleně zajistíme nápravu.
 • Otázka: rekonstrukce bytu (Marcela Kocmanová 31.01.2019 11:32) – Stavební úřad
  Dobrý den,
  bydlíme v panelovém bytě v pronájmu-Praha 4, Točitá 37. V bytě nad námi o patro výš probíhá od října rekonstrukce bytu. Majitel se omluvila a zároveň slíbil, že rekonstrukce bude trvat do konce roku. Dnes je 31.1. a byt stále není hotový. Stále se zde bourá, vrtá, mírně řečeno nadměrný hluk nejen nás obtěžuje už několik měsíců. Bydlíme v bytě i s dcerou a dvouletým vnukem. Vnuk stále pláče, leká se, rozhodně to nemá dobrý vliv pro vývoj dítěte. To nemluvím o tom, když přijde člověk domů z práce i po více než 8 hodinové směně a chce si odpočinout, není úniku.
  Starousedlíci jen kroutí hlavou, není to první byt, ve kterém proběhla rekonstrukce, která trvala necelé tři měsíce. Neozývaly se takové rány, vrtání apod.
  Prosím poraďte mi co máme dělat. Bydlení za těchto podmínek je mírně řečeno neúnosné.
  Děkuji za odpověď
  za nájemníky domu Marcela Kocmanová
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 31.01.2019 17:03)
   Vážená paní,

   webové stránky městské části neslouží k řešení konkrétních problémů staveb. Ve Vašem případě se jedná o stavbu obydlí, které je chráněno Ústavou a proto  je třeba podat písemně podnět do podatelny úřadu, prostřednictvím doručovatele poštovních služeb, do datové schránky nebo mailem s elektronickým podpisem. Osobu podatele je třeba identifikovat jménem a příjmením, datem narození a adresou trvalého bydliště. Pokud chcete být o vyřízení podnětu informována, je třeba o toto požádat. Je též možné v úředních hodinách navštívit náš úřad a podat podnět do protokolu.
    
   S pozdravem
    
   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního
    
   Úřad městské části Praha 4


Zveřejněno: 11.11.2008 – tiskový referent David Polák
Vytisknout