Zde můžete vkládat své dotazy související s činností městské části Praha 4 a Úřadu městské části Praha 4. Pro vložení dotazu není třeba se registrovat ani přihlašovat, nový dotaz můžete položit přímo pomocí formuláře. Vaše dotazy budou zveřejněny po zodpovězení příslušným zaměstnancem Úřadu MČ Praha 4 nebo voleným zástupcem samosprávy. Upozorňujeme, že zodpovězeny budou pouze jasně formulované a konkrétní dotazy vztahující se k jednotlivým tématům. Pokud je Váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější nebo zahrnuje širší problematiku, doporučujeme Vám obrátit se na konkrétní zaměstnance úřadu.

 


Pro vložení otázky nejdříve zvolte téma

*  
*  
*    
 
*  


1 2 3 4 5  další 
 • Otázka: zivnostensky list (andriy 22.03.2017 14:37) – Živnostenský úřad
  dobriden.chtel bych videt cy v provozu muj zivnostensky list.
  • Odpověď: (Ing. Pavla Melšová, vedoucí OŽ 23.3.2017 13:22)

   Dobrý den,
   pokud chcete získat informace z Registru živnostenského oprávnění na svoji osobu, můžete požádat o výpis ze živnostenského rejstříku, a to na jakémkoliv živnostenském odboru v ČR. O tento výpis můžete požádat též na Czech POINTu. Údaje z veřejné části živnostenského rejstříku jsou též na www.rzp.cz.

   Příslušný formulář a více informací naleznete na www.praha4.cz/PODNIKATEL.

   S pozdravem


   Ing. Pavla Melšová
   vedoucí odboru živnostenského

 • Otázka: Parkování - Spořilov (Šmídlová 16.03.2017 21:19) – Doprava a parkování
  Dobrý den,
  prosím Vás o informaci, zda není možné řešit situaci týkající se parkování u konečné tramvaje č. 11 (zastávka Spořilov). Přestože tramvaj momentálně není v provozu, každý všední den zde na nezpevněných plochách podél silnice parkuje vetší množství vozidel (pravděpodobně zaměstnanců blízkého autosalonu). V poslední době auta parkují i uprostřed travnaté plochy mezi ulicí U Mlýna a silnicí vedoucí podél tramvajové trati.
  Děkuji za informaci.
  • Odpověď: (tiskový referent David Polák, 20.3.2017 21:28)

   Vážená paní  Šmídlová,
   dne 16. března 2017 se v předmětné lokalitě sešli zástupci policejních složek, vlastník přilehlých pozemků, správce této oblasti a zástupce oddělení dopravy.

   Vlastník pozemků, kterým je Magistrát hl. m. Prahy (MHMP), byl seznámen s neutěšenou situací a byl vyzván, aby uvedenou situaci urychleně řešil, např. pevnými zábranami, nebo dopravním značením a pravidelným dozorem policejních složek.

   Situaci v této lokalitě budeme nadále monitorovat a v případě nečinnosti bude vlastník těchto pozemků (MHMP) opětovně vyzván, aby na svých pozemcích provedl opatření takovým způsobem, aby byla zajištěna bezpečnost provozu a nebyly dále ničeny plochy zeleně.

   Správa a využití těchto ploch je v kompetenci Oddělení správy majetku Magistrátu hl. m. Prahy, v případě dotazů se můžete obrátit na paní Příhodovou, zuzana.prihodova@praha.eu.

   S pozdravem


   Zdeňka Novotná

   referent – dopravní značení

   oddělení dopravy 

    

    

    

 • Otázka: Zábor na ulici Milevská (Evžen Miler 16.03.2017 16:18) – Doprava a parkování
  Dobrý den,
  chtěl bych se zeptat na oprávněnost záboru části ulice Milevská v úseku mezi hotelem Panorama a křižovatkou s ulicí Pujmanové, který provedl stavebník PSJ staveb MPP a BDE. Na ulici tak ubylo kolem 20ti parkovacích míst, což při současné situaci je velmi nevhodné a to zejména značným využíváním parkovacích míst dělníky ze zmíněných staveb.
  Děkuji,
  Evžen Miler
  • Odpověď: (tiskový referent David Polák, 20.3.2017 21:21)

   Vážený pane Milere,
   vyparkování vozidel v předmětné lokalitě ulice Milevská osazením SDZ B28 bylo povoleno v důsledku probíhajících stavebních prací pro uložení IS. Termín prací je od 16. března do 4. května 2017. V úseku vyznačeném SDZ B28, je zákaz zastavení pro všechna vozidla, tedy i vozidla stavby. Zástupce stavby byl na tuto skutečnost upozorněn a slíbil zjednat nápravu.

   S pozdravem


   Ing. Miroslav Kurka
   referent oddělení dopravy

 • Otázka: potvrzení o rodinném/civilním stavu (Magdalena Vlachová 15.03.2017 13:43) – Matriky a státní občanství
  Dobrý den, s přítelem se chceme vzít v zahraničí, pro ověření mé identity vyžadují nejen aktuální rodný list, ale také potvrzení, že jsem svobodná. Prosím, kde mi tento dokument vystaví? Popřípadě, kde k tomu najdu žádost?
  Děkuji za odpověď
  Magdalena V.
  • Odpověď: (tiskový referent David Polák, 15.3.2017 15:52)
   Dobrý den,
   pokud potřebujete pouze potvrzení o stavu, doklad Vám vystaví evidence obyvatel. Pokud však potřebujete doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství, musíte požádat podle místa trvalého pobytu. Žádost vyplníte přímo na úřadě. Předložíte rodný list, občanský průkaz, popř. rozsudek o rozvodu.

   V případě dalších informací mě můžete kdykoliv kontaktovat na tel. čísle: 261 192 576.

   S pozdravem

   Helena Bógyiová
   vedoucí oddělení matrik, oddací matrika
 • Otázka: podnikání v důchodu (Jana Hönigová 13.03.2017 14:10) – Živnostenský úřad
  Dobrý den, jsem důchodkyně a ráda bych uspořádala na malé vesnici o vánocích a velikonocích prodejní výstavku. Ráda bych věděla, jestli i k takovéto činnosti potřebuji živnostenský list, případně jaký může být můj přivýdělek, aniž bych musela platit daň z příjmu.
  Děkuji za odpověď.
  S pozdravem Hönigová
  • Odpověď: (Ing. Pavla Melšová, vedoucí OŽ 15.3.2017 12:22)

   Vážená paní Hönigová,

   dle Vašeho dotazu předpokládám, že hodláte na prodejní výstavce prodávat svoje výrobky. Dle § 42 živnostenského zákona platí, že podnikatel provozující živnost spočívající ve výrobní činnosti, má právo v rámci živnostenského oprávnění výrobky vyrábět a dále prodávat. Pro posouzení, zda se jedná o podnikání dle živnostenského zákona, platí splnění několika znaků uvedených v § 2 živnostenského zákona: živností je soustavná činnost (i jednou za rok) provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a za účelem dosažení zisku (snaha dosáhnout zisku). Doporučuji Vám obrátit se na místně příslušný živnostenský úřad, kde hodláte pořádat prodejní výstavku a informovat se na podmínky podnikání na tomto místě, neboť případnou kontrolu budou provádět pracovníci tohoto živnostenského úřadu. Ohlásit živnost (živnostenský list) můžete na jakémkoliv živnostenském úřadu v ČR.  S dotazem týkající se placení daní se prosím obraťte na Finanční úřad. Tato agenda nespadá do kompetence živnostenských úřadů. 

    

   S pozdravem

    

   Ing. Pavla Melšová

   vedoucí odboru živnostenského

 • Otázka: oprava ulice V Podhájí (Ullrichova 09.02.2017 20:31) – Doprava a parkování
  Dobrý den,
  ráda bych se zeptala, na kdy je plánována kompletní rekonstrukce vozovky v ulici V Podhájí. Současný stav vozovky je již neúnosný.

  Děkuji
  Ullrichová
  • Odpověď: (tiskový referent David Polák, 10.2.2017 10:06)

   Vážená paní Ulrichová,
   místní komunikace V Podhájí je v majetku hl. m. Prahy. Správu, rozvoj a údržbu provádí Technická správa komunikací hl. m. Prahy se sídlem Řásnovka 8, Praha 1. Oblast MČ Praha 4 je svěřena OS JIH  pod vedením Ing. Rezka, tel. 257 052 352. Vážená paní Ulrichová, Váš dotaz byl předán k přímému vyřízení správci komunikace TSK hl. m. Prahy.

   S pozdravem


   Bc. Petr Vlasák

   vedoucí oddělení dopravy

  • Odpověď: (tiskový referent David Polák, 9.3.2017 15:49)

   Dobrý den,
   k Vámi zaslanému upozornění na celkovou rekonstrukci komunikace v ul. V Podhájí sdělujeme, že na komunikaci byl zpracován návrh opravy a ten je zařazen na investičním oddělení. Termín opravy závisí na výši přidělených finančních prostředcích, dopravní důležitosti komunikace a na již dříve zařazených akcích. Do doby celkové rekonstrukce zde i nadále budou probíhat alespoň provizorní opravy k zajištění sjízdnosti.

   S pozdravem

   Ing. Eva Nováková
   Technická správa komunikací hl. m. Prahy

 • Otázka: Technický stav ulice Přímetická (Roman Ožana 09.03.2017 7:25) – Doprava a parkování
  Dobrý den,

  rád bych se informoval, zda se plánuje řešit technický stav ulice Přímetická. Cesta je po letošní zimně výrazně poškozené (výmoly do hloubky 10 cm) - touto ulicí se zásobují obchody na ul. Budějovická - což současnému stavu dost přispělo.

  Díky za odpověď
  • Odpověď: (tiskový referent David Polák, 9.3.2017 15:35)

   Dobrý den,
   děkujeme za Váš podnět, postupujeme jej odpovědnému orgánu, kterým je Technická správa komunikací hl. m. Prahy.

   S pozdravem


   Ing. Jan Hartman
   referent oddělení dopravy

 • Otázka: Komora (Petr 07.03.2017 20:03) – Životní prostředí, úklid a čistota
  Dnes v ulici V podhaji 18 si firma dokumentovala kaceni stromu. Na uredni desce nebylo vyveseno povoleni k vykaceni stromu. Muzete prosim potvrdit jestli bylo povoleno vykaceni stromu pred objektem na adrese V podhaji 18?
  Ma se zde stavet obytny dum mezi ulicemi V podhaji a Nad Lomem.
  • Odpověď: (tiskový referent David Polák, 9.3.2017 15:33)

   Dobrý den,
   ano, u objektu V Podhájí 18 bylo na základě proběhlého správního řízení vydáno orgánem ochrany přírody   rozhodnutí o povolení k pokácení dřevin rostoucích mimo les z důvodu jejich kolize se stavbou.  

   S pozdravem

   Ing. Lenka Hánlová
   vedoucí  oddělení životního prostředí a odpadového hospodářství

 • Otázka: Plošné kácení vzrostlých stromů - Spořilov (Jirina Starkova 08.03.2017 11:54) – Životní prostředí, úklid a čistota
  Dobrý den, dnes jsme s hrůzou zjistili, že na veřejné zelené ploše na sídlišti Spořilov mezi Veterinární klinikou Wellvet, budovou Meyra ČR a bloky v ulici Měchenická se plošně kácí vzrostlé borovice. Vyložený masakr motorovou pilou... Můžete nám sdělit, o co se jedná, a především zda bude po zásahu provedena nová, kvalitní výsadba? Za občany sídliště Spořilov J. Stárková
  • Odpověď: (tiskový referent David Polák, 9.3.2017 10:31)

   Dobrý den,
   na sídlišti Spořilov, v lokalitě ul. Měchenická  začala II. etapa rekonstrukce horkovodu. Stromy, které se kácí a budou kácet, rostou, jsou buď přímo na tělese stávajícího opravovaného horkovodu, nebo v jeho ochranném pásmu. V případě těchto dřevin se jedná o důsledek dřívější nekoordinované výsadby. Kácí se opravdu jen ty dřeviny, které by byly stavbou zásadně poškozeny a následně se tak staly i provozně nebezpečnými.  Po ukončení prací na tělese horkovodu bude ve vhodném agrotechnickém termínu provedena celková rekultivace ploch zeleně stejně, jako v I. etapě v okolí ul. Střímelická, včetně výsadeb dřevin, které již budou umístěny mimo ochranná pásma zařízení technické infrastruktury a předešlo se tak potřebě jejich kácení při opravách těchto zařízení ať už plánovaných nebo při případných haváriích.

   S pozdravem

   Ing. Lenka Hánlová
   vedoucí oddělení životního prostředí a odpadového hospodářství

 • Otázka: rekonstrukce (Kamila Mertová 07.03.2017 8:18) – Stavební úřad
  Dobrý den, plánujeme zakoupení staršího domu, kde bychom hned chtěli realizovat kompletní výměnu rozvodu vody, kanalizace, elektroinstalace, výměnu oken s tím, že otvory se budou zmenšovat, a dále i zateplení celého objektu, je pro tyto úpravy nutné mít např. stavební ohlášku nebo jiný doklad? Děkuji Mertová
  • Odpověď: (Ing. Eva Kotasová, vedoucí OST 9.3.2017 10:29)

   Vážená paní,
   v obecné rovině sděluji, že ve smyslu ustanovení § 103 odst. 1 d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, stavební úpravy nevyžadují ohlášení stavebnímu úřadu za předpokladu, že se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost stavby a nejde o stavební úpravy stavby, která je kulturní památkou. V opačném případě tyto stavební úpravy vyžadují ohlášení (na ohlášení lze povolit změnu stavby pro bydlení a rodinnou rekreaci do 150m2 zastavěné plochy s jedním podzemním podlažím do hloubky 3 m nejvýše 2 nadzemními podlažími a podkroví) nebo stavební povolení ve smyslu ustanovení § 115 stavebního zákona.

   V případě zmenšení oken (mimo malé odchylky) či změny členění oken dochází ke změně vzhledu stavby.

   Doporučuji Vám se věci obrátit na odborně způsobilou osobu, kterou je např. autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, která Vám návrh posoudí jak z hlediska toho zda věc vyžaduje rozhodnutí stavebního úřadu tak z hlediska dodržení obecných technických požadavků na stavby (pražské stavební předpisy). Ustanovení a požadavky vyplývající z ostatních ustanovení stavebního zákona a z jiných právních předpisů (včetně zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník), zůstávají v platnosti i u staveb uvedených v §103 stavebního zákona.

   S pozdravem

   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebníhoZveřejněno: 11.11.2008 – tiskový referent David Polák,
Vytisknout