Zde můžete vkládat své dotazy související s činností městské části Praha 4 a Úřadu městské části Praha 4. Pro vložení dotazu není třeba se registrovat ani přihlašovat, nový dotaz můžete položit přímo pomocí formuláře. Vaše dotazy budou zveřejněny po zodpovězení příslušným zaměstnancem Úřadu MČ Praha 4 nebo voleným zástupcem samosprávy. Upozorňujeme, že zodpovězeny budou pouze jasně formulované a konkrétní dotazy vztahující se k jednotlivým tématům. Pokud je Váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější nebo zahrnuje širší problematiku, doporučujeme Vám obrátit se na konkrétní zaměstnance úřadu.

 


Pro vložení otázky nejdříve zvolte téma

*  
*  
*    
 
*  


1 2 3 4 5  další 
 • Otázka: prodej bytových jednotek (Malý 26.04.2017 13:32) – Privatizace a bytová politika
  Dobrý den, kde na webu MČ najdu seznam a popis bytovýcch jednotek, které MČ prodává? Díky.
  • Odpověď: (tiskový referent David Polák, 26.4.2017 14:40)

   Dobrý den,
   v této věci si dovolujeme informovat, že v případě, rozhodnutí o prodeji volných bytových jednotek v majetku městské části Praha 4 je postupováno dle Zásad prodeje volných (nepronajatých) bytových jednotek, v domech zařazených do prodeje po jednotkách spolu s příslušným spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a na zastavěném (případně souvisejícím/přilehlém) pozemku, které jsou v majetku MČ Praha 4, a to formou přímého prodeje dle zveřejněného záměru, které schválilo Zastupitelstvo městské části Praha 4 dne 18. 2. 2011 pod číslem usnesení 3Z-5/2011.

   Městská část Praha 4 v souladu s § 36, odst. 1 zák. č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, platném znění záměry prodeje volných bytových jednotek zveřejňuje na úřední desce.

   Informace o zveřejněných záměrech je možné získat na Úřední desce (viz odkaz 1) nebo na Realitní inzerci městské části Praha 4 (viz odkaz 2).

   ODKAZ 1 – http://cztedeskaext.praha4.cz/eDeska/

   ODKAZ 2 – http://reality.praha4.cz/default.aspx

   S pozdravem

   Bronislava Prokopová
   vedoucí oddělení hospodaření s byty

 • Otázka: Pronájem startovacího bytu (Vébrová Šárka 25.04.2017 20:20) – Privatizace a bytová politika
  Dobrý den. Chtěla bych se zeptat, zda mám tento rok možnost jako budoucí matka samoživitelka podat si žádost o pronájem startovacího bytu na Praze 4. Trvalé bydliště mám v Praze v Modřanech, ale budu měnit.
  Předem děkuji za odpověď.
  • Odpověď: (tiskový referent David Polák, 26.4.2017 11:20)

   Dobrý den,
   dle platného Závazného postupu při pronajímání startovacích bytů v domech ve vlastnictví hlavního města Prahy svěřených městské části Praha 4 jsou startovací byty určeny pro manžele, příp. nesezdané partnery s dítětem a rodiče samoživitele k zajištění bytové situace na začátku společného soužití a zároveň alespoň jeden z manželů, partnerů nebo rodič samoživitel je ve věku 18 - 35 let. Alespoň jeden z partnerů musí být v době podání žádosti přihlášen k trvalému pobytu na území MČ Praha 4 minimálně 2 roky. Doba nájmu bytu bude sjednána na dobu určitou, a to vždy na 1 rok s opakovaným automatickým prodloužením, maximálně na 4 roky.

   PO zveřejnění záměru pronájmu startovacích bytů, budou všechny doručené žádosti předloženy věcně příslušné komisi, která osvědčí jejich zařazení v seznamu uchazečů o nájem startovacího bytu. Výběr budoucích nájemců konkrétního bytu a náhradníků se provádí losováním za dozoru členů komise. O nájmu startovacího bytu rozhoduje vždy Rada MČ Praha 4 na doporučení věcně příslušné komise Rady MČ Praha 4.

   Závazný postup při pronajímání startovacích bytů v domech ve vlastnictví hlavního města Prahy svěřených městské části Praha 4 v úplném znění je zveřejněn na webových stránkách MČ Praha 4 – viz odkaz.

   ODKAZ - http://www.praha4.cz/Pronajem-startovacich-bytu.html

   S pozdravem

   Bronislava Prokopová

   vedoucí oddělení hospodaření s byty

 • Otázka: zast. Pod Jezerkou (Jarmila Hrubá 11.04.2017 11:26) – Doprava a parkování
  Dobrý den, dnes jsem na stránkách DPP (http://strategickeprojekty.dpp.cz/tramvajove-trate/rekonstrukce-trate-nuselska-u-plynarny-2016-2017 ) našla info k rekonstrukci ul.Nuselská a nechápu rozhodnutí o zachování tram.ostrůvku na zastávce Pod Jezerkou,je to přitom rizikové místo -
  už jenom tím, že je to před školou !!!! Jsem velice zklamaná, těšili jsme se na novou a hlavně bezpečnější ulici.Nevím proč opět dostali přednost řidiči před chodci.
  V současné době je zde zároveň složité přejít, kvůli posunuté zastávce není vidět přes zastavené autobusy,auta se je snaží předjíždět, na silnici není ani zebra - bylo by více než žádoucí, aby zde dohlížela police. Děkuji J.Hrubá
  • Odpověď: (tiskový referent David Polák, 25.4.2017 15:48)

   Vážená paní Hrubá,
   tramvajový ostrůvek na zastávce Pod Jezerkou dostane nové bezpečnostní prvky, po celé jeho délce bude zábradlí oddělující čekající na ostrůvku od jízdního pruhu, na jedné straně ostrůvku bude přechod pro chodce (tj. přednost chodců) v bezbariérovém provedení a na druhé straně bude místo pro přecházení (tj. s předností vozidel). V celém úseku tramvajové zastávky bude omezena rychlost vozidel na 30 km/h a umístěná značka „Pozor děti“. Celé místo je dostatečně přehledné a je zajištěno pro bezpečný pohyb všech účastníků provozu. Tramvajový ostrůvek je v navrženém stavu standartním prvkem dopravy nacházejícím se na mnoha místech jak v Praze a České republice, tak i po celém světě a není více nebezpečný než kterékoli jiné přechody přes komunikaci. Váš podmět ke zvýšení dozoru policie na stávajícím tramvajovém ostrůvku předáme Městské Policii.

   Přeji úspěšný den

   Michal Hermann
   referent oddělení dopravy  

 • Otázka: Opěrná zeď (Hanek Richard 04.04.2017 17:19) – Stavební úřad
  Dobrý den,

  co je potřeba k povolení opravy stávající opěrné zdi. Rozměry cca 12m dlouhá a 2m vysoká? Stávající kamenná zeď byla zrušena a bude nahrazena novou zdí ze ŽB. Viz. příloha.
  Prosím o brzkou odpoveď.
  Děkuji.
  S přátelským pozdravem
  Richard Hanek
  • Odpověď: (tiskový referent David Polák, 21.4.2017 9:17)

   Vážený pane,
   ve Vámi uvedeném případě je třeba, aby postup byl zvolen na základě skutečně zjištěného stavu věci na místě oddělením státního dozoru našeho úřadu. Váš podnět je třeba podat písemně s podpisem do podatelny úřadu, prostřednictvím doručovatele poštovních služeb, do datové schránky nebo mailem s el. podpisem. Podnět musí být podepsán, podatel musí být identifikován jménem a příjmením, datem narození a adresou trvalého  bydliště.

   S pozdravem


   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního

 • Otázka: Graffiti wall (Tereza Rímská 12.04.2017 21:40) – Kultura, sport a volný čas
  Dobrý den, ráda bych se zeptala z jakého důvodu byla zrušena graffiti wall v podchodu Na Chodovci. Vznikaly na ní zajímavé graffiti, které rozjaňovaly šeď betonu a člověk tam rád procházel. Jednoho dne byl ale celý podchod natřen nezajímavou šedou barvou, graffiti zmizely a nyní je podchod "vyzdoben" pouze čmáranicemi neumělců. Předem děkuji za odpověď.
  • Odpověď: (tiskový referent David Polák, 21.4.2017 9:15)

   Dobrý den,
   vlastníkem a správcem podchodu je Technická správa komunikací se kterou měla městská část Praha 4 dohodu o zřízení legální graffiti wall. Vzhledem k neustálému odstraňování vulgárních symbolů a nápisů jsme se s vlastníkem dohodli na ukončení provozování této plochy.

   S pozdravem


   David Záruba
   vedoucí oddělení správců oblastí

 • Otázka: Pujmanové Zákaz zastavení (Elis 18.04.2017 7:41) – Doprava a parkování
  dobrý den, prosím vás jak dlouho bude zákaz zastavení v ulici Pujmanové u pankráckého parku? Je tam napsano pouze od 20.4.2017. děkuji
  • Odpověď: (tiskový referent David Polák, 21.4.2017 9:13)

   Dobrý den,
   v ulici Pujmanové v prostoru před novostavbou objektu V-tower, bude v termínu 20.04.2017 – 09.07.2017 zahájeno několik souběžně probíhajících akcí. Jedná se zejména o přeložku horkovodu, horkovodní přípojky a pokládku optického sdělovacího kabelu. Vzhledem k rozsahu stavební činnosti a situování těchto inženýrských do prostoru vozovky, sítí dojde k uzavírce části komunikace Pujmanové - přilehlé k novostavbě a převedení provozu individuální automobilové dopravy včetně autobusů MHD přes střední dělící pás na protější stranu komunikace. Dojde tedy k úpravě středního dělícího pásu takovým způsobem, aby umožňoval přejezd na protější stranu komunikace i zpět a dále bude přemístěna zastávka MHD „Sídliště Pankrác“ do středního dělícího pásu po dobu této stavby.

   S pozdravem


   Ing. Ondřej Horvath
   referent oddělení dopravy

 • Otázka: Blokové čištění ulic vs. ignorance řidičů (Evžen Miler 06.04.2017 17:40) – Životní prostředí, úklid a čistota
  Dobrý den,
  chtěl bych Vás požádat o informaci, kdo je kompetentní v řešení problému "nemožnosti" úklidu ulic.
  Již po několikáté za sebou se opakuje situace, kdy má dojít k blokovému čištění ulic, ale nedojde k němu, neboť řidiči parkující svá auta na těchto ulicích, dostatečně dlouho předem osazených značkami dočasného zákazu zastavení, ignorují dopravní značení a čištění tak v podstatě znemožňují. MP Praha toto řešit nechce.
  Určitě se toto děje na mnoha místech, ale konkrétně v ulici Milevská se to stalo v podstatě pravidlem od dob, kdy v takovéto situaci byly automobily odtahovány. Zmíněná ulice Milevská by úklid potřebovala, díky důsledkům stavební činnosti společnosti PSJ, víc než dost, ale právě auta dělníků ze staveb MPP a BDE jsou ve valné většině tím, co úklid ulice znemožňuje.
  Děkuji.
  Evžen Miler
  • Odpověď: (tiskový referent David Polák, 21.4.2017 9:11)

   Dobrý den,
   děkuji za Váš dotaz. V případě blokového čištění komunikací je k odtahování vozidel dle § 19b zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, kompetentní vlastník předmětné komunikace. Na území městské části Praha 4 je drtivá většina pozemních komunikací včetně komunikace v ulici Milevská ve vlastnictví Hlavního města Prahy, které je na úseku údržby a čištění komunikací zastupováno Technickou správou komunikací hl. m. Prahy - www.tsk-praha.cz.

   Oddělení dopravy Úřadu městské části Praha 4 po obdržení příslušné žádosti opatřením obecné povahy dočasně zakáže zastavení silničních vozidel na pozemních komunikacích a na základě tohoto opatření je posléze Technická správa komunikací hl. m. Prahy oprávněna odstranit silniční vozidlo ponechané na pozemní komunikaci v rozporu s tímto zákazem a odstavit je na vhodném místě.

   S pozdravem


   Mgr. Martin Habětínek
   referent oddělení dopravy

 • Otázka: Znecistovani okoli lavicek pred ZS Mendiku (Pavel Du Plessis 17.04.2017 12:56) – Životní prostředí, úklid a čistota
  Dobry den,
  chtel bych upozornit na neustale znecistovani okoli lavicek a prilehlych svahu Botice pred ZS Mendiku lidmi bez domova. V pozdnich odpolednich hodinach dochazi k hlasitemu projevu a neurvalemu chovani, ktere usti v neporadek, ktery po sobe na miste tito lide nechavaji.
  Za vic jak 8 let co tu ziji mohu potvrdit, ze lavicky pred skolou slouzi v 99% pouze temto lidem, bohuzel jsem na nich nikdy nevidel sedet starsi osoby nebo nekoho kdo by nebyl v podnapilem stavu.
  Pokud by bylo mozne tuto situace nejakym zpusobem resit, byl bych Vam velmi vdecny.
  S pozdravem
  Pavel Du Plessis
  • Odpověď: (David Záruba, vedoucí odd. správců oblastí OŽPAD 18.4.2017 7:49)

   Dobrý den, vyzveme příslušné oddělení městské policie aby v této lokalitě zvýšila svou hlídkovou činnost. Rovněž zvážíme možnost tyto lavičky demontovat.

   Děkujeme Vám za podnět.

 • Otázka: Papirovy odpad pred Sokolem Michle (Pavel Du Plessis 17.04.2017 12:48) – Životní prostředí, úklid a čistota
  Dobry den,
  chtel bych touto cestou pozadat o uklid papiroveho neporadku pred Sokolem Michle Pod Starkou 4. V zeleni na okraji parkoviste pred Sokolem se nachazi vetsi mnozstvi papirovych krabic a dalsiho neporadku. Zaroven bych chtel pozadat o uklid celeho travniku pred Sokolem, mezi parkovistem a ulici Nuselskou.
  Dekuji za Vasi pomoc.
  S pozdravem
  Pavel Du Plessis
  • Odpověď: (David Záruba, vedoucí odd. správců oblastí OŽPAD 18.4.2017 7:49)
   Dobrý den, děkujeme Vám za upozornění. Prostor bude uklizen mobilní úklidovou jednotkou MČ Praha 4.
 • Otázka: Podolské nábřeží (Jiří Vedral 01.02.2017 16:58) – Doprava a parkování
  Dobrý den,
  hodláte nějak řešit každodenní kolony na Podolském nábřeží od vodárny až ke Dvorcům. Posledních asi půl roku po obou stranách ulice parkují auta a ubyl tak jeden jízdní pruh. Někdy stojí kolona aut skoro až benzínové pumpě. V létě jsou to většinou bruslaři nebo lidi jdoucí do Žlutých lázní, ale podle sněhu na autech je dobře vidět, že některá auta tam klasicky parkují i několik dní
  • Odpověď: (tiskový referent David Polák, 13.4.2017 14:40)

   Dobrý den,
   k Vašemu podnětu ohledně parkování na ul. Podolské nábřeží sděluji, že v současné době se připravuje úprava dopravního režimu na této komunikaci včetně úpravy povoleného parkování. Následně bude tato úprava zveřejněna na naší úřední desce.

   S pozdravem


   Ing. Andrea Davidová
   specialistka silničního správního úřadu

   MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
   Odbor dopravních agendZveřejněno: 11.11.2008 – tiskový referent David Polák,
Vytisknout