Doprava a doprava v klidu

123
 • Blokové čištění v roce 2018 začíná již po Velikonocích


  Blokové čištění ulic hlavního města Prahy letos Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK a.s.) zahájí bezprostředně po velikonočních svátcích v úterý 3. dubna 2018. Tradičně půjde o celkový strojní a ruční úklid pražských ulic po zimním období.
 • Uzavírka komunikace v Podolí od 15. do 26. 5. 2017


  Z důvodů opravy povrchu komunikace Gončarenkova, bude v době od 15. května do 26. května 2017, v úseku od ulice Jeremenkova k ulici Za Skalkou, provedena uzavírka komunikace. Zhotovitel akce je firma STRABAG a odpovědným pracovníkem je Ing. Pilát - 724 861 792.
 • Uzavírka komunikace v ulici Hornokrčská


  Z důvodů havárie kanalizace je po dobu jejího odstranění uzavřena místní komunikace Hornokrčská před domem čp. 589/16, Praha 4. Zhotovitel jsou Pražské vodovody a kanalizace. Odpovědný pracovník je pan Cihla - 724 174 334.
 • Trvalé změny v provozu Pražské integrované dopravy


  Od soboty 29. dubna 2017 dojde v provozu Pražské integrované dopravy k několika trvalým změnám. Tyto změny nejsou rozsáhlé z hlediska trasování linek, nicméně u řady linek, zejména nočních, dochází ke změně jejich číselného označení. Hlavním důvodem změny číslování těchto linek je rozvoj systému Pražské integrované dopravy a postupná integrace dalších oblastí Středočeského kraje do PID. Na webových stránkách www.ropid.cz získáte podrobné informace.
 • Praha 4 navrhuje úpravu dopravního režimu v Podolí


  Rada městské části Praha 4 navrhuje po vyhodnocení situace v Podolí úpravu dopravního režimu některých jednosměrných ulic. Změny vyplynuly z požadavků obyvatel této lokality a byly s veřejností projednány na dvou veřejných fórech. Usnesení rady bude postoupeno k realizaci orgánům státní správy.
 • Rekonstrukce tramvajové trati uzavře ulici U Plynárny v Michli


  Z pátku na sobotu 21. května 2016 začne jedna z větších výluk, která výrazně omezí dopravu v části metropole. Pro dopravu bude uzavřena ulice U Plynárny v Michli. Dopravní komplikace tak čekají jak Prahu 4, tak i Prahu 10. Důvodem uzavírky je rozsáhlá rekonstrukce tramvajové tratě v ulicích U Plynárny a Nuselská. Práce na rekonstrukci budou probíhat na etapy, které se budou ještě dělit na fáze, a s tím budou souviset i měnící se dopravní omezení. Ukončení celé rekonstrukce se čeká až v dubnu 2017.
 • Praha 4 je znepokojena navýšením nákladní dopravy na Spořilově


  Praha 4 se znepokojením zaznamenala navýšení počtu vozidel těžké nákladní dopravy v jižní části ulice 5. května, na dálnici D1, ve Spořilovské ulici a na Jižní spojce v oblasti Spořilova vyvolané výstavbou logistických center v okolí Prahy. S ohledem na ochranu zdraví obyvatel žádá příslušné orgány hlavního města a Středočeského kraje aby nepovolovaly výstavbu dalších logistických center, které přinesou další zatížení těchto silničních úseků.
 • V Podolí proběhla veřejná diskuse s obyvateli na téma jednosměrek


  V pondělí 22. února proběhlo v ZŠ Nedvědovo náměstí veřejné projednání návrhu úpravy režimu jednosměrek v Podolí, který je v platnosti od května 2014. Diskuse s obyvateli se zúčastnil starosta Petr Štěpánek (Trojkoalice/SZ) a radní Jaroslav Míth (ODS), který s obyvateli o možných úpravách vedl v předchozím roce řadu jednání.
 • Praha 4 požaduje vyjmutí části Spořilova ze zón placeného stání


  Praha 4 požaduje vyjmutí lokality v části Spořilova, která je vymezena ulicemi Hlavní, Jižní XVII, Čtyřdílná, Jižní XV, 5. května, Jihovýchodní VIII, Jižní III, Jihovýchodní IX a Lešanská z navržených zón placeného stání (ZPS). „I když jsme jako městská část od hlavního města dodnes nedostali návrh připravovaných zón placeného stání, je z podkladů, které jsou veřejně k dispozici, zcela zřejmé, že zavedení ZPS v části Spořilova není ku prospěchu ale naopak ke škodě jak příslušné části Spořilova, tak MČ Praha 4,“ uvedl zástupce starosty Zdeněk Kovářík (ODS). „Proto požadujeme vyjmout část Spořilova ze zpracovávaného návrhu za zavedení ZPS.“
 • Přestěhování Dopravního inspektorátu Prahy IV Policie ČR


  Informujeme obyvatele, že od 1. října 2015 je přestěhován Dopravní inspektorát Praha IV Policie České republiky. Nová adresa je U Přehrady 54/2, Praha 11, telefony jsou 274 867 078, 974 887 609 – sekretariát, 974 887 610 – přestupky, fax je 974 887 608 a email orp4.di.podatelna@pcr.cz.
 • Praha 4 se snaží zajistit klidný spánek obyvatelům Spořilova


  Zástupce starosty městské části Praha 4 Lukáš Zicha (BEZPP) se ve čtvrtek 13. srpna na místě přesvědčil, jak probíhají opravy vozovky na Jižní spojce a jak jsou značeny trasy pro tranzitní kamiony.
 • Praha 4 sleduje dopravní situaci na opravované Jižní spojce


  Praha 4 nepřetržitě monitoruje vývoj dopravní situace, která vznikla v okolí Jižní spojky v souvislosti s nynějšími opravami vozovky na Jižní spojce a na přilehlých komunikacích. "Akce jsou koordinovány s ostatními pracemi, které se provádějí v souběhu na Jižní spojce, ulici 5. května a přilehlých komunikacích s využitím nižšího provozu v době prázdnin," uvedl Lukáš Zicha (BEZPP). "Práce potrvají až do 26. srpna 2015."
 • Uzavírka v ulici Vltavanů


  Pozemní komunikaci v ulici Vltavanů uzavřel majitel pozemku, na němž se předmětná účelová komunikace nachází, neboť se domnívá, že jsou porušována jeho vlastnická práva. Tato komunikace není ve vlastnictví hlavního města Prahy, tudíž není místní komunikací, a proto má mnohem menší právní ochranu než místní komunikace. Silniční správní úřad v součinnosti se stavebním úřadem činí veškerá možná zákonná opatření vedoucí k obnovení provozu v uzavřeném úseku.
 • Dočasné přerušení provozu tramvají v Bělehradské ulici


  Z důvodu rekonstrukce tramvajové tratě, inženýrských sítí, vozovek a chodníků je až do středy 1. července 2015 přerušen provoz tramvají v Bělehradské ulici úseku I. P. Pavlova – Otakarova, a to v obou směrech. Dochází proto k dočasné změně tras tramvajových linek, jejich změny naleznete uvnitř článku.
 • Praha 4 vítá odložení změn v pražské MHD


  „Vítáme odložení navrhovaných změn povrchové dopravy u nás čtyřce,“ uvedl zástupce starosty pro dopravu Jiří Bodenlos (ČSSD). „Naše městská část nesouhlasila se všemi návrhy, které nám představila společnost ROPID, přesto si myslím, že k některým změnám by mělo určitě dojít, a to v hlavně v oblasti Spořilova.“ Po dohodě se společností ROPID budou i nadále probíhat jednání ohledně některých změn.
 • Pozor změna na autobusové lince 205!


  Pro cestující na autobusové lince 205 má Praha 4 dobrou zprávu. Od 5. ledna 2015 bude autobus městské hromadné dopravy nabírat pasažéry před budovou Úřadu městské části Praha 4 v ulici Antala Staška, tedy i před poliklinikou. Ulehčí tak situaci pacientů, kteří dosud před budovou úřadu vystupovali, ale nastupovat museli až na autobusové zastávce v Olbrachtově ulici.
 • Nová železniční zastávka na Kačerově


  „Každé rozšíření veřejné dopravy vítám,“ uvedl starosta Petr Štěpánek (TROJKOALICE). „Železniční zastávka na Kačerově přináší Pražanům i obyvatelům středních Čech, kteří do Prahy jezdí za prací, nákupy nebo zábavou, další možnost využívat nejrůznější prostředky hromadné dopravy. To je trend, který jednoznačně preferujeme a podporujeme.“
 • Dopady nákladní dopravy na Spořilov ohlídá nový systém


  "Vítáme každé opatření a každý krok vedoucí ke zlepšení situace podél Jižní spojky, na Starém i Novém Spořilově," uvedl 1. zástupce starosty Prahy 4 Ing. Jiří Bodenlos (ČSSD). Všechny dosavadní výsledky prokazují překročení limitů škodlivých látek ve všech měřených lokalitách. Situace je natolik závažná, že tyto látky prokazatelně negativně ovlivňují zdraví 15 tisíc obyvatel Spořilova.“
 • Odlehčit Spořilovské může rychlá dostavba okruhu, potvrdil premiér


  Premiér Bohuslav Sobotka a zástupce starosty městské části Praha 4 Ing. Jiří Bodenlos (ČSSD) se setkali se zástupci aktivisty z občanských sdružení SOS Spořilov a Zdravý Spořilov bojujících proti komunikaci, která každodenně přivádí na stejnojmenné pražské sídliště 50 tisíc vozů včetně 9 tisíc kamionů.
 • Projekt parkovacích stání v ulici Kotorská jsme pozastavili


  Praha 4 zatím pozastavila projekt navýšení počtu parkovacích stání v ulici Kotorská, který měl přinést obyvatelů této lokality 24 nových parkovacích stání. Realizace projektu by znamenala zvýšení parkovacích míst ze současných 51 stání na 75 stání, znamenala by ovšem také vykácení několika stromů a odstranění keřových porostů.
123