AKTUÁLNĚ Z MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

 • Praha 4 si připomene 70. výročí konce 2. světové války

  28.01.2015
  Praha 4 připravuje v rámci letošního kulatého výročí konce 2. světové války řadu akcí, kterými si chce tuto významnou událost připomenout. Patří mezi ně dětská soutěž Příběhy našich sousedů, výstava v ulicích s doprovodnou publikací a pietní akce na místech nejtěžších bojů květnové revoluce. Rada městské části Praha 4 dnes schválila také zřízení nové pamětní desky rodině Linhartových, která v protinacistickém odboji ztratila tři ze svých čtyř synů.
 • Zasílejte své připomínky a podněty ke změnám v pražské MHD

  23.01.2015
  Městská část Praha 4 proto zřídila emailovou adresu mhd@praha4.cz, na kterou mohou občané zasílat své názory, připomínky a podněty k připravovaným změnám v pražské MHD. Ty je možno zasílat nejpozději do 5. února 2014.
 • Vánoční stromky do popelnice nepatří !

  26.01.2015
  Odumřelé vánoční stromky odkládejte vedle nádob na směsný komunální odpad, aby nedocházelo ke snižování kapacity objemu nádob pro ostatní odpad. Neodkládejte je na stanoviště separovaného odpadu ani na stanoviště nádob směsného komunálního odpadu umístěných v domech, popřípadě vnitroblocích, kde se provádí vynáška přes prostory objektu. V takovém případě odkládejte stromky před objekt, na místo přistavení nádob k výsypu.
 • Během zimy se staráme také o lidi bez domova

  15.01.2015
  Zimní měsíce jsou obzvláště náročné pro osoby, které nemají stálou střechu nad hlavou. Hlavní město Praha proto ve spolupráci se čtvrtou městskou částí dočasně otevřelo noclehárnu pro bezdomovce v ulici Podle Náhonu v těsné blízkosti tramvajové zastávky Teplárna Michle. „Lokalita byla vytipována tak, aby provoz zařízení zasahoval co nejméně do života ostatních obyvatel v Michli a Záběhlicích. Obytná zástavba se nachází oběma směry přibližně půl kilometru,“ říká radní Prahy 4 pro sociální a zdravotní oblast Petr Horálek (ČSSD).
 • Praha 4 je proti dalšímu rozšíření BB Centra

  14.01.2015
  Praha 4 nesouhlasí se záměrem společnosti Passerinvest Group vybudovat v kancelářské čtvrti poblíž stanice metra Budějovická další dva objemné objekty: hotel a administrativní budovu. Měly by nahradit dvě panelové budovy někdejší ubytovny na nároží křižovatky ulic Vyskočilova a Želetavská. Rada městské části Praha 4 přijala k tomuto záměru nesouhlasné stanovisko.
 • Praha 4 poprvé vyhlásila víceleté granty

  14.01.2015
  Rada městské části Praha 4 schválila návrh na vyhlášení grantového řízení. Poprvé ve své historii nevyhlásila pouze jednoleté granty pro rok 2015, ale i víceleté granty pro léta 2015 – 2018. Granty jsou určeny pro fyzické osoby a nestátní neziskové organizace, které systematicky pečují o obyvatele městské části, nebo svou činností podporují rozvíjení volnočasových aktivit.
 • Zápisy dětí do 1. ročníku základních škol pro školní rok 2015/2016

  21.10.2014
  Přinášíme informace o termínech dnů otevřených dveří a termínech zápisů dětí do prvních tříd základních škol zřizovaných městskou částí Praha 4 pro školní rok 2015/2016. Zápis a jeho organizace se řídí ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění. Termíny zápisů a dnů otevřených dveří jednotlivých základních škol naleznete uvnitř článku.
 • Praha 4 snižuje energetickou náročnost školních objektů

  07.01.2015
  „Snižování energetické náročnosti budov a úspora provozních nákladů na vytápění patří k našim prioritám,“ uvedl starosta Petr Štěpánek (Trojkoalice). “Zateplením ušetříme významnou částku za energie, kterou budeme moci využít pro potřeby škol a ku prospěchu našich obyvatel i v jiných oblastech,“ dodala zástupkyně starosty Iva Kotvová (Trojkoalice).