AKTUÁLNĚ Z PRAHY 4

 • Desáté Pražské cyklozvonění skončí v Braníku

  06.09.2016
  Bohatý program připravený městskou částí Praha 4 na 25. září v A-parku začíná v 11 hodin. Na všechny účastníky čeká tradiční zvonění a pokus o překonání rekordu v počtu cyklistických zvonků, které se společně rozezní na jednom místě. Průvodci programem, který potrvá až do 16 hodin, uvítají na pódiu hudební skupiny, mj. Yo Yo Bands Richardem Tesaříkem, a uvedou atraktivní exhibiční cyklistická vystoupení. Velkým lákadlem programu bude cyklotrialová exhibice dvojnásobného mistra světa v biketrialu Josefa Dresslera, která přijde na řadu ve dvě odpoledne.
 • Obnova informační tabule na Dobešce

  21.09.2016
  „Velice si vážím přístupu místních občanů, kteří věnovali svůj čas a úsilí přípravě textových podkladů a kteří zapůjčili pro tento projekt své fotografie. Patří jim za to velké poděkování,“ uvedl radní pro oblast školství a jeden z iniciátorů projektu Jaroslav Míth (ODS). Původní informační panely z roku 2004 byly značně poškozeny a neplnily již svůj účel. Spolu s rekonstrukcí vyhlídky a opravou parkových cest tak jde o další ze záměrů na zkvalitnění veřejných ploch v této ojedinělé lokalitě.
 • Pozvánka na akci Rozloučení s létem dne 6. 10. 2016

  21.09.2016
  Městská část Praha 4 pořádá v parku Na Pankráci akci pro děti s názvem Rozloučení s létem. Od 9.00 do 16.00 hodin budou na místě probíhat ekologicko-výchovné soutěže a hry, v parku bude skákací hrad, vystoupení psa Rozárky o bezproblémovém soužití se psy na téma „Kamarád i šelma“, ukázka koní Městské policie hl. m. Prahy nebo stánek Lesů hl. m. Prahy s živými zvířaty.
 • Uzavírky komunikací v Braníku

  16.09.2016
  Z rozhodnutí Magistrátu hlavního města Prahy odboru dopravních agend je z důvodů provádění rekonstrukce inženýrských sítí a z důvodu obnovy kanalizace, vodovodního řádu a plynovodu provedana uzavírka ulic v Braníku. Seznam uzavírek s termínu naleznete uvnitř článku.
 • Projekt „Kraje pro bezpečný internet 2016“

  17.05.2016
  Asociace krajů České republiky spustila již třetí ročník projektu „Kraje pro bezpečný internet 2016“. Účelem projektu je upozorňovat veřejnost a zejména mládež na skrytá nebezpečí spojená s užíváním počítačů, tabletů a chytrých mobilních telefonů a cestou prevence tato nebezpečí minimalizovat. Součástí projektu je i soutěž, do které se mohou zapojit žáci a studenti, a hrát tak o hodnotné ceny. Přihlásit se je možné až do 31. října 2016. Veškerá pravidla jsou zveřejněna na webových stránkách www.kpbi.cz.
 • Dopravní odpoledne na hřišti Jánošíkova

  15.09.2016
  Městská část Praha 4 ve spolupráci s Městskou policí a spolkem LitCom pořádá ve čtvrtek 29. září 2016 zábavné odpoledne zaměřené na bezpečnost v dopravě pro všechny děti, rodiče, prarodiče, co si umí hrát. Na dopravním hřišti Jánošíkova si bude možné vyzkoušet trenažer motocyklu Crazy Biker, trenažer automobilu Crazy Driver, jízdu zručnosti, interaktivní hry s Myšákem, soutěže a další doprovodný program. Akce se koná za podpory radního pro školství a vzdělávání Jaroslava Mítha a předsedkyně Výboru pro bezpečnost Lucie Michkové (oba ODS). Zábavné odpoledne proběhne za každého počasí.
 • Praha 4 má šest nových čestných občanů

  14.09.2016
  Praha 4 udělila čestné občanství šesti osobnostem, které žijí v městské části Praha 4 a svou společensky významnou činností nebo svými výkony ve své profesi přispěli a přispívají k šíření dobrého jména městské části. Čestnými občany se stali básníci Jiří Žáček a Petr Skarlant, zpěvačka Hana Zagorová a operní pěvec Štefan Margita, dlouholetá sběratelka loutek Alena Vorlová a skautský vůdce Eduard Marek. Návrh na udělení čestného občanství dnes chválilo Zastupitelstvo městské části Praha 4.
 • Zákaznické centrum Pražských služeb na úřadu má rozšířenou pracovní dobu

  14.09.2016
  V rámci zkvalitnění služeb poskytovaných městskou částí Praha 4 občanům dochází od 15. září 2016 k rozšíření provozní doby Zákaznického centra Pražských služeb, které se nachází v přízemí budovy Úřadu MČ Praha 4 na adrese Antala Staška 2059/80b v Praze 4. „Nově budou moci občané, živnostníci i právnické osoby vyřizovat své záležitosti nejen v pondělí a ve středu od 10.00 do 18.00 hodin, ale nově i ve čtvrtek v době od 8.00 do 12.00 hodin,“ uvedl radní pro životní prostředí Ondřej Růžička (STAN – Tučňák).
 • Praha 4 požaduje dostavbu jihovýchodní části pražského okruhu

  14.09.2016
  Praha 4 dlouhodobě podporuje obyvatele Spořilova a dalších lokalit kolem Jižní spojky zasažených nadměrnou kamionovou dopravou. Rada městské části před prázdninami přijala usnesení, ve kterém požaduje co nejrychlejší dostavbu Silničního okruhu kolem Prahy v jeho jihovýchodní části. Právě neexistence této části okruhu způsobuje zatěžování obyvatel Spořilova nadměrným hlukem a exhalacemi.
 • Tibetské pohádky nabízejí nový pohled na Tibet

  14.09.2016
  Městská část Praha 4 zve na výstavu Pohádky Tibetu očima českých ilustrátorů, která je pozoruhodným příspěvkem k poznání této starobylé kultury. "Vystavené ilustrace doplňují obvyklý pohled na Tibet jako exotickou klášterní enklávu, o kterou se vedou politické spory,“ uvedla radní pro kulturu Adéla Gjuričová (Trojkoalice/nez.). „Náš projekt totiž ukazuje Tibet dětských pohádek, žertovných historek a lidových vyprávění." Výstava potrvá od 13. října do 27. října 2016 v obchodním centru Novodvorská Plaza a vstup na ni je zdarma.