AKTUÁLNĚ Z MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

 • Pražské cyklozvonění 2015

  30.07.2015
  Jako každý rok, tak i letos v září se Praha 4 zapojí do tradiční akce Pražské cyklozvonění, jejímž cílem je představit obyvatelům hlavního města cyklotrasy a chráněné cesty pro každodenní dojíždění na kole i na výlet. Hlavním organizátorem letošního devátého ročníku je Praha 5. Každý kdo se z Prahy 4 chce cyklozvonění zúčastnit, ať dorazí v sobotu 12. září 2015 v 9.30 hodin do parku Na Pankráci (u Café na půl cesty), kde je sraz.
 • Sběrný dvůr Prahy 4 soutěží o NEJLEPŠÍ SBĚRNÝ DVŮR ROKU 2015

  27.07.2015
  Sběrný dvůr městské části Praha 4 v ulici Durychova se uchází o titul Sběrný dvůr roku 2015. Soutěž vyhlásila společnost ASEKOL a jejím cílem je najít ten nejlepší sběrný dvůr v České republice. Soutěž probíhá od poloviny července až od konce října 2015, prostřednictvím webové stránky www.sberne-dvory.cz. Praha 4 soutěží v kategorii „Nejlepší sběrný dvůr v obci nad deset tisíc obyvatel“ a může tak vyhrát 50 tisíc korun.
 • Snídali jste se starostou v Podolí a na Spořilově

  27.07.2015
  V pátek 17. července se v Podolí sešli občané z blízkého okolí, aby posnídali a hlavně diskutovali se starostou Petrem Štěpánkem (Trojkoalice/SZ) na téma doprava a parkování. Podobné téma zaměřené na dopravu, kamiony a protihluková opatření se diskutovalo 24. července na Spořilově.
 • Praha 4 vybuduje na ZŠ Na Líše multifunkčního sportoviště

  23.07.2015
  Městská část Praha 4 se rozhodla vybudovat na ZŠ Na Líše multifunkční sportoviště pro děti a veřejnost. Součástím sportoviště bude běžecký ovál s umělým polyuretanovým povrchem délky 200 metrů, doskočiště pro skok daleký, hřiště na volejbal s polyuretanovým povrchem, hřiště na malou kopanou s umělým trávníkem 3. generace a oplocení.
 • Praha 4 nechce navrhované změny Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy

  22.07.2015
  Rada městské části Praha 4 na svém dnešním zasedání vyslovila nesouhlas s návrhem změny Z 2832/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Tato změna výhradně textové části územního plánu představuje komplexní novelizaci regulativů prostorového a funkčního uspořádání území hl. m. Prahy s konkrétními dopady na budoucí rozvoj městské části Praha 4.
 • Uhrazení místního poplatku ze psů za II. pololetí roku 2015

  14.07.2015
  Odbor finanční správy upozorňuje držitele psů, že splatnost poplatku za psa chovaného v bytě (jedná se o sazbu 1 500 Kč) za II. pololetí je nejpozději do 31. srpna každého kalendářního roku. Poplatek je splatný bez vyměření předem. Složenky na místní poplatek se nerozesílají. Pokud by držitel psa nezaplatil poplatek včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem a je oprávněn zvýšit včas nezaplacený poplatek až na trojnásobek.
 • Snídaně se starostou Prahy 4 Petrem Štěpánkem v Braníku

  13.07.2015
  V pátek 10. července 2015 se v Periferii Cafe sešlo zhruba dvacet pět branických občanů, kteří posnídali se starostou Prahy 4 Petrem Štěpánkem (Trojkoalice/SZ) a měli možnost se zeptat na vše, co je na jejich čtvrti zajímá, nebo co jim vadí.
 • Praha 4 nesouhlasí s návrhem novely Pražských stavebních předpisů

  01.07.2015
  Rada městské části Praha 4 na svém dnešním zasedání vyslovila nesouhlas s návrhem nařízení č. 11/2014 Sb. hlavního města Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (tzv. „Pražské stavební předpisy“). Praha 4 se také připojuje ke společnému stanovisku velkých městských částí v Praze (MČ Praha 1 až 22). „Jako jeden z důležitých požadavků je úprava terminologie tak, aby Pražské stavební předpisy byly kompatibilní s platným územním plánem a stavebním zákonem,“ uvedl starosta Petr Štěpánek (Trojkoalice/SZ).
 • Praha 4 si připomíná lidickou tragédii

  29.06.2015
  Společenské setkání u „Záhonu 40 růží pro Lidice“ se dnes uskutečnilo v ulici Za Zelenou liškou v Praze 4. Bylo pietní vzpomínkou na zničení středočeské obce Lidice a vyvraždění mnoha jejích obyvatel nacisty, tragické události, od které letos uplynulo 73 let. Pietní místo nazvané „Záhon 40 růží pro Lidice“ vytvořili v roce 1982 obyvatelé ulice Za Zelenou liškou a blízkého okolí z neudržovaného pozemku mezi domy. Ženy a děti upravily zanedbaný prostor, zryly záhon, za finančního přispění radnice zakoupily a vysadily růže. Letos radnice umístila do záhonu kámen s pamětní deskou, která všem kolemjdoucím připomíná tragédii Lidic a jejich obyvatel.
 • Volná místa v mateřských školách!

  25.06.2015
  „Jak jsme avizovali, postupně dochází zápisem dětí k odstranění duplicit vzniklých u přihlašování a díky tomu máme pro Vás dobrou zprávu. Některé námi zřizované mateřské školy mají pro vás volná místa,“ říká radní pro oblast školství a mládež Jaroslav Míth (ODS). Děti, které neuspěly z kapacitních důvodů v přijímacím řízení na jimi vybrané mateřské škole, nyní nabízíme volná místa v následujících mateřských školách. Potřebné informace k zápisu Vám poskytnou přímo v příslušné mateřské škole.