AKTUÁLNĚ Z MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

 • Praha 4 vyhodnotila podněty z plánovacího stanu na Budějovickém náměstí

  03.07.2015
  Městská část Praha 4 uspořádala ve čtvrtek 25. června 2015 první plánovací stan na Budějovické. Každý návštěvník zde mohl vyjádřit svůj názor nebo navrhnout podnět ke zlepšení Budějovického náměstí. Cílem celé akce bylo získat podněty pro kultivaci a zlepšení pěší prostupnosti veřejného prostoru nad stanicí metra, informovat obyvatele o plánech městské části týkajících se nejen nejbližšího okolí, ale i o dalších významných rozvojových a stavebních záměrech na území Prahy 4. „Tento stánek byl první vlaštovkou pro naše obyvatele, že jsme připraveni reagovat na jejich podněty a názory,“ uvedla radní pro územní rozvoj a výstavbu Alžběta Rejchrtová (Trojkoalice/SZ).
 • Meteorologové varují před výskytem velmi vysokých teplot a nebezpečí vzniku požárů

  02.07.2015
  Výstražné informace ČHMÚ varující občany, že od pátku 3. 7. 2015 (12.00 hodin) do soboty 4. 7. 2015 (20.00 hodin) se vyskytnou VYSOKÉ TEPLOTY (nízký stupeň nebezpečí), od neděle 5. 7. 2015 až do odvolání se vyskytnou VELMI VYSOKÉ TEPLOTY (vysoký stupeň nebezpečí) a od pátku 3. 7. 2015 až do odvolání hrozí NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRŮ (nízký stupeň nebezpečí). Doporučujeme všem obyvatelům v těchto dnech dodržovat pitný režim, ochlazovat organismus a nezdržovat se moc dlouho na přímém slunci.
 • Praha 4 nesouhlasí s návrhem novely Pražských stavebních předpisů

  01.07.2015
  Rada městské části Praha 4 na svém dnešním zasedání vyslovila nesouhlas s návrhem nařízení č. 11/2014 Sb. hlavního města Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (tzv. „Pražské stavební předpisy“). Praha 4 se také připojuje ke společnému stanovisku velkých městských částí v Praze (MČ Praha 1 až 22). „Jako jeden z důležitých požadavků je úprava terminologie tak, aby Pražské stavební předpisy byly kompatibilní s platným územním plánem a stavebním zákonem,“ uvedl starosta Petr Štěpánek (Trojkoalice/SZ).
 • Hlasujte v šestém ročníku soutěže o nejlepší provozovnu Prahy 4

  30.06.2015
  Praha 4 podporuje všechny slušné podnikatele, proto letos již pošesté vyhlásila soutěž „Provozovna Prahy 4“, ve které sami zákazníci rozhodují o nejoblíbenější provozovně podnikající na území městské části. Soutěž se koná pod záštitou zástupce starosty Lukáše Zichy (BEZPP). Zákazníci a návštěvníci mohli od 5. května až do 10. června 2015 nominovat svou oblíbenou provozovnu nebo firmu do tří kategorií - obchodní činnost, hostinská činnost a služby. Celkem tak bylo letos nominováno 52 subjektů, kteří se nyní ucházejí o vaše hlasy.
 • Praha 4 si připomíná lidickou tragédii

  29.06.2015
  Společenské setkání u „Záhonu 40 růží pro Lidice“ se dnes uskutečnilo v ulici Za Zelenou liškou v Praze 4. Bylo pietní vzpomínkou na zničení středočeské obce Lidice a vyvraždění mnoha jejích obyvatel nacisty, tragické události, od které letos uplynulo 73 let. Pietní místo nazvané „Záhon 40 růží pro Lidice“ vytvořili v roce 1982 obyvatelé ulice Za Zelenou liškou a blízkého okolí z neudržovaného pozemku mezi domy. Ženy a děti upravily zanedbaný prostor, zryly záhon, za finančního přispění radnice zakoupily a vysadily růže. Letos radnice umístila do záhonu kámen s pamětní deskou, která všem kolemjdoucím připomíná tragédii Lidic a jejich obyvatel.
 • Volná místa v mateřských školách!

  25.06.2015
  „Jak jsme avizovali, postupně dochází zápisem dětí k odstranění duplicit vzniklých u přihlašování a díky tomu máme pro Vás dobrou zprávu. Některé námi zřizované mateřské školy mají pro vás volná místa,“ říká radní pro oblast školství a mládež Jaroslav Míth (ODS). Děti, které neuspěly z kapacitních důvodů v přijímacím řízení na jimi vybrané mateřské škole, nyní nabízíme volná místa v následujících mateřských školách. Potřebné informace k zápisu Vám poskytnou přímo v příslušné mateřské škole.
 • Praha 4 losovala startovací byty pro mladé rodiny

  16.06.2015
  Pět mladých rodin si na radnici městské části Praha 4 vylosovalo svůj startovací byt. Losovalo se celkem o 5 bytů – 3 byty 2+1 a po jednom bytu o velikosti 1+1 a 1+kk. Zájem o startovací byty s nájmem výrazně nižším, než je tržní nájemné, byl velký, na výzvu radnice se přihlásilo 34 zájemců a 33 z nich splnilo vyhlášené podmínky.
 • Voda v Praze 4 je pitná bez omezení

  15.06.2015
  Podle sdělení Hygienické stanice hlavního města Prahy není kvalita pitné vody v městské části Praha 4 ohrožena. Všechny sledované ukazatele vyhověly požadavkům na pitnou vodu stanovených zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, i hygienickým požadavkům na kvalitu pitné vody v souladu s vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, uvádí se ve stanovisku Hygienické stanice hlavního města Prahy k zprávám TV Prima ze dne 14. 6. 2015. Celé znění stanoviska hygienické stanice naleznete uvnitř článku.
 • Omezení provozu na komunikacích v Praze 4

  12.06.2015
  Od 15. června do 13. července 2015 bude v souvislosti se stavbou plynovodu omezen provoz na komunikacích Bělehradská (od ul. Na Zámecké) – nám. Bří. Synků – Křesomyslova – Nuselská – Otakarova (k ul. Na Fidlovačce). Práce budou probíhat po etapách, ve kterých budou tyto komunikace částečně uzavřeny. Stavba plynovodu probíhá v koordinaci s rekonstrukcí tramvajové trati v Bělehradské ulici. Investorem stavby plynovodu je Pražská plynárenská Distribuce, a.s, zhotovitelem společnost Rekomont, a.s.
 • Sedmý ročník projektu „Dělám víc, než musím“ zná své oceněné

  09.06.2015
  Radní pro oblast školství a mládež Ing. Jaroslav Míth (ODS) vyhlásil sedmý ročník projektu pro žáky základních škol "Dělám víc, než musím". Cílem projektu je ocenit žáky nebo žákyně, kteří jsou úspěšní a výjimeční v tom, co dělají ve svém volném čase a pro své vrstevníky se stali vzorem. Z každé školy byl oceněn jeden žák nebo žákyně. V úterý 2. června 2015 proběhlo na Nuselské radnici slavnostní předávání, kde bylo oceněno celkem 20 žáků, kteří obdrželi šerpu, pamětní list a dárke v podobě tabletu.