AKTUÁLNĚ Z PRAHY 4

 • Praha 4 chce mít jasná pravidla pro sestavování rozpočtu

  26.08.2015
  Rada městské části Praha 4 na své 20. zasedání schválila zásady a harmonogram tvorby rozpočtu městské části Praha 4 na rok 2016 a rozpočtového výhledu do roku 2021. „Naším clem je sestavit a schválit vyrovnaný rozpočet na rok 2016 ještě před koncem tohoto roku,“ uvedl zástupce starosty Zdeněk Kovářík (ODS). „Chceme tak včas nastavit jasné mantinely všem, kteří se rozpočtem řídí a kteří na něj ve své činnosti navazují.“
 • Praha 4 nesouhlasí s navrženým zněním Pražských stavebních předpisů

  26.08.2015
  Rada městské části Praha 4 zásadně nesouhlasí s návrhem nařízení Rady hlavního města Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě (Pražské stavební předpisy) – verze srpen 2015. Požaduje, aby do návrhu Pražských stavebních předpisů byly zapracovány zásadní připomínky městské části Praha 4.
 • Praha 4 vybrala plochy pro volný pohyb psů

  26.08.2015
  Rada městské části Praha 4 vyslovila souhlas s přijetím obecně závazné vyhlášky, která má stanovit pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství. Vybrala plochy v Praze 4 určené pro volný pohyb psů a plochy s úplným zákazem vstupu psů. V městské části Praha 4 by mělo být 51 ploch pro volný pohyb psů, na 8 plochách by měl být stanoven zákaz pro jejich vstup.
 • Praha 4 požaduje nízkoemisní zónu na Spořilově

  26.08.2015
  Rada městské části Praha 4 na svém 20. zasedání vzala na vědomí návrh obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy, kterou se stanoví zóna s omezením provozu motorových silničních vozidel na území Prahy. Požaduje v této souvislosti začlenění lokality Spořilova do připravované nízkoemisní oblasti. „Chceme obyvatelům Spořilova, kteří trpí nadměrným hlukem a emisemi z nákladní dopravy, pomoci,“ uvedl starosta Petr Štěpánek (Trojkoalice/SZ).
 • Praha 4 spouští projekt pro integraci cizinců

  25.08.2015
  Městská část Praha 4 uspořádala v rámci projektu „Žijeme na čtyřce společně“ diskusní setkání, které proběhlo 18. srpna 2015. Cílem bylo identifikovat vnímaná rizika i pozitivní stránky vztahující se k problematice cizinců na území Prahy 4 ze strany klíčových zainteresovaných aktérů – tedy představitelů institucí veřejné správy i neziskových organizací.
 • Výchovně - rekreační tábor pro děti ze sociálně slabých rodin z Prahy 4

  24.08.2015
  Stejně tak jako v předešlých letech i letos městská část Praha 4 pořádala výchovně - rekreační tábor pro děti ze sociálně slabých rodin z Prahy 4. Letos se na 30 táborníků podívalo do Centra Česká Kanada, které se nachází nedaleko města Jindřichův Hradec, a to ve vesnici Kunžak. „V této krásné lokalitě děti strávily celkem 11 dní a je nutné říci, že letošní ročník se velmi povedl,“ uvedla zástupkyně starosty Iva Kotvová (Trojkoalice/SZ).
 • Praha 4 se připravila na zahájení nového školního roku

  24.08.2015
  Prázdniny jsou příležitostí k rekonstrukcím a opravám ve školách a školkách, které není možné udělat v plném provozu. Letos to byly investice převyšující 115 milionů korun. Například jen na výmalbu škol, největší v historii, byla vyčleněna částka 3 miliony korun. „Pro našich 3 571 dětí mateřských škol a 9.327 žáků základních škol bylo zapotřebí připravit všechny třídy, vnitřní i venkovní prostory tak, aby se v nich dětem dobře učilo i hrálo. Snažíme se stále zlepšovat útulnost v našich školách,“ uvedl Jaroslav Míth (ODS), radní pro školství a mládež.
 • Praha 4 zkouší dietní stravování ve školách

  19.08.2015
  Praha 4 spustí na začátku nového školního roku pilotní projekt, jehož cílem je ověřit možnost zajištění dietního stravování dětí v základních a mateřských školách. Městská část vybrala školní jídelnu ZŠ Plamínkové, která připravuje stravu pro základní a mateřskou školu a má již z minulosti zkušenost s přípravou bezlepkové diety, jako pilotní školní jídelnu. „Chceme vyjít vstříc dětem, které mají nějaké poruchy stravování, a připravovat pro ně v našich jídelnách dietní stravu,“ uvedl radní pro školství a mládež Jaroslav Míth (ODS).
 • Veřejné fórum pro obyvatele na ZŠ JÍLOVSKÁ

  01.06.2015
  Městská část Praha 4 pořádá v rámci místní Agendy 21 již druhé veřejné fórum pro obyvatele Prahy 4, a to ze SÍDLIŠTĚ NOVODVORSKÁ a LHOTKY. Jedná se o setkání obyvatel se zastupiteli a úředníky Úřadu městské části Praha 4 u kulatých stolů. "Vybráno bylo celkem 8 tématických oblastí," uvedl starosta Petr Štěpánek (Trojkoalice/SZ) "U každého stolu může obyvatel Prahy 4 sdělit své názory, které oblast Sídliště Novodvorské a Lhotky trápí, a co je potřeba zlepšit." Fórum se uskuteční ve středu 9. září 2015 od 18.00 hodin v prostorách ZŠ Jílovská (Jílovská 1100, Praha 4).
 • Oprava topného kanálu Tilschové

  18.08.2015
  Městská společnost 4–Energetická, a. s. provedla začátkem srpna havarijní opravu topného kanálu Tilschové, který zásobuje teplem bytové objekty v oblasti ulic Blažíčkova, Kremličkova a Fillova. Jedná se asi o 80 metrový dlouhý úsek na konci desítky let starého kanálu, který byl již za hranicí životnosti. V potrubí vznikaly netěsnosti a docházelo k poruchám v dodávkách tepla.