Vložit otázku do tohoto tématu

*  
*  
*    
 
*  


Otázky k tomuto tématu


1 2 3 4 5  další 
 • Otázka: Komposter (Helena Studnickova 18.01.2018 11:57) – Životní prostředí, úklid a čistota
  Je možné si u vás ještě pronajmout bezplatně kompostér na zahradní odpad? Děkuji za odpověď
  • Odpověď: (David Záruba, vedoucí odd. správců oblastí OŽPAD 18.01.2018 13:41)
   Dobrý den, v současné době tuto službu nenabízíme.
 • Otázka: přeplněné kontejnery (Eduard Podzemný 09.01.2018 7:45) – Životní prostředí, úklid a čistota
  Dobrý den!
  chtěl bych nahlásit opakovaně !!! přeplněné a nevyvezené kontejnery na plast, sklo v ulici Tajovského
  • Odpověď: (David Záruba, vedoucí odd. správců oblastí OŽPAD 15.01.2018 17:17)

   Dobrý den, na stanovišti tříděného odpadu v ulici Tajovského v Praze 4 budeme provádět pravidelné kontroly včetně pořízení fotodokumentace a případně zažádáme o navýšení. Bohužel dle vyjádření svozové společnosti se často stává, že svozové auta se ke kontejnerům vůbec nedostanou kvůli špatně parkujícím autům. V takovém případě nelze žádat o navyšování frekvencí odvozu, ale je nutné zajistit ve spolupráci s Městskou policií hlavního města Prahy průjezdnost pro svozová vozidla, aby proběhly řádné svozu odpadů.

 • Otázka: odpadkové koše (Lada Bořková 02.01.2018 17:10) – Životní prostředí, úklid a čistota
  Dobrý den, mám dotaz ohledně odpadkových košů v Nuslích. Zmizel odpadkový koš na rohu ulic Nuselská a Vlastislavova (u galerie) a tyč od koše leží již nějakou dobu na zemi na chodníku. Dále zmizel koš na rohu ulic Čestmírova a Mečislavova (u zastavárny), zmizel po té, co tam působili filmaři. Budou koše obnoveny? Je jich zde opravdu velmi málo.
  • Odpověď: (David Záruba, vedoucí odd. správců oblastí OŽPAD 15.01.2018 17:15)
   Dobrý den, koše budou instalovány zpět na původní místo. Děkujeme Vám za Váš podnět.
 • Otázka: tříděný odpad (Soňa Moravcová 05.01.2018 10:38) – Životní prostředí, úklid a čistota
  Dobrý den, v Bezové ulici jsou kontejnery na tříděný odpad neustále přeplněné odpadem z nedaleké pizzerie a neustálý nepořádek okolo nich,domácí tříděný odpad pak není kam dát. Neměla by mít pizzerie vladtní kontejnery??
  Děkuji Moravcová
  • Odpověď: (David Záruba, vedoucí odd. správců oblastí OŽPAD 15.01.2018 17:12)

   Odbor životního prostředí a dopravy Úřadu městské části Praha 4 provedl kontrolu  nakládání s odpady provozovny na adrese Bezová 6 v Praze 4  v průběhu měsíce května 2017. Tato provozovna má zajištěny vlastní sběrné nádoby na tříděný odpad.

   Stanoviště tříděného odpadu č. 204 Bezová v Praze 4 bude po dobu 14 dní pravidelně kontrolováno včetně pořizování fotodokumentace. V případě zjištění nedostatečného objemu sběrných nádob požádáme Magistrát hlavního města Prahy o navýšení přeplňované komodity odpadu.

    

 • Otázka: Igelity ze stavby (Lukáš Karel 13.01.2018 12:49) – Životní prostředí, úklid a čistota
  Dobrý den.
  Na stromech v okolí staveniště V Tower visí igelity ze stavby. Konkrétně mezi Milevská 1114 a 1112 (celé okolí jsem neprocházel). Děkuji
  • Odpověď: (David Záruba, vedoucí odd. správců oblastí OŽPAD 15.01.2018 17:11)
   Dobrý den, děkujeme za upozornění. Budeme celou věc řešit se stavbyvedoucím a dohlédneme na urychlené odstranění igelitů.
 • Otázka: uklid odpadků v komunikaci (Hrbek Vladimír 02.01.2018 9:39) – Životní prostředí, úklid a čistota
  Dobrý den,
  chtěl bych nahlásit vysypané pytle s odpadky po Silvestru v ulici Pod Vilami 6-8 , Praha 4 Nusle u chodníku podél parku.
  Děkuji za řešení
  • Odpověď: (David Záruba, vedoucí odd. správců oblastí OŽPAD 02.01.2018 9:57)
   Dobrý den, děkujeme za upozornění. Nepořádek bude urychleně uklizen.
 • Otázka: Úklid chodníku (Příhodová Alena 04.12.2017 15:40) – Životní prostředí, úklid a čistota
  Dobrý den,

  prosím o sdělení, proč se neuklízí chodník před domem v ulici Družstevní ochoz 36. Úklid dvakrát ročně je nedostatečný. S pozdravem A. Příhodová
  • Odpověď: (David Záruba, vedoucí odd. správců oblastí OŽPAD 15.12.2017 9:26)
   Dobrý den, úklid silničních a pěších komunikací v této lokalitě je v gesci hlavního města Prahy, resp. Technické správy komunikací. Váš podnět byl postoupen výše uvedeným subjektům k zajištění nápravy. Děkujeme Vám za podnět.
 • Otázka: Zeleň na sídlišti Krč (Jarmila Zahradníková 12.11.2017 14:28) – Životní prostředí, úklid a čistota
  Dobrý den, bydlím na sídlišti Krč od r. 1970. Sídliště je krásné svou zelení, stromy jsou moc pěkné, avšak často se musí uřezal, asi vzhledem k bezpečnosti. Plánuje se nové osazení? Nebo sídliště bude o tuto zeleň postupně přicházet? Děkuji za odpověď. Zahradníková
  • Odpověď: (David Záruba, vedoucí odd. správců oblastí OŽPAD 15.12.2017 9:15)

   Dobrý den, naší prioritou je nahrazovat pokácené stromy novou výsadbou. Jinak tomu není ani na sídlišti Krč. Tato lokalita je velmi specifická, neboť výsadby tu před desítkami let probíhaly nekoncepčně a velice často se stává, že dřeviny po třech čtyřech desetiletí zasahují do oken a fasád domů, nebo jsou umístěny na trase inženýrských sítí. Z tohoto důvodu je nutné případnou výsadbu pečlivě plánovat. Pro Vaší informaci uvádím, že při vichřici ze dne 29.10.2017 bylo v plochách sídliště nenávratně zničeno 15 kusů vzrostlých stromů. Za takto poničené dřeviny zde budeme na jaře vysazovat třicet nových stromů. Děkujeme Vám za Váš podnět.

 • Otázka: Znečišění ulice Milevská z blízkých staveb (Evžen Miler 14.11.2017 21:24) – Životní prostředí, úklid a čistota
  Dobrý den,
  snažil jsem se problém znečišťování okolí staveb BDE a MPP v ulici Milevská s investorem, stavbyvedoucím i stavebním úřadem, ale bezvýsledně.

  Ulice Milevská, ale i Pujmanové, Horáčkova, Bartákova, je téměř 3 roky soustavně znečišťována:
  1)stavebními materiály z prostoru staveb roznášenými po okolí silným větrem, který tu není až tak vzácný (např. nyní máme krásnou igelitovou výzdobu stromů),
  2) komunálním odpadem, který zde zanechávají dělníci ze staveb buď přímo v místě, kde parkují nebo cestou na stavby,
  3) bahnem a špínou, které jsou vyváženy nákladními automobily z prostoru staveb (a k tomu bezohlednost dělníků, kteří již třetím rokem ignorují zákazy zastavení při blokovém čištění ulic, takže prakticky k žádnému úklidu nedochází).

  Žádám Vás o řešení tétzo situace, abychom nemuseli žít na "smetišti".
  Děkuji,
  Evžen Miler
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 08.12.2017 11:23)
   Vážený pane Milere
    
   zdejší silniční správní úřad průběžně dohlíží společně s Technickou správou komunikací hl. m. Prahy nad zabezpečením sjízdnosti a schúdnosti pozemních komunikací i v okolí Vámi popisovaných staveb v ulicích Milevská a Pujmanové. V tomto případě se jedná zejména o zajištění potřebné čistoty komunikací v souvislosti s výjezdem ze staveniště zejména při zvýšené intenzitě dopravy a působení nepříznivých klimatických vlivů. Jednotlivé vjezdy na staveniště jsou vybaveny zařízením pro tlakové mytí vozidel a oklepovou rampu, tak aby byla v maximální míře zajištěna čistota vozidel vyjíždějících na přilehlé pozemní komunikace. I přes toto opatření je v případě znečištění komunikace toto pochybení se stavbou operativně řešeno, kdy stavba uvede komunikaci neprodleně do odpovídajícího stavu, následně je zjištěn zdroj znečištění a odstraněna samotná příčina.  
    
   S pozdravem Ondřej Horvath
   ÚMČ Praha 4
 • Otázka: Přístup k odpadkovým kontejnerům (Dagmar Šimonová 04.12.2017 11:58) – Životní prostředí, úklid a čistota
  Vzhledem k probíhajícím pracím v ulici Sedlčanská není kam vyhazovat odpad. Ke kontejnerům není přístup. Můžete mi poradit?
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 07.12.2017 14:24)
   Vážená paní Šimonová,

   Ohledně přístupu ke kontejnerům byl kontaktován nejenom zhotovitel prací, firma Čermák a Hrachovec, ale i investor Technická správa komunikací, a byli vyzváni, aby v rámci rekonstrukce chodníku zajistili bezpečný přístup nejenom ke kontejnerům, ale i ke všem vchodům do bytových domů. V pondělí 11. prosince by mělo proběhnou asfaltování – tím by měly být stavební práce ukončeny. Odpovědným pracovníkem zhotovitele je pan Ersepke, tel. 725819216.

   Jan Hartman, oddělení dopravy
   ÚMČ Praha 4
    


Vytisknout