Vložit otázku do tohoto tématu

*  
*  
*    
 
*  


Otázky k tomuto tématu


1 2 3 4 5  další 
 • Otázka: černá skládka u metra Kačerov (Eva Poustecká 17.09.2019 18:03) – Životní prostředí, úklid a čistota
  Dobrý den, prosím o úklid černé skládky přímo na travnatém pásu mezi první nástupní zastávkou u metra Kačerov a ulicí Michelská. Jsou tam barely od barvy a jiný nepořádek. Pro lepší orientaci posílám mapu s vyznačeným bodem.
  https://mapy.cz/zakladni?vlastni-body&x=14.4606038&y=50.0413364&z=20&base=ophoto&ut=Nov%C3%BD%20bod&uc=9hGWKxXiaU&ud=50%C2%B02%2729.081%22N%2C%2014%C2%B027%2737.232%22E

  Děkuji a hezký den.
  Eva Poustecká
  • Odpověď: (David Záruba, vedoucí odd. správců oblastí OŽPAD 17.09.2019 19:23)
   Dobrý den, děkujeme Vám za upozornění. Nepořádek bude uklizen mobilní úklidovou jednotkou MČ Praha 4.
 • Otázka: výhled u přechodu pro chodce (Jana M. 22.08.2019 13:22) – Životní prostředí, úklid a čistota
  Dobrý den,
  na zeleném pásu při ulici Budějovická v blízkosti dětského hřiště a ulice Počátecká se rozrostl strom, který brání řidičům vidět včas chodce a naopak. Brání i ve výhledu řidičům při výjezdu z Počátecké na hlavní. Děkuji
  • Odpověď: (David Záruba, vedoucí odd. správců oblastí OŽPAD 28.08.2019 12:08)
   Dobrý den, děkujeme Vám za podnět. Situaci prověříme a zajistíme nápravu.
 • Otázka: dotaz (jana řezáčová 14.08.2019 13:02) – Životní prostředí, úklid a čistota
  Dobrý den,bydlím v ulici Mezivrší Praha 4 a prosím zda by se kolem panelových domů mohla posekat tráva parčík kolem domů je už prakticky nepoužitelný a do chodníků zasahují větve stromů.Za tento rok to ještě sekáno nebylo.Děkuji Řezáčová
  • Odpověď: (David Záruba, vedoucí odd. správců oblastí OŽPAD 28.08.2019 12:06)
   Dobrý den, jedná se o pozemky, které jsou v soukromém vlastnictví. Nejsou ve správě MČ Praha 4. Odbor životního prostředí a dopravy již odesílal vlastníku pozemků výzvu na provedení údržby zeleně.
 • Otázka: odstranění zeleně z chodníku (Hana Lišková 26.08.2019 9:57) – Životní prostředí, úklid a čistota
  Dobrý den, dovoluji si požádat o odstranění náletové zeleně na chodníku na adrese Družstevní ochoz 38.Dříve jsem to prováděla sama,ale nyní vzhledem k zdrav. stavu nemohu. Děkuji
  • Odpověď: (David Záruba, vedoucí odd. správců oblastí OŽPAD 28.08.2019 12:04)

   Dobrý den, děkujeme Vám za podnět. Odstranění zeleně zajistíme.

 • Otázka: Kontejnery na objemný odpad (Jana Müllerová 26.08.2019 18:21) – Životní prostředí, úklid a čistota
  Dobrý den, je možné do přistaveného kontejneru na objemný odpad přinést i starý počítač? Nebo elektroniku nelze? Děkuji.
  • Odpověď: (David Záruba, vedoucí odd. správců oblastí OŽPAD 28.08.2019 12:02)

   Dobrý den,  do velkoobjemových kontejnerů lze odkládat výhradně nábytek, sanitu (vany, toaletní mísy), koberce, linolea, rámy oken a dveří, staré lyže, snowboardy, kola či jiné sportovní náčiní, velká zrcadla a autoskla. Elektrozařízení obecně do velkoobjemového kontejneru nepatří (např. televizory a počítačové monitory, lednice, mikrovlnné trouby apod.). Důvodem je, že elektrický a elektronický odpad obsahuje celou řadu toxických látek zatěžujících životní prostředí, a proto je odebírán samostatně. Vysloužilý počítač jako elektrozařízení pocházející z domácnosti podléhá režimu zpětného odběru – nepatří tedy do velkoobjemového kontejneru, ale do místa zpětného odběru smluvně zajištěného výrobcem (sběrný dvůr nebo do prodejny označené jako místo zpětného odběru: při nákupu nového počítače – výměna kus za kus). Zpětný odběr je bezúplatný. Počítač i počítačový monitor můžete tedy zdarma odevzdat ve sběrných dvorech. Seznam sběrných dvorů na území městské části Prahy 4 včetně kontaktů naleznete v následujícím odkazu http://www.praha4.cz/Sberny-dvur-mestske-casti-Praha-4-a-Sberne-dvory-hl-m-Prahy.html. Ostatní drobnou elektroniku (např. rádia, drobné počítačové vybavení, telefony, kalkulačky apod.) lze odkládat do červených kontejnerů označených nápisem „Elektrozařízení“. Více o těchto kontejnerech lze najít v následujícím odkazu: http://www.praha4.cz/Praha-4-se-zapojila-do-projektu-sberu-vyslouzilych-elektrozarizeni-a-baterii.html.


 • Otázka: redukce přebujelé městské zeleně (Šárka Vyhnánková 22.08.2019 12:11) – Životní prostředí, úklid a čistota
  Dobrý den, mohla bych tímto požádat o zredukování náletové zeleně na pozemku 2630/10 v ulci U Plynárny, která nebezpečně zabraňuje výhledu z našeho vjezdu (pozemek 2630/12) na hlavní komunikaci (U Plynárny). Moc děkuji
  • Odpověď: (David Záruba, vedoucí odd. správců oblastí OŽPAD 22.08.2019 12:13)
   Dobrý den, Váš podnět prověříme a zajistíme úpravu zeleně.
 • Otázka: Šimánková (Marie 18.08.2019 20:34) – Životní prostředí, úklid a čistota
  Dobrý den, bydlím v ulici U lesa, Lhotka, a dnes když jsem se vrátila z dovolené jsem zjistila, že naše ulice je označena cedulemi pro výkopy. Bohužel je označena ta strana ulice, kde rostou stromy-lípy. Mám obavu, že se jedná o stejné výkopy jaké probíhaly v květnu a červnu v ulici K Novému dvoru, kde byly kořeny lip přesekány lopatami. Mám proto velké obavy. Každé léto chodím zalévat mladou lípu u nás v ulici, ty starší naštěstí tepla zvládají lépe.
  Chtěla bych se proto zeptat, zda o těchto plánovaných výkopech víte, a zdali je možné zajistit menší traumatizaci kořenů stromů?
  Předem děkuji za odpověď a za Vaši pomoc.
  • Odpověď: (David Záruba, vedoucí odd. správců oblastí OŽPAD 22.08.2019 12:12)

   Vážená paní Šimánková,

    

           v ulici U Lesa se jedná o další etapu obnovy kabelového vedení kNN ve stávající trase, která se bohužel nachází v blízkosti uličního stromořadí lip. Orgán ochrany přírody proto ve svém vyjádření ke stavbě zhotoviteli jasně stanovil, jakým způsobem bude zeleň nacházející se na pozemcích stavby a v jejich okolí chráněna. Především je zhotovitel stavby povinen postupovat v souladu s normami na ochranu dřevin při stavebních pracích a v kořenovém prostoru dřevin provádět výkopové práce ručně nebo s použitím odsávací techniky. Dále nesmí nepoškozovat kořeny o průměru větším než 2 cm a v případě výskytu kořenů o průměru větším než 5 cm, položit kabely protlakem pod kořeny stromů tak, aby nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel stavby také zajistí ochranu odkrytých kořenů před vysycháním např. instalací vlhčené geotextilie. Dalším požadavkem orgánu ochrany přírody je v tomto případě přítomnost odborníka specializovaného na ochranu dřevin při stavební činnosti, který bude na práce dohlížet a zajistí jejich ochranu, popř. odborně ošetří případná poranění.

   Cílem výše uvedených požadavků je minimalizovat dopad stresových podmínek stavby na lípy i další zeleň v okolí, proto již stavbu (Obnova kNN v ul. U Lesa a okolí, k.ú. Lhotka) v současné době průběžně kontrolujeme a jsme v kontaktu jak se zhotovitelem stavby, tak s přizvaným specialistou na ochranu dřevin.  

 • Otázka: Posekani travy Zeleny pruh (Olga Hokrová 21.08.2019 15:58) – Životní prostředí, úklid a čistota
  Dobry den, chtela bych vas pozadat o posekani travy podel ulice Zeleny pruh. Trava nebo plevel roste jiz i do vozovky.
  • Odpověď: (David Záruba, vedoucí odd. správců oblastí OŽPAD 22.08.2019 12:11)
   Dobrý den, budeme urgovat u vlastníka a správce pozemků, kterým je Technická správa komunikací hl.m.Prahy. Pozemky ve správě MČ Praha 4 budou posekány v co nejkratším možném termínu. Děkujeme Vám za podnět.
 • Otázka: Ulice 5.května 72 (Miroslava 08.08.2019 11:17) – Životní prostředí, úklid a čistota
  Dobrý den. Chci se opakovaně zeptat, kdy se bude sekat trávník na ul.5.května 62-72. Když jsem se ptala minule, trávník byl posekaný jen u 5.května 62 a u 5.května 72 se ještě pořád nic neděje. Ted se přece může sekat už normálně, nejsou 40 stupnové vedra. Děkuji za odpoveď a časné vyřízení. Hezký den
  • Odpověď: (David Záruba, vedoucí odd. správců oblastí OŽPAD 09.08.2019 9:22)
   Dobrý den, prosíme o upřesnění lokality. Pokud máte na mysli travnaté plochy v zadních traktech budov, tak ty se nalézají na pozemcích ve vlastnictví a správě Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy. Pro upřesnění prosím kontaktujte přímo správkyni oblasti paní Gabrielu Zumrovou, Gabriela.zumrova@praha4.cz  Děkujeme Vám.
 • Otázka: bujná vegetace (Růžena Vítková 08.08.2019 9:58) – Životní prostředí, úklid a čistota
  Dobrý den, v části pěší cesty Stará cesta, která vede z Dobešky do Braníka je natolik prorostlá bujná vegetace, že je již částečně znemožněn průchod touto cestou, nehledě na to, že zábradlí nleze vůbec použít, neb je velmi prorostlé vegetací. Děkuji za zjednání nápravy.
  • Odpověď: (David Záruba, vedoucí odd. správců oblastí OŽPAD 09.08.2019 9:20)
   Dobrý den, práce na úpravě zeleně jsou zadány a proběhnou v nejbližším možném termínu. Děkujeme Vám za podnět.


Vytisknout