Elektronická podatelna pro příjem datových zpráv se zaručeným elektronickým podpisem

Elektronická podatelna je provozována na základě zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, a jeho prováděcích předpisů.

Elektronická podatelna přijímá datové zprávy opatřené zaručeným elektronickým podpisem a doručené formou elektronické pošty (včetně příloh) na adresu: posta@praha4.cz (max. velikost zprávy 10 MB) nebo doručené osobně na USB flash disku se souborovým systémem FAT32. Formáty přijímaných souborů: doc, zip, xls, pdf, txt, rtf, gif, tif, jpeg.

Po přijetí podepsaného podání je provedena kontrola jeho elektronického podpisu a odesílateli je automaticky odeslána zpráva o výsledku kontroly podání a jeho přijetí nebo odmítnutí. Akceptovat lze pouze tzv. zaručený elektronický podpis opatřený kvalifikovaným certifikátem od akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb. Podání je považováno za podepsané, je-li zaručeným elektronickým podpisem podepsané celé e-mailové podání nebo alespoň jedna z příloh. Pokud je elektronický podpis v pořádku, předá podatelna podání příslušnému úředníkovi k vyřízení.
Na zprávy nepodepsané, infikované virem nebo vyhodnocené jako spam není zpráva o doručení odesílána.

UPOZORNĚNÍ:

Z důvodu technického problému naše podatelna nyní (od 10. 12. 2018) nemůže na mailové adrese posta@praha4.cz přijímat emailové žádosti, které nejsou elektronický podepsány. Emailové žádosti opatřené elektronickým podpisem podatelna přijímá bez omezení.
Žádosti bez elektronického podpisu
zasílejte prosím na dočasnou mailovou adresu posta-docasna@praha4.cz .
Na odstranění závady intenzivně pracujeme.


Vloženo: 25.04.2008 – tiskový referent David Polák   |   Zveřejněno: 25.04.2008 – tiskový referent David Polák   |   Aktualizováno: 11.12.2018 – Vít Drbal
Vytisknout