Zprávy z Prahy 4

 • Informace Magistrátu hl. m. Prahy k provádění cyklické deratizace v roce 2017


  V souladu s ustanovením § 57 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, bude Hlavní město Praha (dále HMP) zajišťovat i v letošním roce cyklickou deratizaci v objektech a na plochách, které vlastní a přímo spravuje, a dále v přilehlých prostorách a v kanalizační síti. Harmonogram deratizačních prací se v průběhu deratizace může upravovat a uvedená data jsou informativní, průběh deratizačních prací ovlivňují jednak klimatické podmínky, ale i urgence výkonu v postiženějších lokalitách, kde je zásah neodkladný.
 • Přerušení dodávek vody v březnu


  Na 28. března 2017 plánují Pražské vodovody a kanalizace v době od 8.00 hod. do 16.00 hodin přerušení dodávek vody v Hodkovičkách. Důvodem je provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních prací. Náhradní zásobování bude zajištěno na základě požadavků odběratelů a dle dopravních a technických možností přistavením cisterny s pitnou vodou. Podrobné informace nepřetržitě podává zákaznická linka PVK na tel: 840 111 112 nebo 601 274 274.
 • Zápis do 1. tříd základních škol pro školní rok 2017/2018 se blíží


  Městská část Praha 4 vypsala zápis do 1. tříd základních škol pro školní rok 2017/2018, který proběhne ve dnech 4. a 5. dubna 2017. Povinná školní docházka začíná pro dítě v následujícím školním roce po dosažení šestého roku věku. Hlavním cílem zápisu je ověření školní zralosti. Posuzuje se zejména komunikativnost dítěte, socializační předpoklady, grafomotorické dovednosti či rozpoznávání barev a základních geometrických tvarů.
 • Velikonoce s Prahou 4


  Srdečně vás zveme na velikonoční odpoledne s Prahou 4 KC Novodvorská Poznejte velikonoční zvyky jiných kultur a zemí. Těšit se můžete na folklórní vystoupení a představení souborů, menšin z Ukrajiny, Srbska, Bulharska, Slovenska či Vietnamu. Bude zde představen fenomén Velikonoc z hlediska tradic i náboženského kontextu.
 • Kácení a výsadba zeleně na Spořilově


  V březnu letošního roku začala na spořilovském sídlišti druhá etapa rekonstrukce horkovodu realizovaná firmou Termonta, a to pro investora stavby společnost Pražskou teplárenskou. Z důvodu dřívější neuvážené a nevhodné výsadby dřevin přímo na tělese horkovodu, nebo v jeho ochranném pásmu, bylo nutné některé dřeviny přesadit a bohužel, některé vzrostlé stromy také pokácet. V rámci vydaného povolení ke kácení dřevin byla zároveň uložena náhradní výsadba dřevin nových a to jak stromů, tak keřů. Předpokládaný termín dokončení výkopových a stavebních prací je květen 2017.
 • Uhrazení místního poplatku ze psů za rok 2017


  Odbor finanční správy upozorňuje majitele psů na splatnost místního poplatku ze psů v kalendářním roce 2017. Do 31. března je poplatek ze psa splatný (bez vyměření předem) pro důchodce (důchod je jediný zdroj příjmu – sazba 200 Kč), majitele rodinných domů (sazba 600 Kč) a poplatek za I. pololetí roku 2017 (leden až červen) 750 Kč za psa chovaného v bytě (při sazbě 1500 Kč). Jak lze poplatek zaplatit naleznete uvnitř článku.
 • Informace o dopravním omezení na ulici 5. května


  Od 13. března do 30. září 2017 bude částečně omezen provoz na ulici 5. května ve směru z centra. V úseku mezi ulicemi Vyskočilova – Michelská bude probíhat výstavba protihlukové bariéry. Provoz bude veden dvěma jízdními pruhy. Upozorňujeme na možnost tvorby kolon a doporučujeme zejména v době dopravních špiček vyhnout se této frekventované komunikaci a volit jinou trasu. Investorem stavební akce je Technická správa komunikací hlavního města Prahy, zhotovitelem společnost OHL ŽS.
 • Tibetský večer 2017


  Také letos vyvěsila Praha 4 tibetskou vlajku, která je vyjádřením podpory nenásilnému boji Tibeťanů za autonomii a zachování národní identity. V letošním roce navíc připravila městská část vernisáž výstavy fotografií Současná tvář severovýchodního Tibetu a také promítání dokumentu o této zemi ve stínu Himalájí. Návštěvníci měli možnost ochutnat tibetské speciality.
 • Praha 4 nesouhlasí s navrženou studií ulic Táborská, Na Pankráci, Na Veselí a Soudní


  Rada městské části Praha 4 po bližším prostudování vyjádřila dne 8. března 2017 zásadní nesouhlas s navrženou Koncepční studií ulic Táborská, Na Pankráci, Na Veselí a Soudní a žádá hlavní město Praha o její přepracování a následné předložení městské části Praha 4 k odsouhlasení. Mezi hlavní důvody odmítnutí studie patří snížení propustnosti řešeného území pro hromadnou i individuální dopravu a nedostatečné řeší parkování rezidentů i návštěvníků.
 • Ukliďme Česko - Ukliďme Prahu 4


  Ukliďme svět, ukliďme Česko, je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území celé České republiky a také na Praze 4. Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. Společně v sobotu 8. dubna 2017 dobrovolnické týmy uklízí místa ve svém okolí, která to potřebují.
 • Projekt Lepší škola zná své vítěze


  Dva nejlepší dětské nápady na zlepšení základních škol v Praze 4 – Michli vybrala porota v rámci soutěžního projektu Lepší škola. Vítěznými projekty jsou Multifunkční amfiteátr ze ZŠ Ohradní a Učení na balkónu ze ZŠ Mendíků. Týmy obou vítězných projektů si odnesly šek na 50.000 korun na uskutečnění svých nápadů.
 • Do práce na kole s Prahou 4


  MČ Praha 4 se letos opět připojí k projektu Do práce na kole. Do práce na kole je celostátní týmová soutěž pro každého, kdo má chuť udělat něco pro své zdraví a také přispět ke zdravějšímu a příjemnějšímu prostředí ve městě. Stačí utvořit týmy o 2-5 členech, do konce dubna se zaregistrovat na www. dopracenakole.cz a během května pak co nejčastěji jezdit do práce na kole, koloběžce anebo i běhat či chodit. Soutěží se v kategoriích pravidelnost, výkonnost, kreativita a odměněni budou také nejlepší "cyklozaměstnavatelé".
 • Setkání pěstounských rodin


  MČ Praha 4 zorganizovala v březnu setkání pěstounských rodin na Nuselské radnici. O děti bylo dobře postaráno v dětském koutku, zatímco dospělí se dozvěděli o akcích, které MČ Praha 4 připravila v na rok 2017.
 • Štafetový běh


  7. 3. 2017 se starosta MČ Praha 4 Petr Štěpánek zúčastnil Štafetového běhu, který byl dlouhý 37 km. Štafetový běh se koná na počest 167. výročí narození T.G. Masaryka. Běh končil na Hradčanském náměstí, kde Petr Štěpánek položil věnec u sochy TGM. 7.3. připadá na den narozenin T.G. Masaryka
 • Lekce Nordic Walking pro seniory z Prahy 4


  Městská část Praha 4 ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Právě TEĎ! a NW Centrem HOLKY V POHYBU připravila pro seniory lekce za pomocí hůlek Nordic Walking. Lekce se konají každý čtvrtek od 15.00 do 16.00 hodin, a to od 6. dubna do 30. listopadu 2017. Všichni obyvatelé Prahy 4 ve věku nad 50 let mají lekce ZDARMA (včetně zapůjčení holí).
 • PARTY 4 SPORT


  Městská část Praha 4 pořádá společenský a taneční večer PARTY 4 SPORT, na kterém, vedle vyhlášení ankety nejlepších sportovců Prahy 4 za rok 2016, vystoupí Dara Rolins a Těžkej pokondr. Akce proběhne v sobotu 1. dubna 2017 od 19.00 hodin v prostorách Kultuního centra Novodvorská (Novodvorská 1013/151, Praha 4). Vstupenky na jsou v prodeji od 6. března 2017 na Czech Pointu v sídle Úřadu MČ Praha 4 (Antala Staška 2059/80b, Praha 4).
 • Ilustrátor Čtyřlístku oslavil narozeniny


  Na konci února oslavil český ilustrátor, autor komiksu Čtyřlístek, 73. narozeniny. Osobně mu poblahopřál starosta městské části Praha 4, Petr Štěpánek (Trojkoalice/Zelení) a společně si nad skvělým dortem, který byl upečen dle tradičního, rodinného receptu, popovídali o tvorbě nového filmu o Čtyřlístku a o krásách Českolipska. Městská část Praha 4 přeje vše nejlepší a hodně skvělých nápadů při tvorbě dalších Čtyřlístků.
 • Posílení cyklistické infrastruktury na území MČ Praha 4


  Městská část Praha 4 ve spolupráci a za finanční podpory Technické správy komunikací hl. města Prahy významně rozšířila síť cyklistických stojanů, kterou na svém území spravuje. Celkem se jedná o 19 nových stanovišť s celkovou kapacitou 89 míst.
 • Žákyně ze ZŠ Jeremenkova zachránila lidský život


  Zástupce městské části Praha 4, radní pro školství Jaroslav Míth (ODS) dnes za přítomnosti ředitelky ZŠ Jeremenkova Mgr. Ivety Jandové a třídní učitelky Mgr. Ivany Zimmelové poděkoval a předal ocenění žákyni Kláře Ojrzyńské ze třídy 3. B. Klára při kurzu plavání upozornila trenérku na muže ležícího na dně bazénu. Díky jejímu postřehu zasáhl plavčík, spolu s přivolanými záchranáři mu poskytli včas první pomoc a on vyvázl bez následků. Třídní učitelka následně nominovala Kláru na cenu FAIR PLAY, která je vyhlašována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýcovy ČR.
 • Podělte se o svůj příběh z Cafe na půl cesty


  Café Na půl cesty, kavárna, která pomáhá lidem s duševním onemocněním, letos slaví 20. narozeniny a při této příležitosti pořádá soutěž o nejlepší příběh z Café Na půl cesty. Pro tři nejúspěšnější soutěžící, kteří získají nejvyšší počet hlasů, jsou připravené parádní výhry. Záštitu nad oslavami 20. narozenin převzal Petr Štěpánek (Trojkoalice/Zelení), starosta MČ Praha 4.
 • Spojnice Nuslí a Pankráce řeší i sjednocení spojů MHD


  Rada hlavního města Prahy dnes schválila návrh Koncepční studie ulic Táborská, Na Pankráci, Na Veselí a Soudní jako závazný podklad pro navazující projektovou přípravu, která bude řešit rekonstrukci ulic v této lokalitě. Studie navrhuje budoucí podobu celého uličního prostoru a vhodné prostorové a technické uspořádání odpovídající současným potřebám města.