Vložit otázku do tohoto tématu

*  
*  
*    
 
*  


Otázky k tomuto tématu


1 2 3 4 5  další 
 • Otázka: Stavba kolosu u Kauflandu (Jitka Hušnerová 18.07.2019 8:25) – Stavební úřad
  Dobrý den, rádi bychom se zeptali, kdo schválil stavbu Bohdaleckého kvarteta v ulici U Plynárny? Jak je možné, že se v dnešní době staví kolosy s 9 nadzemními patry, když v nejbližším okolí jsou stavby s maximálně 4 nadzemními podlažími? Rádi bychom tedy věděli, kdo odškodní majitele bytů, které tato obrovská stavba pro zimní měsíce zastíní tak, že i přes den budou muset svítit? Níže položené byty v domech nad ulicí U Plynárny jsou orientovány buď na východ, nebo západ, nutně tak u nich přes den bude zastíněno a světla se dočkají jen brzy ráno, nebo k večeru, pokud v zimě vůbec. Nyní se na místě nachází domy 3patrové, ty ale mají být zbořeny a nahrazeny tímto kolosem. A to už ani nemluvíme o zničení výhledu a absolutním zahlcení dopravy a parkování v okolí. Chápeme, že stavba bytů je potřeba, ale co jejich umístění do okolí, na to se nemyslí? Nyní vedle staví Central Group, ten pochopil, že moderní doba vyžaduje něco jiného a staví domy nižší, vkusné, oddělené, takže tam ten každodenní rámus a prach od 6 hodin snášíme, u toho nového monstra ale všichni nechápavě kroutíme hlavou a rádi bychom věděli, jak se při naplnění obav ze tmy bránit.
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 18.07.2019 9:45)
   Vážená paní,

   z Vámi zaslaných podkladů se domnívám, že se jedná o stavbu, která není v území, kde jsme místně příslušným stavebním úřadem a ve věci nemáme žádné informace. Pro vyloučení omylu můžete informaci o čísle pozemku a katastrálním území, z této informace bude místní příslušnost jasná.
    
   S pozdravem
   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního

   Vážená paní,
   dle upřesněných podkladů sděluji, že se jedná o stavbu, na kterou náš úřad v souladu s právními předpisy vydal územní rozhodnutí na umístění stavby Obytný soubor Nová Michle, rozhodnutí je pravomocné.  Informace ze spisů stavebního úřadu jsou neveřejné, pokud máte za to, že Vaše vlastnická práva jsou uvedenou stavbou dotčena, můžete postupovat v souladu s zákonem č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
    
   S pozdravem
   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního
 • Otázka: Stavba na krizovatce Antala Staska a Na strzi (David 15.07.2019 13:29) – Stavební úřad
  Dobry den, na krizovatce Antala Staska a Na strzi je provadena stavba firmou Strabag, ktera neni nikterak oznacena. Co to je prosim za stavbu a jakto, ze neni vubec nijak oznacena? Nevim, ze by podle stavebniho zakona bylo mozna mit neoznacenou stavbu. Dekuji za odpoved.
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 16.07.2019 9:37)
   Vážený pane,

   ve Vámi uvedeném místě není prováděna stavba, ale probíhá geologický průzkum pro potřeby trasy metra D, náš úřad povoloval pouze objekty zařízení staveniště. Geologický průzkum není stavbou ve smyslu stavebního zákona.
    
   S pozdravem
   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního
 • Otázka: hluk ze stavby - Nuselská mlekárna (Jiří Francl 07.07.2019 8:55) – Stavební úřad
  Dobrý den, rád bych se zeptal, proč není u stavby v areálu Nuselské mlékárny nějak omezen hluk, alespoň o nedělích a svátcích. Jak si má člověk o víkendu odpočinout, když zůstává v Praze a za okny mu stále hlučí stavba?
  Děkuji
  Jiří Francl
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 09.07.2019 16:46)
   Odpověď je stejná jako u příspěvku pro paní Hanu Švendovou (vloženo 05.07.2019 17:40)
   Odpovězeno 9. 7. 2019 v 16:41 v tematu Stavební úřad
 • Otázka: Stavba v areálu bývalé mlekarny (Hana Švendová 05.07.2019 17:40) – Stavební úřad
  Dobrý den, prosím existuje nějaké nařízení nebo předpis o stavebních pracích o víkendech, svátcích a státních svátcích??? V areálu bývalé Nuselské mlekarny probíhají velmi hlučné a prašné práce i v těchto dnech. Dnes je státní svátek, 17.33 hod.a stále tam pracují. A jasně, že začínali před osmou raní.Nedá se s tím něco dělat? Nebo už si tady každý může dělat co chce????? Děkuji za odpověď. S pozdravem Hana Švendová
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 09.07.2019 16:41)
   Vážená paní Švendová,
   k provádění stavebních prací v areálu bývalé Nuselské mlékárny sděluji, že neexistuje žádný obecný předpis zakazující stavební práce o víkendech a na této konkrétní stavbě není doba provádění stavebních prací omezena rozhodnutím či jiným opatřením stavebního úřadu , neboť tento požadavek nevyplynul z projektové dokumentace stavby ani ze stanoviska HS hl.m. Prahy. Na základě předcházející stížnosti občanů byl podnět na hlučné a prašné práce předán na odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 4 a Hygienickou stanici hl. m. Prahy.
   Hygienická stanice může požadovat „pouze“ dodržování hygienických limitů hluku a aby mohla eventuálně zahájit správní řízení, musí mít nejprve průkaz, že jsou hygienické limity překročeny (doložení protokolem o měření). Ty jsou nařízením vlády 272/2011 Sb. stanoveny na 65 dB v LAeq,s v době od 7 do 21 h, 60 dB v LAeq,s v době od 6 do 7 a od 21 do 22 h a 45 dB v LAeq,s od 22 do 6 h. V případě, že máte konkrétní důkazy o překročení hlukových limitů můžete obrátit přímo na Hygienickou stanici hl. m. Prahy.
   Víme, že každá stavba je pro okolí nepříjemným zásahem. Doba výstavby je dána technologickými postupy a nelze ji výrazně zkrátit. Pokud se tedy staví o víkendech je celková doba výstavby kratší než u volných víkendů. V případě, že by jste i přes tuto informaci jako občané upřednostnili víkendy bez stavebních prací, máte možnost vstoupit v jednání se stavebníkem a toto ho požádat.
   S pozdravem
   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního
 • Otázka: Rozdělení pozemků ve spoluvlastnictvi (Petr Javůrek 03.07.2019 11:20) – Stavební úřad
  Dobrý den můžete mi odpovědět. Jak mohu rozdělit pozemky v Kunraticích co vyplnit kde zadat kdo je kompetentní k me žádosti ? Děkuji Javůrek Petr
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 08.07.2019 16:55)
   Vážený pane,
   žádost o dělení pozemků se podává na formuláři, který naleznete na adrese http://www.praha4.cz/Stavebni-urad-1.
   V příloze jsou uvedeny potřebné doklady k žádosti. V konkrétním případě se s dotazem můžete v úředních dnech obrátit na Ing. Hanu Rusňákovou.
   Dělením pozemků nelze rozdělit stavbu domu, komunikace či jinou stavbu, v takovém případě je třeba zvolit jiný postup dle stavebního zákona. Výsledek řízení nelze předjímat, ne každý pozemek je možné rozdělit.
   S pozdravem
   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního
 • Otázka: Dotaz na zdevastovaný objekt v ulici Přímětická (Jaromír Maier 03.07.2019 10:31) – Stavební úřad
  Dobrý den,
  mám dotaz zda dojde ke zbourání a revitalizaci objektu v ulici Přímětická? Objekt nyní obývají bezdomovci. Nedávno jsem šel okolo a jeden z nich si tam rozdělával oheň. Také v zimním období si tam topí pravděpodobně plastovým odpadem, takže okolí zamořují jedovatými dioxiny.
  S pozdravem
  Jaromír Maier
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 03.07.2019 16:50)
   Vážený pane Maiere,
   děkujeme za dotaz. O problému víme a Městská část se tímto objektem dlouhodobě zabývá a řeší jej. Objekt je ve vlastnictví Magistrátu hl. m. Prahy. Ráda bych Vás informovala, že Městská část vydala povolení k demolici 13.2.2019. V současné době probíhá na Magistrátu výběrové řízení na zhotovitele demolice a jelikož se jedná o podlimitní zakázku, výběrové řízení může trvat až 4 měsíce, po výběru by měla proběhnout zmíněná demolice objektu. Předpokládáme, že by to mělo být nejpozději v září.
   S pozdravem
   Bc. Monika Bunžová
   asistentka starostky
 • Otázka: pronájem spol.prostor (Marcela Říhová 17.06.2019 16:14) – Stavební úřad
  Dobrý den,
  v přízemí domu máme volné místnosti, v prohlášení vlastníka označené jako společné části domu a pojmenované jako sklady, prádelny s máčírnami,mandlovna,strojovna ÚT apod.
  Předseda výboru, aniž by měl k tomu oprávnění, nyní podepsal smlouvu o pronájmu s firmou, která tady bude mít sklad potravinových doplňků, kosmetických doplňků z mořských řas a kosmetických doplňků pro péči o pokožku těla - Vertera.
  Skladovat se musí při teplotě 0-5°C
  http://www.zdravi-ktere-bavi.cz
  Mám dotaz- zda je možné v bytovém domě skladovat takovéto produkty.
  Děkuji za odpověď. M.Říhová
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 24.06.2019 14:35)
   Vážená paní,
   dle § 126 stavebního zákona (183/2006 Sb.) lze stavbu užívat jen k účelu vymezenému zejména v kolaudačním rozhodnutí, v oznámení o užívání stavby nebo v kolaudačním souhlasu. Nevyžaduje-li stavba kolaudaci podle § 119 odst. 1, lze ji užívat jen k účelu vymezenému v povolení stavby.
   Jak níže uvádíte k změně v užívání zjevně dochází (prádelna, mandlovna atd na sklady). V takovém případě je třeba požádat stavební úřad o rozhodnutí nebo jiné opatření stavebního úřadu, postup záleží na tom, o jakou stavbu se jedná a zda jsou pro změnu třeba stavební úpravy a jaké, či zda změna stavební úpravy nevyžaduje.
   Aby bylo možné změnu povolit musí být v souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, s obecnými požadavky na výstavbu, s veřejnými zájmy chráněnými stavebním zákone a se zvláštními právními předpisy.
   V konkrétním případě Vám doporučuji se obrátit z hlediska souladu s územním plánem na Magistrát hl.m. Prahy odbor územního rozvoje, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1, pokud budete potřebovat poradit s volbou žádosti pak na místě příslušného referenta našeho úřadu.
   S pozdravem
   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního
 • Otázka: stavební dokumentace panelového domu (D. Pauknerová 20.06.2019 8:32) – Stavební úřad
  Dobrý den. Chtěla bych v bytě provést menší úpravu. Statik požaduje dokumenty jako řez domem, půdorys s kótami a pod. Společenství vlastníků žádné takové podklady nemá. Můžete mi, prosím, poradit, kde bych si mohla o potřebné dokumenty zažádat? Předem děkuji. D. Pauknerová, Jižní Město - Chodov
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 24.06.2019 14:30)
   Vážená paní,
   v případě stavby na Jižním městě - Chodov nejsme ke stavbě místně příslušným stavebním úřadem, tím je odbor výstavby MČ Praha 11 (Vidimova 1324, 1325), kam se se svým dotazem můžete obrátit.
   S pozdravem
   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního
 • Otázka: stavba bazénu (J. Vondráková 14.06.2019 12:23) – Stavební úřad
  Dobrý den
  Je nějaký limit pro minimální vzdálenost stavby pevného (betonový) zapuštěného bazénu od plotu souseda.
  Děkuji velmi za odpověď
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 18.06.2019 15:18)
   Vážená paní,
   v případě, že se jedná o stavby bazénu zapuštěného do terénu, obecné pravidlo, které by určovalo min. vzdálenost od hranice pozemku souseda v hl.m. Praze není. Ze stavebního zákona, respektive jeho prováděcích předpisů a ostatních právních předpisů ale v konkrétním případě mohou vzniknout důvody, pro které bude nutné určitý odstup od hranice dodržet.
   V případě, že ale chcete jako stavebník využít ustanovení § 79 stavebního zákona (183/2006 Sb.) a následně § 103 stavebního zákona a moci postavit bazén bez rozhodnutí nebo jiného opatření stavebního úřadu, je třeba naplnit všechny body tohoto §, a mimo jiné umístit bazén do vzdálenosti 2m od sousedního pozemku.

   § 79 Rozhodnutí o umístění stavby
   ...............................
   (2) Rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas nevyžadují
   ………………………
   p) bazén do 40 m2 zastavěné plochy na zastavěném stavebním pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše umístěný v odstupové vzdálenosti nejméně 2 m od hranice pozemku, a jeho související technické zařízení,
   ……………………….
   (4) Pokud stavby uvedené v odstavci 2 vyžadují provedení zemních prací nebo terénních úprav, je stavebník povinen zjistit si informace o existenci podzemních staveb technické infrastruktury a zajistit jejich ochranu.

   § 103 Stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce nevyžadující stavební povolení ani ohlášení
   (1) Stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nevyžadují
   a) stavební záměry uvedené v § 79 odst. 2.
   S pozdravem
   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního
 • Otázka: nová výstavba (Fialková 06.06.2019 18:15) – Stavební úřad
  Dobrý den, prosím o sdělení, co bude postaveno v objektu nyní bourané bývalé Mlékárny. Ulice Nuselská, V Horkách. Děkuji.
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 07.06.2019 13:56)
   Vážená paní,
   na Vámi uvedeném místě byla pravomocně umístěna stavba bytového domu.
   S pozdravem
   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního


Vytisknout