Vložit otázku do tohoto tématu

*  
*  
*    
 
*  


Otázky k tomuto tématu


1 2 3 4 5  další 
 • Otázka: dotaz k panelovým domům (Vilma Hyngarová 12.01.2018 18:20) – Stavební úřad
  Stěhujeme se s manželem do panelového domu na sídlišti v Krči. Ráda bych se zapojila do práce pro společenství vlastníků, které zvažuje různé opravy ve společných částech domu, ale nemá prý k dispozici vůbec žádnou původní dokumentaci domu. Chtěla bych vědět, jaký typ panelových domů se v 70tých letech na sídlišti v Krči stavěl. Třeba by se dokumentace našla ještě v archivu panelových domů v Ústí n.L. Děkuji předem za odpověď.
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 15.01.2018 11:04)
   Vážená paní,

   dle §125 stavebního zákona je vlastník stavby povinen uchovávat  po celou dobu trvání stavby ověřenou dokumentaci odpovídající jejímu skutečnému provedení dle vydaných povolení. Pokud vlastník dokumentaci nemá k dispozici, může navštívit v úředních dnech správní archiv našeho úřadu, který je v suterénu našeho úřadu na ul. Antala Staška a pořídit si za úhradu její kopie. V případě, že dokumentace skutečného provedení nebyla vůbec pořízena nebo se nedochovala je vlastník stavby povinen pořídit dokumentaci skutečného provedení stavby. Informace ze správních spisů se neposkytují korespondenčně, právo nahlížet do spisu má vlastník a do jednotlivých řízení účastníci řízení.
    
   S pozdravem
    
   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního
   Úřad městské části Praha 4
 • Otázka: Zateplení bytového domu (Richard Jech 09.01.2018 16:21) – Stavební úřad
  Dobrý den,
  jsem majitelem nebytového prostoru (jednotka vymezená dle Zákona o vlastnictví bytů) v suterénu bytového domu. Společenství vlastníků jednotek rozhodlo o zateplení domu a vyřídilo k tomu stavební povolení od vašeho úřadu. Součástí projektu je i montáž kontaktního zateplovacího systému na strop jednotek v suterénu. Dle sdělení zástupce výboru do toho nemáme co mluvit. Předpokládám, že dle §2 Nařízení vlády č. 366/2013 Sb. je jednotka vymezena stávajícím stropem, a tudíž montáž obložení tohoto stropu je zásahem do vlastnických práv majitelů jednotek. Je tento výklad správný?
  Děkuji.
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 10.01.2018 8:54)
   Vážený pane,

   pokud bylo v dané věci vydáno stavební povolení, bylo též doručeno všem vlastníkům jednotek, kteří v případě že nesouhlasili s rozhodnutím našeho úřadu  měli možnost postupovat v souladu s poučením a odvolat se k nadřízenému správnímu orgánu a tak svoje vlastnická práva hájit. Vlastníci jednotek mohou též hájit svá práva v rámci společenství vlastníků jednotek občanskoprávní cestou. Stavební úřad není oprávněn podávat výklad Vámi uvedeného právního předpisu.
    
   S pozdravem
    
   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního
   Úřad městské části Praha 4
 • Otázka: nový venkovní výtah (Zdeněk Brabec 09.01.2018 13:40) – Stavební úřad
  Dobrý den. Jsme SVJ Počátecká 412. Hodláme zbudovat nový 5 patr. výtah "přilepený" zvenku na stávající schodišťový trakt. Co potřebujeme ke stavebnímu povolení?, existuje k tomu nějaký metodický pokyn SÚ?, musí stavbu výtahu odsouhlasit 100% vlastníků nebo stačí většina?,musí se pak výtah zapsat do Katastru?,musí se pak změnit Prohlášení vlastníka?, Díky moc za info. Brabec.
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 09.01.2018 14:06)
   Vážený pane,

   k přístavbě venkovního výtahu  potřebujete výtah umístit a následně povolit stavebním úřadem. Metodický pokyn nemá náš úřad k dispozici, doporučuji Vám obrátit se na odborně způsobilou osobu, kterou je např. autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, která Vám věc posoudí a dle skutečně zjištěného stavu věci navrhne nejvhodnější způsob řešení jak projektově tak při projednání na našem úřadě a s dotčenými orgány státní správy a správci technické a dopravní infrastruktury. K žádostem podaným od 1.1.2018 se při povolení změny dokončené stavby v bytovém spoluvlastnictví jednotky dokládá souhlas společenství vlastníků. Souhlas musí být vyznačen na situačním výkresu příslušné dokumentace. Z hlediska občanskoprávního řešení v rámci společenství Vám doporučuji se obrátit na advokátní kancelář. Pokud je vlastníkem pozemku jiný subjekt než žadatel a stavebník je třeba doložit též souhlas vlastníka pozemku na situaci. Přístavba výtahu podléhá evidenci v katastru nemovitostí.
    
   S pozdravem
    
   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního
   Úřad městské části Praha 4
 • Otázka: stavba v sousedstvi pankracke veznice (jiri hanyk 05.01.2018 10:57) – Stavební úřad
  Dobrý den, doslechl jsem se o záměru soukromého investora postavit v parku na pozemku 780/1 v sousedstvi pankracke veznice polyfunkcni budovu. jedna se o park ktery je mezi ulicemi Taborska a Na kvetnici a prave Pankrackou veznici. Pokud je to pravda, jaky je stav ? Kde je mozno se vice dozvedet o tomto zameru ?
  Dekuji Hanyk
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 09.01.2018 11:09)
   Dobrý den,

   za OST nemáme ve věci žádné informace.
    
   S pozdravem
    
   Ing. Eva Kotasová

   vedoucí odboru stavebního
   Úřad městské části Praha 4
 • Otázka: Ulice Nad Ryšánkou (Markéta Bíla 23.11.2017 13:34) – Stavební úřad
  Jak bude vysoká (kolik bude mít rodinný dům pater) na parcele č. 519, v ul. Nad Ryšánkou.
  Dále kdy bude opravena kaple na začátku ulice Nad Ryšánkou
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 23.11.2017 14:06)
   Vážená paní,

   Za odbor stavební sděluji, že řízení vedená odborem stavebním jsou neveřejná. Účastníci řízení mají právo nahlížet do spisu po celou dobu jeho existence. Pokud tedy jste účastníkem řízení, můžete přijít nahlédnout do spisu. Co se týká druhé otázky - nebylo vydáno žádné rozhodnutí, kterým by stavební úřad opravu kaple nařídil. Stavební povolení nebo ohlášení udržovacích prací dává stavebníkovi právo stavět nikoliv povinnost.
    
   S pozdravem
    
   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního
    
   Úřad městské části Praha 4
 • Otázka: ulice Nad Ryšánkou (Markéta Bílá 17.11.2017 9:12) – Stavební úřad
  Jaká stavba budu realizována v ulici Nad Ryšánkou
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 23.11.2017 8:34)
   Vážená paní,

   na parcele č. parc. 519 v k. ú. Krč je povolena stavba rodinného domu, včetně dočasných staveb pro zařízení staveniště.
    
   S pozdravem
    
   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního
   Úřad městské části Praha 4
 • Otázka: sesuv, odplavení půdy (Martin Petrak 29.10.2017 22:20) – Stavební úřad
  Vážený úřade, na koho se mám prosím obrátit ve věci odplavování půdy po instalaci protihlukových stěn na ulici 5. května? Konkrétní problém je u podchodu mezi ulicí Bítovská a business centrem Brumlovka (viz. příloha). Při každém dešti dochází k odplavování velkého množství hlíny ze svahu násypu vlastní komunikace. Zřejmě je špatně vyřešený svod vody ze silnice. V podchodu se nedá projít suchou nezablácenou nohou. Předem děkuji za odpověď, Martin Petrák
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner, 02.11.2017 11:15)
   Dobrý den paní inženýrko,
    
   v úterý jsem předala Váš podnět stavebníkovi PH stěny, kterým je TSK hl. m. Prahy, a.s. a tato stavba patří p. Lence Zach. O tomto problému TSK ví  a dle informací, které jsem od ní získala, stavba není dokončena, bude se provádět ještě gabionová stěna, která tento problém odstraní. Nicméně slíbila, že věc vyřídí a bude provedeno opatření. Její odpověď bude směrována zřejmě na Vaši mailovou adresu, neboť p. stěžovatel neuvedl kontakt, na kterém by byl k zastižení.
    
   S pozdravem
    
   Ing. Ivana Narovcová
   specialistka speciálního stavebního úřadu - komunikace
    
   HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
 • Otázka: Výstavba sítí Podolí (Zuzana Šrejberová 27.10.2017 9:43) – Stavební úřad
  Dobrý den,

  chtěla jsem se informovat na probíhající výstavbu sítí (plyn, voda) v oblasti park Kavčí hory a ulice Nad Pekařkou.
  Děkuji,
  Zuzana Šrejberová
  • Odpověď: (vedoucí oddělení PR Petra Handlová, 30.10.2017 16:23)
   Vážená paní,

   na základě žádosti stavebníka, kterým je A.F.K. Slavoj Podolí Praha, IČO 26628783, se sídlem Na hřebenech II č.p. 1062, Praha 4, vydal Úřad městské části Prahy 4, odbor stavební dne 23.8.2017 společné územní rozhodnutí a stavební povolení na prodloužení NTL plynovodu na pozemcích parc.č. 1025/2 a 1090/3 v k.ú. Podolí v Praze 4 a plynovodní přípojku na pozemku parc.č. 1090/3 a 1187/10 v k.ú. Podolí v Praze 4, pro stávající stavbu sportovního klubu. Dle podmínek stavebního  povolení má být stavba dokončena do 5-ti měsíců od zahájení stavby.
    
   S pozdravem
    
   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního
   Úřad městské části Praha 4
 • Otázka: Rekonstrukce jadra bytu (Adam Benes 05.10.2017 13:47) – Stavební úřad
  Dobry den,
  nedavno jsem koupil byt v Praze 4, hodlam rekonstruovat. Rad bych se zeptal, zda je nutne ziskat stavebni povoleni, kdyz potrebuji provest prestavbu jadra na zdene jadro a drobne upravy uvnitr bytu.

  Predem dekuji za odpoved
  Adam
  • Odpověď: (vedoucí oddělení PR Petra Handlová, 10.10.2017 14:42)
   Vážený pane,
   k Vašemu dotazu týkajícího se stavebních úprav ve Vašem bytě předpokládám v bytovém domě, Vám v obecné rovině sděluji, že ve smyslu ust. § 103 odst. 1 d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, stavební úpravy nevyžadují ohlášení stavebnímu úřadu za předpokladu, že se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost stavby a nejde o stavební úpravy stavby, která je kulturní památkou, což nelze posoudit bez projektové dokumentace. 
   V opačném případě tyto stavební úpravy vyžadují stavební povolení ve smyslu ust. § 115 stavebního zákona. Žádost o stavební povolení je třeba podat na předepsaném formuláři dle vyhlášky č. 503/2006 Sb.. K žádosti je třeba připojit přílohy uvedené v části B přílohy č. 9 k této vyhlášce. 
   Povinnosti vyplývající z jiných právních předpisů zůstávají v platnosti i v případě, že není třeba povolení dle stavebního zákona (např. zákon 20/1987 Sb., o státní památkové péči).
   V konkrétním případě Vám doporučuji si najmout odborně způsobilou osobu, kterou je např. autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, která Vám navržené stavební úpravy posoudí a dále se řídit jejím doporučením.
    
   S pozdravem
    
   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního
   Úřad městské části Praha 4
 • Otázka: ulice Křesomyslova (Kubricht 06.09.2017 14:32) – Stavební úřad
  Dobrý den. V termínu 4-9/17 měla probíhat rekonstrukce(včetně sítí) ulice Křesomyslova , její slepé části. je začátek září a nic se neděje. Proč? Kubricht
  • Odpověď: (vedoucí oddělení PR Petra Handlová, 13.09.2017 9:40)
   Vážený pane Kubrichte, 

   zdejší silniční správní úřad nedisponuje informacemi o případné rekonstrukci komunikace Křesomyslova v její slepé části. Jedná se o pozemní komunikaci, která je v vlastnictví hlavního města a jejím správcem je Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. V průběhu měsíce srpna zde proběhla rekonstrukce NTL plynovodu; od 20. září zde bude prováděna rekonstrukce kabelu vysokého napětí a další plánovanou akcí zde bude od 3. října umístění zařízení staveniště společnosti Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., související s rekonstrukcí tramvajové trati v úseku Albertov - Otakarova. Bližší informace o rekonstrukci tramvajové trati můžete získat oslovením Magistrátu hl. m. Prahy, odbor dopravních agend, oddělení silničního správního úřadu. 

   S pozdravem Ondřej Horvath
   Úřad MČ Praha 4Vytisknout