Vložit otázku do tohoto tématu

*  
*  
*    
 
*  


Otázky k tomuto tématu


1 2 3 4 5  další 
 • Otázka: Stavební práce Budějovická, Ješetická (Martin Vondrouš 28.08.2018 15:46) – Stavební úřad
  Dobrý den,
  Prosím o informaci o stvebních a výkopových pracech na budějovickém náměstí na začátku ulice Ješetická. Posílal jsem již dotaz na FB ale několik týdnů bez odpovědi :D Takže co se tam děje? souvisí to se stavbou AC Budějovická ? Opravdu nechci mít hned za domem takovou šílenost! Snad už mi odpovíte. Děkuji, Martin Vondrouš
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 31.08.2018 11:56)
   Dobrý den,

   vzhledem k tomu, že dotaz neobsahuje informaci, které pozemky jsou předmětem dotazu (parc. č., katastrální území), nelze se k dotazu blíže vyjádřit a určit o jakou stavbu se jedná.
   Z úřední činnosti je stavebnímu úřadu známo, že v blízkosti ulic Ješetická, Budějovická a Vyskočilova v současné době probíhá realizace přeložky kabelovodu. Informace ze spisů stavebního úřadu však nejsou veřejné. Pokud jste byl účastníkem řízení, máte právo nahlížet do správního spisu po celou dobu jeho existence, v takovém případě Vám doporučuji návštěvu našeho úřadu v úředních hodinách.
    
   S pozdravem a přáním hezkého dne
    
   Ing. Hana Rusňáková
   vedoucí odd. vodohospodářského a územního rozhodování
   Úřad městské části Praha 4, odbor stavební
 • Otázka: stavební práce ul. Ohradní / Pod Farou (Procházková 27.08.2018 19:57) – Stavební úřad
  Dobrý den,
  žádám o informaci ohledně stavebních prací mezi ulicemi Ohradní a Pod Farou. Nikde jsem nenašla informaci kdo je investor, kdo je zhotovitel a o jakou stavbu se jedná. děkuji, Procházková
  • Odpověď: (Roman Rogner 29.08.2018 17:39)
   Dobrý den,

   aby bylo možné určit o jakou stavbu se jedná, je třeba žádost o informaci upřesnit zejména z hlediska umístění stavby (doplnit č.parc. pozemků, kterých se má stavba týkat). Je to nutné i pro další konání stavebního úřadu, aby stavební úřad mohl prověřit, zda byla stavba povolena a zda stavebník plní povinnosti stanovené v ust. § 152 odst. 3 písm. b) stavebního zákona, tedy povinnost umístit před zahájením stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
    
   Přeji hezký den.
    
   Ing. Miloslava Koptíková
   vedoucí odd. stavebního řádu II.
   e-mail: Miloslava.koptikova@praha4.cz
   tel.: +420 261 192 224
   Úřad městské části Praha 4, odbor stavební
 • Otázka: Polyfunkční dům ul. Pacovská, Praha 4 (Kašparová 16.08.2018 13:36) – Stavební úřad
  Dobrý den. Ráda bych poprosila o informaci, ideálněji přímo odkaz, kde bych našla vizualizaci budovy Polyfunkční dům ul. Pacovská, Praha 4? Stavební práce zde již začaly, ráda bych měla přestavu jak bude vypadat v reálu. Děkuji. Kašparová
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 16.08.2018 13:45)
   Vážená paní,

   Vaší žádosti nemůžeme vyhovět, neboť informace ze spisů stavebního úřadu nejsou veřejné. Pokud jste byla účastníkem řízení, máte právo nahlížet do správního spisu po celou dobu jeho existence, v takovém případě Vám doporučuji návštěvu našeho úřadu v úředních hodinách.
    
   S pozdravem
    
   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního
   Úřad městské části Praha 4
 • Otázka: Hnetkovska (Tereza 11.08.2018 17:55) – Stavební úřad
  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda pozemky c. 1433/10, 1433/1, 1433/3, ležící v Kunraticích podél Kunratického potoka jsou dnes již pozemky stavebními. Donedávna na těchto pozemcích nebylo možné stavět kvůli potoku, nedávno jsem se ale dozvěděla, že se na těchto pozemcích plánuje výstavba několika bytových domů. Rada bych tedy prosím věděla, zda je pravda, že na nich někomu byla povolena výstavba. Děkuji Hnetkovska
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 14.08.2018 13:59)
   Vážená paní,

   informace ze spisů stavebního úřadu nejsou veřejné. Pokud se domníváte, že výstavbou na uvedených pozemcích mohou být dotčena Vaše vlastnická nebo jiná věcná práva k nemovitostem, můžete navštívit náš úřad, a v případě, že řízení bude vedeno, umožníme Vám nahlédnout do správního spisu. Ve věci možnosti výstavby na pozemcích z hlediska územního plánu Vám doporučuji se obrátit na MHMP, odbor územního rozvoje, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1.
    
   S pozdravem
    
   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního
   Úřad městské části Praha 4
 • Otázka: Zasklení lodžie (Jana Malá 28.07.2018 16:47) – Stavební úřad
  Dobry den,

  rozhodli jsme pro zasklení své lodžie v ulici Jivenská. Chtěla bych se zeptat, co je nezbytné provést ve vztahu ke stavebnímu úřadu (stavební povolení, ohlášení,...) abychom úpravu mohli provést. Děkuji za odpověď.
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 30.07.2018 11:05)
   Vážená paní,

   v obecné rovině sděluji, že dle § 103 odst.1 písmeno d) zákona č.183/2006 Sb, o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) platí, že rozhodnutí ani jiné opatření dle stavebního zákona nevyžadují:
   Stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost stavby a nejde o stavební úpravy stavby, která je kulturní památkou.
   To, zda Váš návrh splňuje výše uvedené ustanovení, nelze posoudit bez projektové dokumentace, pokud nesplňuje je třeba požádat o stavební povolení (případně ohlášení u staveb uvedených v §104 stavebního zákona). Zasklení do rámových konstrukcí je vždy považováno za změnu vzhledu, respektive aby bylo možné uvažovat, že se nejedná o změnu vzhledu musí být zasklení bezrámové. V konkrétním případě Vám doporučuji se obrátit na odborně způsobilou osobu jako je například autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, který Vám pomůže se „zatříděním“ našeho záměru. WEB městské části nemůže sloužit k řešení konkrétních problémů, v případě nejasností je možné se v úřední dny obrátit na místně příslušného referenta našeho odboru
   Upozorňuji, že pro stavbu nevyžadující povolení z hlediska stavebního zákona platí ostatní ustanovení stavebního zákona (např. upravující povinnosti stavebníků) a ostatní právní předpisy jako nařízení č.10/2006 SB. hl.m.Prahy,  zákon o státní památkové péči a další právní předpisy.
    
   S pozdravem
    
   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního
   Úřad městské části Praha 4
 • Otázka: zasklení lodžie - souhlas stavebního úřadu? (EVA LÁNSKA 27.07.2018 18:53) – Stavební úřad
  Prosím o odpověď, zda je vyžadován souhlas stavebního úřadu pro zasklení lodžie. V domě je mnoho lodžií již zaskleno a nyní, po rekonstrukci lodžie bych ji také ráda nechala zasklít odbornou firmou. Ohlášení zamýšlené úpravy Společenství vlastníků jednotek jsem již provedla. Pokud souhlas stavebního úřadu vyžadován je, prosím o příslušný formulář, případně popis povinných údajů, dokladů a jiných náležitostí. Děkuji za odpověď.Ewa
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 30.07.2018 11:03)
   Vážená paní,

   v obecné rovině sděluji, že dle § 103 odst.1 písmeno d) zákona č.183/2006 Sb, o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) platí, že rozhodnutí ani jiné opatření dle stavebního zákona nevyžadují:
   Stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost stavby a nejde o stavební úpravy stavby, která je kulturní památkou.
   To, zda Váš návrh splňuje výše uvedené ustanovení, nelze posoudit bez projektové dokumentace, pokud nesplňuje je třeba požádat o stavební povolení (případně ohlášení u staveb uvedených v §104 stavebního zákona). Zasklení do rámových konstrukcí je vždy považováno za změnu vzhledu, respektive aby bylo možné uvažovat, že se nejedná o změnu vzhledu musí být zasklení bezrámové. V konkrétním případě Vám doporučuji se obrátit na odborně způsobilou osobu jako je například autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, který Vám pomůže se „zatříděním“ našeho záměru. WEB městské části nemůže sloužit k řešení konkrétních problémů, v případě nejasností je možné se v úřední dny obrátit na místně příslušného referenta našeho odboru
   Upozorňuji, že pro stavbu nevyžadující povolení z hlediska stavebního zákona platí ostatní ustanovení stavebního zákona (např. upravující povinnosti stavebníků) a ostatní právní předpisy jako nařízení č.10/2006 SB. hl.m.Prahy,  zákon o státní památkové péči a další právní předpisy.
    
   S pozdravem
    
   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního
   Úřad městské části Praha 4
 • Otázka: Hájek (Miroslav 19.07.2018 7:15) – Stavební úřad
  Dobrý den, jaká omezení jsou kladena na používání soukromého parkovacího místa na parkovišti před domem?
  Je možné mít na něj umístit malou garáž pro motocykl - plechovou/zděnou?
  V mém připadě uvažuji o plechové garáži o rozměrech š x d x v: 119 x 264 x 163 cm, kterou by hotovou dodal výrobce a pouze ji postavil na parkovací místo.
  Děkuji, MH.
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 20.07.2018 11:22)
   Vážený pane,

   dle Vašeho popisu se z hlediska stavebního zákona jedná o stavbu ve smyslu § 2 odst. 3 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), takovém případě musí stavby splňovat ustanovení tohoto zákona a jeho prováděcích předpisů a dále omezení vyplývající ze zvláštních právních předpisů, které chrání ostatní dotčené orgány státní správy.
   Z hlediska povolovacích procesů dle stavebního zákona a toho zda vůbec je možné stavbu realizovat závisí na tom, kde (respektive na jakém pozemku) se stavba navrhuje. Dle §79 odst.2 stavebního zákona územní rozhodnutí ani územní souhlas nevyžadují:
   o) stavba do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepená nejvýše do hloubky 3 m na pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci, která souvisí nebo podmiňuje bydlení nebo rodinnou rekreaci, neslouží k výrobě nebo skladování hořlavých látek nebo výbušnin, nejedná se o úložiště radioaktivních odpadů obsahující výlučně přírodní radionuklidy nebo jaderné zařízen, nebo stavbu pro podnikatelskou činnost, je v souladu s územně plánovací dokumentací, je umisťována v odstupové vzdálenosti od hranic pozemků nejméně 2 m, plocha části pozemku schopného vsakovat dešťové vody po jejím umístění bude nejméně 50 % z celkové plochy pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci.
    
   U těchto staveb není dle §103 stavebního zákona třeba ani ohlášení ani stavební povolení. Dle § 79 odst. 4 je stavebník povinen zajistit informace a existenci staveb technické infrastruktury. Dále i u staveb, které nevyžadují povolení od stavebního úřadu musí být stavba v souladu s  nařízením č.10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hl.m. Praze (pražské stavební předpisy), musí být v souladu s ostatními právními předpisy (např. zákon č. 20/1987 Sb.,  o státní památkové péči a další).
   V případě, že se nejedená o stavbu na pozemku rodinného domu, nebo nesplňuje uvedené parametry je třeba požádat o územní souhlas popřípadě územní rozhodnutí.
   V konkrétním případě Vám doporučuji návštěvu místně příslušného referenta našeho úřadu.
    
   S pozdravem
    
   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního
   Úřad městské části Praha 4
 • Otázka: Zábor a opúrva fasády (Langrová 26.06.2018 15:03) – Stavební úřad
  Dobrý den,
  chtěla bych se zeptat co všechno, jaké žádosti a povolení a kolik to bude stát je zapotřebí na zábor chodníku kolem našeho domu na Braníku, kde je třeba udělat hydroizolaci a tím pádem výkopové práce. Plocha cca 40+40 m. Dělalo by se na dvakrát oboje do deseti dnů. Majitelem chodníku je HM
  Děkuji.
  Praha.
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 27.06.2018 14:07)
   Dobrý den,

   jedná se o tzv. zvláštní užívání komunikace podejte prosím žádost o povolení  záboru místní komunikace bez narušení povrchu  http://www.praha4.cz/Zivotni-prostredi-a-doprava. K žádosti prosím přiložte potřebné přílohy k vyřízení kladné žádosti (nájemní smlouva TSK hl.m.Prahy a.s., OS – JIH, situační plán,...). Zábor veřejného prostranství je zpoplatněn vyhláškou hl.m.Prahy č. 5/2011.

   Přeji hezký den

   Petr Vlasák
   ÚMČ Praha 4
 • Otázka: Východ z metra a Pasáž (Frlicka 11.06.2018 12:22) – Stavební úřad
  Stav veřejného prostoru/pasáží/vstupu do metra (bezbariérový) Budějovická.

  To je krásná odpověď: "OST není příslušným stavebním úřadem a nemá ve věci potřebné informace." Toto není adekvátní odpověď na obavy vašich obyvatelů. Zkuste se prosím znovu vyjádřit k nežádoucímu stavu prostoru. Kdo je příslušný stavební úřad. Proč považujete veřejný prostor několik metrů před vaším úřadem za mimo vaši zodpovědnost? Pokud prostor je v soukromým vlastnictví, tak je to chybou, ale snažte se v této věci v prospěch občanů. Nebuďte prosím lhostejní.

  S úctou.
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 11.06.2018 17:05)
   Dobrý den,

   OST nepřísluší odpovídat, příslušným stavebním úřadem je Magistrát hl. m. Prahy odbor dopravních agend, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1,
   Doporučuji odpovědět též na OKAS.
    
   S pozdravem
    
   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního
   Úřad městské části Praha 4
 • Otázka: Oprava nadchodu Budějovická (Dana Švestková 12.05.2018 10:35) – Stavební úřad
  Prosím o sdělení, kdy bude opět zprovozněn východ z metra, který je uzavřen z důvodu uzavření nadchodu ve stanici Budějovická. Jak jsem si všimla, ještě tam práce ani nezačaly, východ pouze po obyčejných schodech je nepříjemný a navíc je ztížen vstup do DBK, nehledě o špatném přístupu k obchodům bývalého "Z centra". Jsem z toho velmi rozladěná a je mi líto i podnikatelů v této oblasti. Když je stav havarijní, proč již nezačala náprava tohoto stavu ?????
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 14.05.2018 13:31)
   Dobrý den,

   OST není příslušným stavebním úřadem a nemá ve věci potřebné informace.

   S pozdravem

   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního
   Úřad městské části Praha 4


Vytisknout