Aktuální informace pro seniory

12
 • Vzdělávací kurz pro seniory „Zpátky do školy aneb Cesta do hlubin študákovy duše 2017“


  I v letošním roce nabídne MČ Praha 4 ve spolupráci se základními školami seniorům vzdělávací kurzy „Zpátky do školy aneb Cesta do hlubin študákovy duše 2017“, které se konaly již ve školním roce 2012/13, 2013/14 a 2015/16. Jedná se o mezigenerační projekt, v rámci kterého se senioři mohou opět vrátit „zpět do školních lavic“ a zopakovat si oblíbený předmět či procvičit cizí jazyk. Tento projekt doplňuje bohatou nabídku sportovních, kulturních a vzdělávacích akcí, které pro seniory městská část Praha 4 každoročně pořádá.
 • 4. ročník šachového turnaje O pohár starosty Prahy 4 - žáci proti seniorům


  Ve čtvrtek 26. ledna 2017 od 14.00 hodin proběhl v ZŠ Jílovská již 4. ročník mezigeneračního šachového turnaje „O pohár starosty MČ Praha 4“, kde se již tradičně utkali zkušení šachisté seniorského věku (nad 63 let) s těmi méně zkušenými – juniory do 15 let. Zde můžete vidět výsledky tirnaje.
 • Přijďte si prohlédnout kostel sv. Gabriela


  Kostel, známý pod jménem sv. Gabriel, je zasvěcen Zvěstování Panně Marii. Jeho stavba vyrůstá z komplexu budov, které dříve byly opatstvím sv. Gabriela. Založeno bylo roku 1888. Chrám je postaven v novorománském slohu. Uvnitř je vyzdoben malbami tzv. Beuronské školy, která pochází z benediktinského kláštera Beuronu v Bádensku-Württembersku.
 • Hrdličkovo muzeum člověka


  Pro všechny seniory, které zajímá, jak se vyvinul člověk až do dnešní podoby; co se stane s tělem po smrti; co všechno lidské tělo vydrží či jak pracovali antropologové v minulosti a jak dnes, připravila MČ Praha 4 komentovanou prohlídku Hrdličkova muzea člověka, které se nachází na Praze 2, v budově biologické sekce Přírodovědecké fakulty UK na adrese Viničná 7.
 • Národní týden trénování paměti 13. - 19. 3. 2017 – ukázkové hodiny nejen pro seniory


  Cílem NÁRODNÍHO TÝDNE TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI je přesvědčit nejen seniorskou populaci, že si ještě docela slušně pamatuje, když jí někdo poradí, jak na to. Trénování paměti je efektivní nástroj proti snižování rozumových schopností a zároveň rychlá cesta ke zvýšení sebevědomí.
 • Ples pro seniory v KC Novodvorská


  Už tradicí se stává ples pro seniory, který chystá MČ Praha 4 pro své seniory již třetím rokem. Uskuteční se 16. 2. 2017 od 14.00 v KC Novodvorská. Vyberte si něco pěkného na sebe a přijďte si nejen zatančit, ale též se podívat na zajímavá předtančení a taneční ukázky, které předvedou opět žáci umělecké školy Music Art pod vedením ing. Kojetína.
 • Výstava Retro představí krásu a eleganci dob minulých


  Na výstavě Retro v Nové budově Národního muzea mohou návštěvníci obdivovat hračky, techniku, vybavení domácnosti, ale především módu z dob minulých. Móda je někdy vnímána jako cosi pomíjivého a povrchního. Inspirace dobou minulou je však samozřejmou součástí přítomnosti.
 • Přednáška pro seniory o správném užívání léků a jejich vzájemném působení


  MČ Praha 4 zve seniory na další velmi zajímavou přednášku, která bude tentokrát věnována problematice léků a léčiv, jak s nimi správně zacházet a jak je uchovávat. Přednášet budou pracovníci lékárny IKEM, kteří rovněž představí tuto lékárnu a zmíní se i o tom, kdo pracuje v lékárně a jaké má kompetence.
 • Komentovaná prohlídka Muzea Policie ČR


  Pražské Muzeum Policie, které najdete na Novém Městě v areálu bývalého augustiniánského kláštera na Karlově, mapuje historii, vznik, vývoj a činnost bezpečnostních sborů na území našeho státu, kriminalistiku a známé kriminalistické případy, rovněž prezentuje problematiku dopravní a letecké služby, cizinecké a pohraniční policie, ale i bývalé státní bezpečnosti.
 • Plavenky pro seniory mají platnost až do 30. 12. 2016


  Upozorňujeme naše seniory, že plavenky zakoupené v roce 2016 mají platnost do 30. prosince 2016. Zakoupené plavenky se nevykupují zpět, ani nelze prodloužit jejich platnost (viz kupní smlouva schávelená Radou městské části Praha 4 č. 3R-162/2016 ze dne 10. 2. 2016).
 • Krok po kroku aneb jeden krok k pokroku (X.)


  „V březnu roku 2009 jsme zahájili historicky první kurz výuky práce s počítačem pro seniory. Kurzy prošlo již více jak 5 000 seniorů a myslím si, že co se počítačové gramotnosti týče, tak v Praze 4 máme ty nejšikovnější seniory,“ uvedla zastupitelka a koordinátorka projektu Lucie Michková (ODS). O toto vzdělání je neustále zájem, ale protože se chceme společně posunout kupředu, připravili jsme pro vás novinku, osmitýdenní kurz digitální fotografie a powerpointu, ale také všeobecný kurz pro ty z vás, kteří se chcete spíše zdokonalit v práci psaní dopisů a mailů, vyhledávání na internetu, sociálních sítí apod.“
 • Podzimní počítačové kurzy "KROK PO KROKU ANEB JEDEN KROK K POKROKU"


  Kurzy budou pro úplné začátečníky, tedy pro ty, kteří nemají s počítačem žádné zkušenosti, pro pokročilé, kteří si mohou své znalosti na PC oprášit a zdokonalit. Pro nadšené fotografy bude v letošním roce určena novinka - digitální fotografie a jejich úpravy. Veškeré informace o podzimních počítačových kurzech, které budou probíhat v některých našich základních školách, včetně termínů přihlášek budou zveřejněny v říjnovém čísle časopisu Tučňák.
 • Od 1. 9. 2016 dotované plavenky opět v prodeji!


  „Politika dotovaných plavenek pro seniory od 63 let s trvalým pobytem na území naší městské části zůstává pro radnici Prahy 4 stále prioritou, prodej plavenek začne ve čtvrtek 1. září 2016,“ uvádla zástupkyně starosty pro sociální, zdravotní a rodinnou politiku Iva Kotvová (Trojkoalice/SZ). „Velmi oblíbené rehabilitační cvičení se bude rozbíhat od října, sledujte proto říjnové číslo časopisu Tučňák, kde se dozvíte termíny zápisu.“
 • Mýty o starobních a invalidních důchodech


  Zkušenosti pracovníků České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) ukazují, že lidé mají o důchodech nízké povědomí a stále mezi nimi přetrvává řada nejasností, mylných představ a informací zažitých z minulosti. ČSSZ proto ve třech dílech vysvětlila přetrvávající mýty o starobních a invalidních důchodech.
 • Nová soutěž pro seniory o znalostech Prahy 4 byla věnována jejím obyvatelům


  Vítězové znalostní soutěže „Praha 4 a její obyvatelé“, kteří získají 2 vstupenky na zábavné odpoledne 14. 4. 2016 a věcnou cenu. Maximum počtu bodů byl 40, ti kteří získali 39 bodů, obdrží 2 vstupenky a věcnou cenu. Celkem vyzvednuto 103 testů, odevzdáno 58 testů.
 • „Jaro už je tady – velikonoční veselice“


  Na čtvrtek 14. dubna připravila městská část Praha 4 pro své seniory další zábavné posezení s hudbou k poslechu i tanci v rámci cyklu „Neseďte doma, přijďte mezi nás“. Taneční odpoledne tentokrát pod názvem „Už je tady jaro – velikonoční veselice“ se bude konat v KC Novodvorská (Novodvorská 151, Praha 4) od 14.00 hodin. Součástí akce bude rovněž ocenění nejlepších řešitelů znalostního kvízu „MČ Praha 4 a její obyvatelé“.
 • Šachový turnaj seniorů a juniorů z Prahy 4 se uskutečnil již potřetí


  Ve čtvrtek 21. ledna 2016 se v ZŠ Jílovská konal již 3. ročník šachového turnaje „O pohár starosty MČ Praha 4“, kde se utkali zkušení šachisté seniorského věku (nad 63 let) s těmi méně zkušenými, juniory do 15 let. Celkem se zúčastnilo 29 hráčů této královské hry a opět zvítězily zkušenosti. Pohár, medaile a ceny předala vítězům zástupkyně starosty Iva Kotvová (Trojkoalice/SZ). Rovněž všichni účastníci obdrželi diplom a sladkou odměnu.
 • Vzdělávací kurz pro seniory - „Zpátky do školy aneb Cesta do hlubin študákovy duše 2016“


  Tento úspěšný vzdělávací projekt připravila Praha 4 ve školním roce 2012/13 a 2013/14 a připravuje jej opět v tomto školním roce 2015/16 ve spolupráci se základními školami. Jedná se o mezigenerační projekt, v rámci kterého se senioři mohou vrátit „zpět do školních lavic“ a zopakovat si oblíbený předmět, či si vybrat studium nové. Tento projekt doplňuje bohatou nabídku sportovních, kulturních a vzdělávacích akcí, které pro seniory městská část Praha 4 každoročně pořádá.
 • Zpátky do školy aneb Cesta do hlubin študákovy duše 2016


  „Tento úspěšný vzdělávací projekt probíhal v letech 2012 a 2013. Myslím, že potěším velkou část seniorů, když oznámím, že Zpátky do školy se senioři budou moci opět vrátit na jaře roku 2016,“ říká zástupkyně starosty Iva Kotvová (Trojkoalice/SZ).
 • Kurzy trénování paměti pro seniory z Praha 4


  Městská část Praha 4 ve spolupráci s organizací Senior-Help, s.r.o. nabídla na podzim 2015 seniorům od 63 let s trvalým bydlištěm v městské části Praha 4 zcela zdarma celkem 8 pětidílných kurzů trénování paměti. Cílem kurzů bylo představit trénování paměti jako velice účinnou a zároveň zábavnou cestu k udržení co nejlepší mentální kondice, zachování soběstačnosti, sebevědomí a radosti ze života. Důraz byl kladen na možnosti využití v běžném životě a na představenívšech složek, které mentální kondici podporují.
12