Vložit otázku do tohoto tématu

*  
*  
*    
 
*  


Otázky k tomuto tématu


1 2 3 4 5  další 
 • Otázka: Hlídání deti (Vlasta Sýkorová Waletzká 15.01.2018 11:41) – Živnostenský úřad
  Dobrý den,

  jsem matka na rodičovské a ráda bych nabídla hlídání dětí maminkám, které pracují. Hlídala bych u nás doma. Pěkně prosím o radu, zda musím mít na tuto činnost ŽL. A pokud ano, na jaký předmět, jak dlouho trvá vyřízení a kolik to stojí?
  Děkuji mockrat za radu.
  Sýkorová Waletzká
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 15.01.2018 16:05)
   Dobrý den,

   pokud Vaše činnost bude splňovat znaky živnostenského podnikání, tj. že se bude jednat o soustavnou činnost, provozovanou samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a za účelem dosažení zisku, pak se jedná o podnikání dle živnostenského zákona a je nutné mít živnostenské oprávnění.

   Hlídání dětí je dle živnostenského oprávnění rozděleno do dvou předmětů podnikání:
   1) Vázaná živnost: Péče o dítě do tří let věku v denním režimu . Obsahová náplň je: výchovná péče o svěřené děti do tří let věku v denním nebo celodenním režimu zaměřená na rozvoj rozumových a řečových schopností, pohybových, pracovních, hudebních, výtvarných schopností a kulturně hygienických návyků přiměřených věku dítěte. Zajišťování bezpečnosti a zdraví dětí, jejich pobytu na čerstvém vzduchu, stravování, spánku v odpovídajících hygienickém prostředí a osobní hygieny dětí včetně poskytování první pomoci.
   Požadovaná odborná způsobilost: a) odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry nebo zdravotnického asistenta nebo ošetřovatele nebo porodní asistentky nebo záchranáře nebo   
   b) odborná způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka nebo pracovníka v sociálních službách nebo
   c) odborná kvalifikace k výkonu povolání učitele mateřské školy nebo
   d) profesní kvalifikaci pro činnost chůvy pro  děti do zahájení povinné školní docházky
   2) obor č.79  Poskytování služeb pro rodinu a domácnost živnosti volné Výroba, obchod a služby nezařazené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.
   Obsahová náplň je: poskytování služeb pro rodinu a domácnost, zejména zajišťování chodu domácnosti, individuální péče o osoby, zejména o děti nad tři roky věku v rodinách, příležitostné krátkodobé hlídání dětí (včetně dětí do tří let věku), obstarávání nákupů  a jiných záležitostí  souvisejících s chodem domácnosti a jiná obstaravatelská činnost.
   Požadovaná odborná způsobilost se nevyžaduje.  
   Otázky týkající se vhodnosti a  schválení provozovny nejsou v kompetenci živnostenských úřadů. Doporučuji se obrátit s dotazem na příslušnou hygienickou stanici.
   Lhůta pro vyřízení živnostenského oprávnění je 5 pracovních dnů. Správní poplatek u začínající podnikatele je 1 000 Kč.
   Místní příslušnost živnostenských úřadů byla zrušena, své podání můžete učinit na jakémkoliv živnostenském úřadu v ČR.
   Příslušné formuláře a více informací naleznete na www.praha4.cz.
    
   S pozdravem
    
   Ing. Pavla Melšová
   vedoucí odboru živnostenského
   Úřadu městské části Praha 4
 • Otázka: Youtube/Adsense (Lenka M. 14.01.2018 2:12) – Živnostenský úřad
  Dobrý den, s přítelem provozujeme již nějaký pátek youtube kanál (já ČR občanství, přítel UK - teď žije v ČR, trvalou adresu má stále v UK u rodiny, ale zdrav a soc platí v ČR - oba máme HPP zde v ČR) a rozhodli jsme se vzhledem k návštěvnosti naše videa na našem společném kanálu monetizovat - tedy spolupracovat s google adsense (sídlo v Irsku) - oni zveřejňují ve videích reklamy, a my každý měsíc obdržíme platbu v závislosti na návštěvnosti reklamovaných stránek. Jsme si vědomi, že nám tím vzniknout povinnosti, ale nejsme si zcela jistí jaké přesně? Plánujeme si oba zřídit živnost na produkci videí (volnou živnost), ale jak je to pak s daněmi, dph, a soc a zdrav pojištěním ? (to nám bude stále platit zaměstnavatel, budeme jej tedy platit dvakrát?) Výdělky z reklam nebudou přesahovat několik málo tisíc ročně. Jsme z toho velice zmatení, na internetu jsme jednotná tvrzení nenašli, ani na finančím úřadě nám nebyli schopni poradit, že je to věc stále se měnící a že sami nevědí jak to teď je. Pokud byste byli tedy tak laskaví a mohli nám vysvětlit, jak v takovém případě postupovat, aby jsme měli vše zákonně v pořádku a nikde nám nevznikali nedoplatky. Moc děkujeme.
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 15.01.2018 14:11)
   Dobrý den,

   oblast placení daní, sociálního pojištění a zdravotního pojištění nespadá do kompetence živnostenských úřadů. Bohužel Vám nemůžeme poradit v této oblasti.
    
   S pozdravem
   Ing. Pavla Melšová
   vedoucí odboru živnostenského
   Úřadu městské části Praha 4
 • Otázka: garant (Lada Růžičková 04.01.2018 9:23) – Živnostenský úřad
  Dobrý den, k založení ŽL budu potřebovat garanta, je nutné, aby byl přítomen u vyřizování/podání žádosti, nebo stačí podepsaný formulář/dokument, který předložím se žádostí?

  Děkuji!
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 04.01.2018 12:45)
   Dobrý den,

   pokud hodláte podnikat prostřednictvím odpovědného zástupce, je nutné doložit prohlášení odpovědného zástupce.
   Podpis (odpovědného zástupce) na prohlášení musí být úředně ověřen, neučiní-li odpovědný zástupce prohlášení před živnostenským úřadem (podepsání prohlášení odpovědného zástupce před pracovníkem živnostenského úřadu).
   Formulář prohlášení odpovědného zástupce a více informací naleznete na www.praha4.cz.

   S pozdravem
   Ing. Pavla Melšová
   vedoucí odboru živnostenského
   ÚMČ Praha 4
 • Otázka: Přerušení živnosti (Martina B. 19.12.2017 12:15) – Živnostenský úřad
  Dobrý den, prosím, jakým způsobem lze provést přerušení živnosti? Je možné využít změnový formulář a zaslat jej skrz datovou schránku?
  Děkuji za odpověď,MB
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 20.12.2017 11:59)
   Dobrý den,
    
   přerušení živnosti se oznamuje živnostenskému odboru prostřednictvím změnového listu. Vyplněný formulář můžete poslat do datové schránky Úřadu městské části Praha 4 (DS  ergbrf7).

   Přerušit svoji živnost můžete na jakémkoliv živnostenském úřadu v ČR. Formulář a  více informací naleznete na www.praha4.cz.
    
   S pozdravem
    
   Ing. Pavla Melšová
   vedoucí odboru živnostenského
   ÚMČ Praha 4
 • Otázka: zrušení ŽL (Václav Davídek 05.12.2017 23:05) – Živnostenský úřad
  Jaké doklady je potřeba předložit a který den vás mohu navštívit
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 06.12.2017 10:44)
   Dobrý den,

   hodláte-li zrušit živnostenské oprávnění, vyplňte změnový list. Tento formulář a více informací naleznete na www.praha4.cz. K vyřízení je nutné předložit doklad totožnosti (občanský průkaz, pas) a změnový list.
   Úřední dny na zdejším živnostenském odboru jsou: PO, ST 8-18 a ČT 8-10.
   Tuto záležitost si  můžete vyřídit na jakémkoliv živnostenském úřadu v ČR. Místní příslušnost byla zrušena.
    
   S pozdravem
    
   Ing. Pavla Melšová
   vedoucí odboru živnostenského
   MČ Praha 4
 • Otázka: Kavárna (Linda 16.11.2017 10:54) – Živnostenský úřad
  Dobrý den, měla bych možnost nastoupit do kavárny. Majitel by chtěl, abych si založila ŽL. Byla bych pouze zaměstnanec a pracovala bych jako servírka.Chtěla bych si ověřit, zda je to vůbec možné. Předem děkuji za odpověď.
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 16.11.2017 13:35)
   Dobrý den,
    
   pokud budete provozovat činnost samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanoveným živnostenským zákonem, pak je nutné vlastní živnostenské oprávnění. To v praxi znamená , že pokud budete podnikat podle živnostenského zákona v provozovně, musí být tato provozovna viditelně označit Vašim jménem  a příjmením, s uvedením IČO a provozní dobou. Rovněž na dokladech o prodeji zboží a o poskytnutí služeb musí být Vaše údaje.   Pokud bude provozovatelem jiný podnikatel a vy budete v zaměstnaneckém poměru, pak  se nejedná o podnikání dle živnostenského zákona, ale o pracovně právní vztah.
    
   S pozdravem
    
   Ing.Pavla Melšová
   vedoucí odboru živnostenského
   Úřad městské části Praha 4
 • Otázka: zmena sidla (Adrian 14.11.2017 13:06) – Živnostenský úřad
  Dobry den,
  aktualne menim sidlo sveho podnikani z Prahy 4 na Prahu 2. V ktere z techto mestskych casti mam uradu hlasit zmenu sidla?
  Dekuji
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 14.11.2017 13:20)
   Dobrý den,

   místní příslušnost živnostenských úřadů byla zrušena, tudíž změnu můžete vyřídit na jakémkoliv živnostenském úřadu v ČR.
    
   S pozdravem
    
   Ing.Pavla Melšová
   vedoucí odboru živnostenského
   Úřad městské části Praha 4
 • Otázka: SRO (Roman 09.11.2017 12:48) – Živnostenský úřad
  Dobrý den založil jsem sro takže jsem jedinym jednatelem a společnikem ve sve firmě a nedavno jsem změnil trvalý pobyt, musim tuhle změnu nekde hlasit např. na ŽU nebo v obchodnim rejstřiku?
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 13.11.2017 13:13)
   Dobrý den,

   pokud jste změnil trvalý pobyt, tak se tato změna dostane do avíz na osoby příslušnému živnostenskému úřadu a ten tento údaj změní u osoby v Registru živnostenského podnikání. Jak probíhá změna u obchodního rejstříku se prosím ptejte na obchodním rejstříku.
    
   S pozdravem
    
   Ing.Pavla Melšová
   vedoucí odboru živnostenského
    
   Úřad městské části Praha 4
 • Otázka: Bosak (S. 30.10.2017 14:51) – Živnostenský úřad
  Dobry den,
  vztahuje se koncese na alkohol na koncovej produkt nebo taky na jednotlive zlozky? Napriklad kdyz chci prodavat caj s rumem, tedy konecnej produkt bude mit mene nez 15% ale ten rum samotnej ma vic potrebuji mit vybavenou tuhle koncesy?
  Je mozne takovejto produkt prodavat ve stanku (napriklad na Vanocnich trzich) nebo je caj s rumem pokladan za lihovinu nad 15% protoze obsahuje rum?
  Dekuji za odpoved.
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner, 03.11.2017 9:14)
   Dobrý den,

   koncesovaná živnost pro prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin se vztahuje na všechny podnikatele, kteří se zabývají distribucí kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin a prodejem těchto produktů jak podnikatelům, tak i konečným spotřebitelům. Kromě podnikatelů, kteří prodávající lihoviny v obchodě se úprava vztahuje také na podnikatele, kteří lihoviny prodávají v restauračních zařízeních a v dalších provozovnách, kde je poskytování občerstvení.

   Co se týká stánkového prodeje platí, že alkoholické nápoje, kterými jsou ,, nápoje obsahující více než 0, 5%  objemových ethanolu“, lze  prodávat ve vztahu k tržnímu řádu pouze ve stánku s občerstvení, který má pevnou konstrukci a splňuje podmínky pro provozování stravovacích služeb podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V rámci příležitostného prodeje podle § 14 cit. Zákona, kterým se na místech uvedených v příloze č.1 tržního řádu rozumí prodej alkoholu na výročních, farmářských a tradičních trzích, pokud nejsou akcí určenou převážně pro osoby mladší 18. let.
    
   S pozdravem
    
   Ing.Pavla Melšová
   vedoucí odboru živnostenského
   Úřad městské části Praha 4
 • Otázka: Jsk zalozit autodopravu (Kateřina 23.10.2017 18:41) – Živnostenský úřad
  Dobry den, zajimalo by me, co vse je potreba k zalozeni autodopravy do 3,5 tuny?
  Dekuji
  • Odpověď: (vedoucí oddělení PR Petra Handlová, 26.10.2017 11:25)
   Dobrý den,

   k vyřízení koncesované živnosti na „Silniční motorovou doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí“ není potřeba žádná odborná způsobilost. Předložíte pouze doklad totožnosti a zaplatíte na místě správní poplatek (jedná-li se o první živnost je poplatek Kč 1.000,- a jedná-li se o další živnost 500,- Kč). Živnostenský úřad si následně vyžádá schvalovací stanovisko u příslušného Dopravního úřadu. Na vyřízení žádosti je ze zákona 60 dnů, ale většinou je vyřízena mnohem dříve. Tato informace je pro žadatele - občana ČR nebo cizince s trvalým pobytem v ČR. V případě dalších dotazů se na mě obraťte telefonicky nebo mi případně napište tel. spojení na Vás a já zavolám.
    
   S přáním hezkého dne
   Jana Benediktová,
   odbor živnostenský, MČ Praha 4,
   tel. 261 192 261


Vytisknout