Vložit otázku do tohoto tématu

*  
*  
*    
 
*  


Otázky k tomuto tématu


1 2 3 4 5  další 
 • Otázka: Funkční období (Ester Fišerová 14.12.2017 2:49) – Školství a vzdělání
  Dobrý den, kdy končí současné funkční období ředitelky ZŠ a MŠ Sdružení mgr. Romany Mrázové? Děkuji za info.
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 14.12.2017 14:49)
   Vážená paní Fišerová,

   v souladu s ustanovením § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, může zřizovatel v období od začátku šestého měsíce do konce čtvrtého měsíce před uplynutím 6 let výkonu práce na pracovním místě ředitele školy vyhlásit na toto pracovní místo konkurs. V takovém případě odvolá ředitele k poslednímu dni šestiletého období. Jestliže zřizovatel nevyhlásí konkurs a ředitele neodvolá, počíná dnem následujícím po konci dosavadního šestiletého období běžet další šestileté období. V případě Mgr. Romany Mrázkové, ředitelky Základní školy a Mateřské školy, Praha 4, Sdružení 1080, je konec stávajícího šestiletého období datováno k 7.8.2019.
    
   S pozdravem
    
   Mgr.Bc. Jana Ságlová
   vedoucí odboru školství, prevence a rodinné politiky
   Úřad městské části Praha 4
 • Otázka: Letní provoz školek (Tereza Svobodová 27.01.2017 22:00) – Školství a vzdělání
  Dobrý den,prosím,zda již víte,které školky budou mít letos letní provoz či kdy asi budou tyto informace veřejné?Vím,že je ještě relativně brzy,ale bohužel na rodiče tlačí zaměstnavatelé,aby si v únoru napsali letní dovolenou,takže je to takové složité..Děkuji moc za odpověd a hezké dny,nashledanou.
  • Odpověď: (Mgr. Jana Ságlová, vedoucí OŠK 31.01.2017 11:18)

   Vážená paní Svobodová,
   k vašemu dotazu sdělujeme následující informaci:

   Provoz mateřských škol v období červenec -  srpen 2017 bude zajištěn pro děti, které do MŠ docházejí, v mateřských školách zřizovaných MČ Praha 4 obdobným způsobem, jako v předchozích letech. Zajištění prázdninového provozu vychází z potřeb rodičů, které jsme zaznamenali v předchozích letech. Víme, že umístit děti na celou dobu prázdnin bývá mnohdy problematické. Po projednání s ředitelkami mateřských škol zřizovaných MČ Praha 4  a po schválení Radou městské části Praha 4 bude informace o prázdninovém provozu zveřejněna v mateřských školách, na webu MČ Praha 4 a v regionálním časopisu Tučňák. Předpokládaný termín zveřejnění – do 15. března 2017.

   Školský zákon umožňuje omezit nebo zcela přerušit provoz mateřských škol v červenci nebo srpnu, popř. v obou měsících po dohodě s ředitelkami mateřských škol. Snahou zřizovatele je vyjít vstříc rodičům předškolních dětí a zajistit pokrytí docházky i během celých prázdnin.

   Právní úprava - Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání - § 3 odst. 1

   Provoz mateřské školy lze podle místních podmínek omezit nebo přerušit v měsíci červenci nebo srpnu, popřípadě v obou měsících. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitel mateřské školy po projednání se zřizovatelem. Ředitel ve spolupráci se zřizovatelem zároveň projedná s řediteli jiných mateřských škol v obci možnosti a podmínky předškolního vzdělávání dětí mateřské školy v jiných mateřských školách po dobu omezení nebo přerušení provozu.

   Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitel mateřské školy na přístupném místě ve škole nejméně 2 měsíce předem, zároveň zveřejní výsledky projednání podle věty třetí, popřípadě také informaci o možnostech a podmínkách zajištění péče o děti v souladu se zvláštním právním předpisem (zákon č. 455/1991 Sb. – živnostenský zákon) v době omezení nebo přerušení provozu.

   S pozdravem

   Mgr. Bc. Jana Ságlová
   vedoucí odboru školství, prevence a rodinné politiky

 • Otázka: doložení odpracované doby (Stanislav Bělohlávek 23.09.2016 14:32) – Školství a vzdělání
  Dobrý den,dovoluji si obrátit se na Vás,vzhledem k tomu,že v době od 1.9.1988 do 30.4.1989 jsem byl zaměstnancem Školské správy ONV Praha 4(viz příloha).V současné době dohledávám odpracované doby a vyměřovací základy k chybějícím létům,které nemám uvedené na osobním listě důchodového pojištění.Pracovní smlouvu má,není zde problém doložit,ale nemám žádný doklad o výši vyměřovacího základu za dobu zde odpracovanou.Bylo by možno přes Vás,popř.nějaký archiv ONV Praha 4 zde toto dohledat?Neznám důvod,proč toto ONV na sociální správu tehdy nic neposílalo-jak odprac.dobu,tak vyměřovací základ.Děkuji za Vaši odpověď.
  Stanislav Bělohlávek
 • Otázka: cizí jazyky (Alena 20.09.2016 11:04) – Školství a vzdělání
  Dobrý den, zajímá mě, co bych v budoucnu potřebovala k založení živnost.listu pro individuální zájemce / spíše děti/ o cizí jazyk. Mám středošk. vzdělání,z Aj základní státní zkoušku a učila jsem na 1. stupni. Je vhodná pro tuto činnost i některá Cambridge zkouška? Děkuju
  • Odpověď: (tiskový referent David Polák, 23.09.2016 10:49)

   Dobrý den,
   výuka jazyků spadá do volné živnosti Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona do oboru č. 72 Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti.

   Pro získání živnostenského oprávnění není potřeba mít žádnou odbornou způsobilost. Více informací a potřebné formuláře jsou k dispozici na http://www.praha4.cz/PODNIKATEL.

   Zařídit si živnostenské oprávnění je možné na jakémkoliv živnostenském úřadu v České republice.

   S pozdravem


   Ing. Pavla Melšová

   vedoucí odboru živnostenského

 • Otázka: Mateřské školky (Alena Vajnerová 12.09.2016 17:56) – Školství a vzdělání
  Dobrý den, bydlím v ulici Na Topolce, Praha 4 Nusle a chci se zeptat, jaké státní mateřské školy spadají pod tuto oblast a zda můžu jít k zápisu s dítětem do více MŠ, nebo pouze do jedné. Předem děkuji za odpověď. Alena Vajnerová
  • Odpověď: (Mgr. Jana Ságlová, vedoucí OŠK 14.09.2016 9:50)

   Vážená paní Vajnerová,
   k Vašemu dotazu o mateřských školách na území MČ Praha 4 (popř. k.ú. Nusle) sdělujeme. Seznam všech MŠ zřizovaných MČ Praha 4 naleznete na http://www.praha4.cz/Prehled-materskych-skol-zrizovanych-MC-Praha-4.html. Jejich názvy jsou podle ulic, ve kterých se nacházejí.


   Níže uvádíme přehled mateřských škol umístěných na katastrálním území Praha 4 – Nusle:

   Mateřská škola BoTa, Praha 4, Boleslavova 1a
   tel.: 241 406 077

   www.mstaborska.cz


   Mateřská škola 4 pastelky, Praha 4, Sedlčanská 14/526
   tel.: 261 261 418

   www.4pastelky.cz


   Mateřská škola, Praha 4, K Podjezdu 2/1007
   tel.: 241 408 283

   www.mskpodjezdu.cz


   Základní škola a Mateřská škola, Praha 4, Sdružení 1080
   tel.:261 211 896

   www.zssdruzeni.cz


   K zápisu můžete jít i do více MŠ, ne pouze do jedné.

   Dle potřeby kontaktujte metodické oddělení odboru školství, prevence a rodinné politiky Mgr. Ivonu Herinkovou - ivona.herinkova@praha4.cz, tel. 261 192 131. Rádi Vám zodpovíme případné dotazy.

   S pozdravem


   Mgr. Bc. Jana Ságlová
   vedoucí odboru školství, prevence a rodinné politiky

 • Otázka: Funkční období (Jiří Dlask 10.09.2016 10:18) – Školství a vzdělání
  Dibrý den, proív vás, kdy končí současné funkční období ředitele školy ZŠ Na Planině a Gymnázia M.Horákové? Přesněji řečeno kdy bude nové výběrové řízení? Děkuji.
  • Odpověď: (Mgr. Jana Ságlová, vedoucí OŠK 12.09.2016 12:38)

   Vážený pane Dlasku,
   ředitel školy zřizované obcí je na vedoucí pracovní místo jmenován v souladu s § 166 odst. 2) a 3) zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon).

   odst. 2)
   Ředitele školské právnické osoby zřizované ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí, ředitele příspěvkové organizace nebo vedoucího organizační složky státu nebo její součásti jmenuje na vedoucí pracovní místo zřizovatel na základě jím vyhlášeného konkursního řízení.


   odst. 3)
   V období od začátku šestého měsíce do konce čtvrtého měsíce před uplynutím období 6 let výkonu práce na pracovním místě ředitele školy nebo školského zařízení uvedeného v odstavci 2 (dále jen „šestileté období“) může zřizovatel vyhlásit na toto pracovní místo konkurs; v takovém případě odvolá ředitele k poslednímu dni šestiletého období. Zřizovatel vyhlásí konkurs a odvolá ředitele vždy, obdrží-li před začátkem lhůty pro vyhlášení konkursu návrh na jeho vyhlášení od České školní inspekce nebo školské rady. Jestliže zřizovatel nevyhlásí konkurs a neodvolá ředitele podle věty první nebo druhé, počíná dnem následujícím po konci dosavadního šestiletého období běžet další šestileté období.

   V souladu s výše zmíněným končí Mgr. Filipu Novákovi, řediteli Základní školy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů, Praha 4, Na Planině 1393, šestileté období ke dni 31. 7. 2020.

   V případě délky funkčního období ředitele Gymnázia Milady Horákové se, prosím, obraťte na zřizovatele školy, kterým je hlavní město Praha.

   S pozdravem


   Mgr. Bc. Jana Ságlová
   vedoucí odboru školství, prevence a rodinné politiky

 • Otázka: ŠKOLKA (Anna Vodičková 17.08.2016 7:41) – Školství a vzdělání
  Dobrý den,můžu se zeptat na koho se mohu obrátit se stížností
  -hluk- řvaní na zahrádce mateřské školky v Branické ulici,nevim,kdo to povolil mateřskou školku v řadových domkách,kde je všechno slyšet,co si říkají sousedé natož,když je na malé zahrádce 10dětí ,nedá se být na zahrádce a musí být zavřené okna v létě,kdy si každý člověk chce užít slunce a klid !
  • Odpověď: (tiskový referent David Polák, 18.08.2016 16:41)

   Vážená paní Vodičková,
   Vaším podnětem se budeme zabývat. Je ovšem nutné, abyste blíže identifikovala stavbu, ve které se předmětná školka nachází, např. doplnila číslo popisné stavby. Stačí zaslat na můj email - alexandra.miskova@praha4.cz. Po doplnění Vašeho podání ve smyslu shora uvedeného, stavební úřad prověří, zda je stavba užívána k povolenému účelu.

   S pozdravem


   Ing. Alexandra Míšková
   vedoucí oddělení státního dozoru

 • Otázka: jesle a školka (Martina Skarupská 15.06.2016 11:33) – Školství a vzdělání
  Dobrý den,
  v případě založení jeslí a školky mám jako soukromá osoba postupovat podle kterého zákona, popřípadě na koho se můžu obrátit s prosbou o radu k vyplnění potřebných formulářů živnostenského úřadu pokud nejsem občanem ČR, ale mám zde trvalý pobyt? Předem děkuji za odpověď. Mgr. Martina Skarupská
  • Odpověď: (Mgr. Jana Ságlová, vedoucí OŠK 16.06.2016 20:11)

   Dobrý den,
   odpovídáme na Váš dotaz, který se týká možnosti založení jeslí a mateřské školy.


   Předesíláme, že nejde o jednoduchou záležitost. Potřebujete vhodné prostory, které musí splňovat zejména náročné hygienické a další právní předpisy. Jesle nejsou školským zařízením. V otázce zřízení jeslí bychom proto doporučovali obrátit se na živnostenský odbor Úřadu městské části Praha 4, kde Vám mohou poradit.

   K založení školy nebo školského zařízení se vztahují ustanovení paragrafů 146, 147 a 148 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), v platném znění. Dále je nutné podrobně se seznámit s vyhláškami č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz školy a č. 107/2004 Sb., k provozu školní jídelny, vše v platném znění.

   Stanovisko obce (MČ Praha 4) se vyžaduje tehdy, bude-li na jejím území zřizována základní škola nebo základní umělecká škola, pokud není obec zřizovatelem (§ 147 odst. 1 písm. p) školského zákona). Pro zřízení jeslí nebo mateřské školy tedy stanovisko obce nepotřebujete.

   Další možností je zřízení tzv. dětské skupiny. Podrobnosti najdete v zákoně č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, v platném znění.

   Pro informaci ještě uvádíme, že na území MČ Praha 4 existují i firemní jesle nebo školky, které zřizují větší firmy nebo společnosti (např. Česká spořitelna).

   Pokud jde o otázku Vaše občanství a trvalého pobytu v ČR, podnikat můžete za stejných podmínek a ve stejném rozsahu jako český státní občan. Za českou osobu se z hlediska živnostenského zákona považuje fyzická osoba s bydlištěm na území ČR (trvalý pobyt) nebo právnická osoba se sídlem na území ČR. K otázkám souvisejícím s vlastním podnikáním a k oprávnění provozovat živnost se obraťte, jak je uvedeno výše, na živnostenský odbor Úřadu MČ Praha 4. Jenom upozorňujeme, že v případě podnikání máte povinnost se registrovat u finančního úřadu, správy sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny.

   S pozdravem


   Mgr. Bc. Jana Ságlová
   vedoucí odboru školství

 • Otázka: MŠ otevřené během letních prázdnin Praha 4 (Zdeňka Zouharová 17.03.2016 15:01) – Školství a vzdělání
  Dobrý den, ráda bych se zeptala, zda jsou již známé mateřské školky, které budou otevřené během letních prázdnin. Zajímá mě převážně lokalita Praha 4 Nusle. Děkuji. Zdenka Zouharová
  • Odpověď: (Mgr. Jana Ságlová, vedoucí OŠK 21.03.2016 10:15)

   Dobrý den,
   informace o prázdninovém provozu jsou zveřejněny na našich webových stránkách – viz odkaz.

   Vy se zajímáte o lokalitu Nusle, proto uvádíme, že prázdninový provoz bude od 4. 7. do 29. 7. 2016 v Mateřské škole, Praha 4, Boleslavova 1a (pracoviště Táborská).


   Veškeré potřebné informace včetně přihlášky Vám poskytne paní ředitelka kmenové mateřské školy, kam již Vaše dítě dochází.


   ODKAZ - http://www.praha4.cz/Prazdninovy-provoz-v-materskych-a-zakladnich-skolach-v-obdobi-cervenec-a-srpen-2016.html


   S pozdravem


   Mgr. Bc. Jana Ságlová

   vedoucí odboru školství

 • Otázka: Družina (Nová Věra 06.03.2016 22:51) – Školství a vzdělání
  Dobrý den,
  ráda bych se zeptala v jakých školách bude přes prázdniny 2016 otevřena družina. Děkuji za odpověď.
  Nová Věra
  • Odpověď: (Mgr. Jana Ságlová, vedoucí OŠK 09.03.2016 11:58)

   Dobrý den,
   reagujeme na Váš dotaz a uvádíme informaci o činnosti školní družiny v období červenec – srpen 2016:

   termín

   škola

   školné

   stravné

   čas (od / do)

   *1. 7. – 29. 7.

   Základní škola, Praha 4, Na Chodovci 54

   500 Kč

   7 – 10 let

   61 Kč za den

   7.00– 16.00 hodin

   11 – 14 let

   63 Kč za den

   1.8. – 31. 8.

   Základní škola a Mateřská škola, Praha 4, Ohradní 49

   500 Kč

    

   7 – 10 let

   61 Kč za den

   7.00 – 16.00 hodin

   11 – 14 let

   63 Kč za den

   poznámka:  *5. a 6. 7. - Státní svátek


   Prázdninový provoz základních škol v červenci a srpnu 2016 je určen pro žáky, kteří základní školu zřizovanou městskou částí Praha 4 již navštěvují.

   Potřebné informace dostanou rodiče žáků ve svých kmenových školách nebo mohou kontaktovat metodické oddělení odboru školství (OŠ) -
   josef.kunes@praha4.cz, tel. 261 192 372, nebo ivona.herinkova@praha4.cz, tel. 261 192 131.

   S pozdravem


   Mgr. Bc. Jana Ságlová

   vedoucí odboru školství


Vytisknout