• Uzavírka místní komunikace v ul. Na Líše


    V termínu od 5.12.2017 do 10.12.2017 bude uzavřena místní komunikace v ul. Na Líše z důvodu provádění opravy povrchu komunikace.
  • Uzavírka komunikace v ulici Hornokrčská


    Z důvodů havárie kanalizace je po dobu jejího odstranění uzavřena místní komunikace Hornokrčská před domem čp. 589/16, Praha 4. Zhotovitel jsou Pražské vodovody a kanalizace. Odpovědný pracovník je pan Cihla - 724 174 334.