• Uzavírka komunikace od 20. 3. do 23. 6. 2017 v ulici V Hodkovičkách


  Z důvodu provádění rekonstrukce vodovodu a kanalizace bude uzavřena místní komunikace v ulici V Hodkovičkách,a to v těchto termínech 1) od 20. března do 28. dubna 2017 v úseku Nad Lesem – Nad Údolím; 2) od 3. dubna do 23. června 2017 v ulici Pod Kopcem – dům č. 26/21; 3) od 21. dubna do 28. dubna v ulici Nad Lesem – Jitřní / Nad Údolím.
 • Uzavírka komunikace od 13. 3. do 31. 5. 2017 v ulici Mendíků


  Ve dnech 13. března až 31. května 2017 bude uzavřena pozemní komunikace v ul. Mendíků – v jejím zaústění do ulice Nuselské.
 • Uzavírka komunikace v ulici Nad Kolonií od 6. 3. do 11. 5. 2017


  Z důvodů provádění rekonstrukce kanalizace bude provedena od 6. března do 11. května 2017 uzavírka komunikace Nad Kolonií. Stavební práce provádí firma KSF, odpovědným pracovníkem je Ing Kurz - 777 752 322.
 • Uzavírka komunikace v ulici Struhařovská od 16. 3. do 20. 4. 2017


  Ve dnech 16. března až 20. dubna 2017 bude uzavřena místní komunikace Struhařovská, u trafostanice proti domu č.o. 6, důvodem je obnova kabelu nízkého napětí. Průjezd vozidel umožněn druhou větví uliční smyčky.
 • Uzavírka komunikace v ulici Střimelická od 22. 3. do 11. 5. 2017


  Ve dnech 22. března až 11. května 2017 bude uzavřena místní komunikace v ulici Střimelická, poblíž domu č.o. 24, z důvodu provádění výkopových prací – oprava horkovodu. Ve zbylé části ulice bude dočasně zaveden obousměrný provoz.
 • Dopravní omezení v ulici U Plynárny a Chodovská do 1. 4. 2017


  Z důvodu pokračování v rekonstrukci tramvajové trati a inženýrských sítí je od 30. 1. 2017 do časných ranních hodin dne 1. 4. 2017 přerušen tramvajový provoz v ulici U Plynárny v úseku Plynárna Michle – Spořilov. V této ulici je uzavřen provoz pro automobilovou dopravu v úseku Nad Vinným potokem – Popovická. Dopravní obsluze je povolen vjezd do úseku Nad Vinným potokem – teplárna Michle. Jakmile nastanou vhodné klimatické podmínky, budou započaty stavební práce v ulici Chodovské (úsek U Plynárny/Bohdalecká – Jižní spojka), kde bude pro každý směr jízdy průjezdný pouze jeden jízdní pruh.