Místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

Kdo je plátcem místního poplatku za lázeňský a rekreační pobyt? 
Poplatek platí fyzické osoby, které přechodně a za úplatu pobývají v lázeňských místech a v místech soustředěného turistického ruchu za účelem léčení nebo rekreace, pokud tyto osoby neprokáží jiný důvod svého pobytu. Poplatku nepodléhají osoby podle §3 odst. 2 a,b zák. 565/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento poplatek ve stanovené výši vybírá pro obec ubytovatel, který přechodné ubytování poskytl; tato osoba je plátcem poplatku a za poplatek ručí.

Jaká je výše lázeňského a rekreačního poplatku?
Sazba poplatku činí 15,- Kč za osobu a za každý i započatý den pobytu, není-li tento den dnem příchodu.

Formuláře
Vytisknout