V případě Obytného souboru Braník podala Praha 4 stížnost pro porušení zákona, ministerstvo životního prostředí věc nepřezkoumalo a vrací ji pražskému magistrátu

Znak městské části Praha 4

 

V květnu letošního roku rozhodl odbor ochrany prostředí pražského magistrátu, že projekt Obytného souboru Braník, který má vyrůst v místě bývalé branické zahrádkářské kolonie, nemusí projít procesem tzv. velké EIA, který posuzuje vliv stavby na životní prostředí.

Rozhodnutí, podle kterého projekt s několika stovkami bytů a více než 3000 m2 obchodních ploch nemůže významně ovlivnit životní prostředí a veřejné zdraví, přijal již dříve starosta Prahy 4 Pavel Horálek (ODS) s nelibostí: „Úředníci pražského magistrátu vůbec nebrali v potaz doporučení naší městské části, ve kterém jsme proces EIA pro tento projekt požadovali. To se mi samozřejmě nelíbí a jejich rozhodnutí nerozumím.“ V rozporu s požadavky městské části Praha 4 tak státní správa na Magistrátu hlavního města Prahy de facto posunula záměr investora do fáze územního a stavebního řízení.
Proti postupu magistrátu proto městská část Praha 4 podala stížnost pro porušení zákona na Ministerstvo životního prostředí ČR. „Usnesení ministerstva v této věci nás opravdu překvapilo. Záležitost nepřezkoumalo, jak jsme požadovali, ale z důvodu věcné nepříslušnosti tuto stížnost předalo Magistrátu hlavního města Prahy – tedy orgánu, na jehož postup jsme si stěžovali! To je pro mě opravdu těžko uvěřitelný příběh.“ Proti rozhodnutí ministerstva se nicméně není možné odvolat.

Michal Sochor
tiskový mluvčí

 

Zveřejněno: 13.08.2012 – tiskový referent David Polák
Vytisknout