O víkendu proběhl dobrovolnický projekt Ukliďme svět, Ukliďme Česko

Občané městské části Praha 4 se o víkendu zapojili do dobrovolnického projektu Ukliďme svět, ukliďme Česko. Jedná se o dobrovolnickou úklidovou akci, která probíhala na území celé České republiky.
Cílem bylo uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. Na desítce míst se úklidů zúčastnila více než stovka dobrovolníků, kteří nasbírali 60 kubíků odpadu.

„Velice rád bych touto cestou poděkoval všem, kteří se do úklidových akcí zapojili. Každoroční vysoká účast svědčí o tom, že stav životního prostředí a veřejných prostranství na území městské části není našim občanům lhostejný,“ říká radní pro životní prostředí Ondřej Růžička.

„Jako každý rok jsem k této osvětové akci rád připojil a těším se na dobu, kdy projekt Ukliďme svět, Ukliďme Česko nebude potřeba. Ale záleží jen na nás,“ dodává Petr Štěpánek, starosta městské části Praha 4.

Další úklidové akce spojené s projektem budou probíhat i v následujících dnech. Organizátorům úklidových aktivit nabízí městská část Praha 4 podporu formou přistavení velkoobjemových kontejnerů, pracovních rukavic a pytlů na odpad. Své požadavky zasílejte na emailovou adresu: david.zaruba@praha4.cz.

O víkendu proběhl dobrovolnický projekt Ukliďme svět, Ukliďme ČeskoO víkendu proběhl dobrovolnický projekt Ukliďme svět, Ukliďme ČeskoO víkendu proběhl dobrovolnický projekt Ukliďme svět, Ukliďme Česko
Zveřejněno: 10.04.2018 – tiskový referent Roman Rogner
Vytisknout