Místní Agenda 21

Místní Agenda 21 je programem rozvoje obce, který zavádí principy udržitelného rozvoje do praxe a zohledňuje konkrétní místní problémy. Jedná se o proces který propojuje ekonomické a sociální aspekty s oblastí životního prostředí a je vytvářen ve spolupráci s veřejností.
Logo místní Agenda 21
Městská část Praha 4 se v prosinci 2012 přihlásila k programu MA21.

Místní Agendu 21 má v kompetenci pro volební období 2014 až 2018 starosta městské části Praha 4 Petr Štěpánek (TROJKOALICE). Koordinátorem místní Agendy 21 je Mgr. Alžběta Korčáková Ph.D. z odboru kancelář starosty.

Vytisknout