Informace pro zájemce o členství v okrskových volebních komisích

Vážení spoluobčané,

i v případě Volby prezidenta České republiky, která se uskuteční v lednu 2018, se obracíme se na širokou veřejnost. Opět totiž bude potřeba obsadit místa v okrskových volebních komisích (dále jen OVK), která nebudou naplněna delegováním (v duchu §18 zákona č. 257/2012 Sb v platném znění). Na území MČ Praha 4 je celkem 132 volebních okrsků a komise by měly být nejméně pětičlenné.

Proto uvítáme, pokud se do práce OVK zapojíte i Vy! 

I z těchto důvodů se rozhodl Úřad MČ Praha 4 v souvislosti se zajištěním bezproblémového průběhu Volby prezidenta ČR navýšit odměnu pro členy okrskových volebních komisí pro případ, že se uskuteční druhé kolo volby. Podrobnosti níže.

První kolo volby
budev pátek 12. ledna 2018 od 14 hodin do 22 hodin a v sobotu 13. ledna 2018 od 8 hodin do 14 hodin.
Případné druhé kolo volby bude v pátek 26. ledna 2018 od 14 hodin do 22 hodin a v sobotu 27. ledna 2018 od 8 hodin do 14 hodin.

Člen okrskové komise se musí zúčastnit obou dnů volby (i obou kol, pokud budou dvě) + sčítání hlasů, čímž se sobota mírně protáhne. Nutná je také účast na 1. zasedání komise (max. 90 minut), které bude ještě do Vánoc.

Všichni zájemci, kteří se chtějí aktivně zapojit do práce OVK            Hrad prezident standarta Pravda vítězí 002.jpg
se dále musejí přihlásit a splnit požadované náležitosti.

Budoucí členové OVK tedy:
a) musejí být státními občany České republiky
b) v den složení slibu musejí dosáhnout věku nejméně 18 let
c) nesmí u nich nastat překážka výkonu volebního práva
d) nesmí být kandidátem pro volbu prezidenta

Způsob odevzdávání přihlášek:

Čitelně vyplněnou přihlášku (ke stažení dole pod článkem) s požadovanou přílohou je potřeba nejpozději
do 13. prosince 2017 do 16 hodin:

a) osobně předat pracovníkům odboru správních agend na Úřadu MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b
(dále jen OSA), vpravo od podatelny na přepážce Informace OSA, tel. kontakt: 261 192 644

b) odeslat na e-mail: volby@praha4.cz

c) osobně předat v jednotlivých Informačních kancelářích MČ Praha 4 v jejich úředních hodinách nejpozději
do 12. prosince 2017.

d) odeslat na adresu: Úřad městské části Praha 4, odbor správních agend, Antala Staška 2059/80b,
140 46  Praha 4-Krč
nejlépe do 11. prosince 2017.

Odměna členů OVK

- Odměna pro člena OVK je stanovena zákonem a činí 1300 Kč, pro předsedu OVK pak 1600 Kč.

- V případě konání 2. kola se odměna zvyšuje o částku 900 Kč pro člena komise a o 1200 Kč pro předsedu komise. V praxi to znamená, že člen komise tedy obdrží za obě kola dohromady odměnu ve výši 2200 Kč a předseda komise pak 2800 Kč.

- Uváděné výše odměn jsou před zdaněním.

- Na dny volby dostávají členové komise ještě i stravenky.

Přihláška do OVK na Volbu prezidenta ČR

(soubor si stáhněte do počítače a pak jej můžete přímo v počítači i vyplnit)


Další informace k volbě prezidenta ČR 2018 najdete v dalším vydání měsíčníku TUČŇÁK.

Zákon o Volbě prezidenta ČR najdete jako PDF na odkazu ZDE .


Vytisknout