M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   4

ZASTUPITELSTVO ČÁSTI PRAHA 4

usnesení 4. zasedání ze dne 03.06.2019
číslo 4Z-09/2019

volba předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 4

Zastupitelstvo městské části Praha 4

z v o l i l o

Mgr. Ivu Kotvovou, předsedkyní Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 4

 

 

Předkladatel: Předsedové klubů ZMČ Praha 4

Vytisknout