prof. MUDr. Eduard Kuhn, DrSc.

eduard-kuhn-1 čb.jpgProf. MUDr. Eduard Kuhn, DrSc., se narodil 21. 9. 1918 v obci Bílsko na Hané, byl internista, klinický fyziolog. Od roku 1953 působil v Ústavu pro výzkum výživy lidu v Praze jako vedoucí laboratoře energetického metabolismu a později ředitel celého ústavu. Zemřel 2. října 2017.

Jako student byl nacisty odvlečen do koncentračního tábora Sachsenhausen. Na sklonku války přežil ničivý spojenecký nálet na Drážďany. Po válce získal titul MUDr. všeobecného lékařství a nastoupil do nemocnice v Plzni. Od roku 1952 pracoval jako primář interního oddělení Thomayerovy nemocnice. Přednášel na fakultě všeobecného lékařství UK v Praze.

Od roku 1946 byl členem ČSBS a byl držitelem osvědčení dle zákona 155/1946 Sb. jako účastník druhého odboje.