M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   4

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

usnesení 3. zasedání ze dne 07.12.2022
číslo 3NR-47/2022

na vyhlášení dotačních programů městské části Praha 4 na podporu v oblastech: sportovních a tělovýchovných aktivit; kulturní a spolkové činnosti; bezpečnosti dětí a mládeže, rizikového chování dětí a mládeže a na podporu organizací zabývajících se snižováním rizik v oblasti protidrogové problematiky; sociální a zdravotní; rodinné politiky a integrace cizinců a národnostních menšin; životního prostředí pro rok 2023 a Zásad pro poskytování dotací městské části Praha 4 pro rok 2023 včetně souvisejících příloh

Rada městské části Praha 4

I.schvaluje
1.harmonogram dotačního řízení pro rok 2023, dle přílohy č. 1 usnesení
2.Zásady pro poskytování dotací městské části Praha 4 pro rok 2023 včetně souvisejících příloh, dle přílohy č. 2 usnesení
3.dotační programy na podporu v oblastech: sportovních a tělovýchovných aktivit; kulturní 
a spolkové činnosti; bezpečnosti dětí a mládeže, rizikového chování dětí a mládeže a na podporu organizací zabývajících se snižováním rizik v oblasti protidrogové problematiky; sociální a zdravotní; rodinné politiky a integrace cizinců a národnostních menšin; životního prostředí v roce 2023, včetně všech souvisejících příloh 

II.ukládá
1.vedoucí odboru kultury, sportu a dotační politiky
zveřejnit vyhlášení dotačních programů na podporu v oblastech: sportovních a tělovýchovných aktivit; kulturní a spolkové činnosti; bezpečnosti dětí a mládeže, rizikového chování dětí a mládeže a na podporu organizací zabývajících se snižováním rizik v oblasti protidrogové problematiky; sociální a zdravotní; rodinné politiky a integrace cizinců a národnostních menšin; životního prostředí pro rok 2023 a schválené dokumenty dle bodu I/2 na webových stránkách MČ Praha 4 v sekci DOTAČNÍ PROGRAMY a dále postupovat dle „Harmonogramu dotačního řízení“ 

T: dle harmonogramu


2.Ing. Ondřeji Kubínovi, MBA, starostovi MČ Praha 4
předložit Radě městské části Praha 4 návrh na udělení dotací městské části Praha 4 dle bodu I/3 usnesení

T: dle harmonogramu 

3.Radě městské části Praha 4
předložit Zastupitelstvu městské části Praha 4 návrh na udělení dotací městské části Praha 4 dle bodu I/3 usnesení

T: dle harmonogramu


Předkladatel:Ing. Ondřej Kubín, MBA, starosta městské části Praha 4

Příloha 1-3:

Zveřejněno: 09.12.2022 – organizační odd. Dagmar Milerová
Vytisknout