M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   4

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

usnesení 22. zasedání ze dne 29.11.2017
číslo 22R-1054/2017

na vyhlášení dotačních programů městské části Praha 4 na podporu: sportovních a tělovýchovných aktivit; činnosti kulturních subjektů; bezpečnosti dětí a mládeže, rizikového chování dětí a mládeže a na podporu organizací zabývajících se snižováním rizik v oblasti protidrogové problematiky; zdravotní; integrace cizinců a národnostních menšin; životního prostředí; sociální; rodinné politiky pro rok 2018 a ke schválení Zásad pro poskytování dotací městské části Praha 4 pro rok 2018 včetně souvisejících příloh

Rada městské části Praha 4

I. s c h v a l u j e
1. harmonogram dotačního řízení pro rok 2018, dle přílohy č. 1 usnesení
2. Zásady pro poskytování dotací městské části Praha 4 pro rok 2018 včetně souvisejících příloh, dle přílohy č. 2 usnesení
3. dotační programy na podporu v oblasti: sportovních a tělovýchovných aktivit; činnosti kulturních subjektů; bezpečnosti dětí a mládeže, rizikového chování dětí a mládeže a na podporu organizací zabývajících se snižováním rizik v oblasti protidrogové problematiky; zdravotní; integrace cizinců a národnostních menšin; životního prostředí; sociální; rodinné politiky pro rok 2018

II. u k l á d á
1. vedoucí odboru kultury, sportu a dotační politiky
zveřejnit vyhlášení dotačních programů na podporu v oblasti: sportovních
a tělovýchovných aktivit; činnosti kulturních subjektů; bezpečnosti dětí
a mládeže, rizikového chování dětí a mládeže a na podporu organizací zabývajících se snižováním rizik v oblasti protidrogové problematiky; zdravotní; integrace cizinců
a národnostních menšin; životního prostředí; sociální; rodinné politiky pro rok 2018
a schválené dokumenty dle bodu I/2 na webových stránkách MČ Praha 4 v sekci DOTAČNÍ PROGRAMY a dále postupovat dle „Harmonogramu dotačního řízení“

T: dle harmonogramu

2. Zdeňkovi Pokornému, radnímu MČ Praha 4
předložit Radě městské části Praha 4 návrh na udělení dotací městské části Praha 4 dle bodu I/3 usnesení
T: dle harmonogramu
 
3. Radě městské části Praha 4
předložit Zastupitelstvu městské části Praha 4 návrh na udělení dotací městské části Praha 4 dle bodu I/3 usnesení

T: dle harmonogramu


Předkladatel: Zdeněk Pokorný, radní MČ Praha 4

Příloha 1-2:

Příloha 2a:

Příloha 2b:

Příloha 3a:

Příloha 3b:

Příloha 3c:

Příloha 3d:

Příloha 3e:

Příloha 3f:

Příloha 3g:

Příloha 3h:

Vytisknout