M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   4

ZASTUPITELSTVO ČÁSTI PRAHA 4

usnesení 4. zasedání ze dne 03.06.2019
číslo 4Z-02/2019

ke zřízení Výboru pro bezpečnost Zastupitelstva městské části Praha 4 pro volební období 2018-2022 a stanovení počtu jeho členů

Zastupitelstvo městské části Praha 4

s ch v a l u j e

1. zřízení Výboru pro bezpečnost

2. počet členů výboru včetně předsedy u Výboru pro bezpečnost na 9

3. že předseda výboru uvedeného v bodě 1 bude uvolněný zastupitel MČ Praha 4

 

 

 

Předkladatel: Předsedové klubů ZMČ Praha 4

Vytisknout