M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   4

ZASTUPITELSTVO ČÁSTI PRAHA 4

usnesení 4. zasedání ze dne 03.06.2019
číslo 4Z-01/2019

ke zřízení Návrhového a volebního výboru pro 4. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 a k volbě členů Návrhového a volebního výboru

Zastupitelstvo městské části Praha 4

I. s ch v a l u j e
zřídit Návrhový a volební výbor pro 4. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 se stanoveným počtem členů 6

II. r o z h o d l o
zvolit členy Návrhového a volebního výboru:

MUDr. Kláru Cingrošovou ODS 

Ing. Radka Lacka ANO 2011
 
PhDr. Petra Kučeru TOP 09 

Mgr. Petru Rejchrtovou Piráti a nezávislí pro ZMČ Praha 4 

Bc. Veronu Ballay Praha 4 sobě- zelení a nezávislí 

Ing. Ondřeje Růžičku Společně pro Prahu 4 STAN s KDU-ČSL 
 

 

 

 

 

Předkladatel: Předsedové klubů ZMČ Praha 4

Vytisknout