M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   4

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

usnesení 2. zasedání ze dne 26.01.2022
číslo 2R-30/2022

ke schválení harmonogramu a pravidel pilotního programu participativního rozpočtu městské části Praha 4 v roce 2022

Rada městské části Praha 4

s c h v a l u j e
a) harmonogram a pravidla pilotního projektu participativního rozpočtu v roce 2022, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

b) složení pracovní skupiny pilotního projektu participativního rozpočtu v roce 2022, dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

 

 

Předkladatel: Ing. Zdeněk Kovářík, 1. místostarosta MČ Praha 4

Příloha 1-2:

Zveřejněno: 01.02.2022 – organizační odd. Dagmar Milerová
Vytisknout