M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   4

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

usnesení 22. zasedání ze dne 30.11.2016
číslo 22R-1238/2016

k záměru městské části Praha 4 iniciovat ve spolupráci s vlastníky dotčených pozemků a Magistrátem hl. města Prahy revitalizaci Kunratického potoka a jeho okolí v úseku od rybníka Labuť v Krči k jeho ústí do Vltavy v Braníku

Rada městské části Praha 4


I. s o u h l a s í
se  záměrem iniciovat ve spolupráci s vlastníky dotčených pozemků a Hl. městem Prahou revitalizaci Kunratického potoka a jeho okolí v úseku od rybníka Labuť v Krči k jeho ústí do Vltavy v Braníku

II. u k l á d á 
Ing. Ondřeji Růžičkovi, neuvolněnému členu Rady MČ Praha
zahájit projednávání výše uvedeného záměru s příslušnými vlastníky dotčených pozemků, příslušnými radními Hl. města Prahy a Magistrátem hl. města Prahy.

 T: průběžně

Předkladatel:   Ing. Ondřej Růžička, neuvolněný Rady MČ Praha 4

Příloha:

Vytisknout