M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   4

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

usnesení 11. zasedání ze dne 03.06.2020
číslo 11R-379/2020

k zajištění provozu v mateřských školách zřizovaných MČ Praha 4 v období červenec – srpen 2020 a k zajištění činnosti školských zařízení pro zájmové vzdělávání (školních družin) v období červenec – srpen 2020

Rada městské části Praha 4

I. r u š í
1. usnesení Rady MČ Praha 4 č. 23R-995/2019 ze dne 11. 12. 2019 k zajištění provozu v mateřských školách zřizovaných městskou částí Praha 4 v období červenec – srpen 2020 a k zajištění činnosti školských zařízení pro zájmové vzdělávání (školních družin) v období červenec – srpen 2020
2. usnesení Rady MČ Praha 4 č. 8R-298/2020 ze dne 22. 4. 2020 ke změně části usnesení Rady MČ Praha 4 č. 23R-995/2019 ze dne 11. 12. 2019 (viz bod I. 1.)

II. s c h v a l u j e
1. po dohodě s ředitelkami mateřských škol zřizovaných MČ Praha 4 zajištění provozu mateřských škol v období červenec – srpen 2020 následujícím způsobem:
a) v termínu od 1. 7. do 31. 7. 2020 zajištění provozu ve všech mateřských školách zřizovaných MČ Praha 4
b) v termínu od 3. 8. do 21. 8. 2020 přerušení provozu mateřských škol zřizovaných MČ Praha 4 s výjimkou
 Mateřské školy, Praha 4, Fillova 11
− Mateřské školy, Praha 4, Jílovská 75
− Mateřské školy Trojlístek, Praha 4, Bezová 4 (objekt Točitá)
 Školy Kavčí hory – Mateřské školy, Základní školy a Střední odborné školy služeb, Praha 4, K Sídlišti 840 (objekt Kaplická)
c) v termínu od 24. 8. do 31. 8. 2020 přerušení provozu mateřských škol zřizovaných MČ Praha 4 bez výjimky
d) od 1. 9. 2020 budou v provozu všechny mateřské školy zřizované MČ Praha 4

2. po dohodě s řediteli základních škol zřizovaných MČ Praha 4 přerušení činnosti školních družin v základních školách zřizovaných MČ Praha 4 následujícím způsobem:
a) v termínu od 1. 7. do 3. 7. 2020 přerušení činnosti školních družin ve všech základních školách zřizovaných MČ Praha 4 bez výjimky

b) v termínu od 7. 7. do 31. 7. 2020 přerušení činnosti školních družin ve všech základních školách zřizovaných MČ Praha 4 s výjimkou
− Základní školy s rozšířenou výukou jazyků, Praha 4, Filosofská 3, příspěvková organizace
− Základní školy, Praha 4, Křesomyslova 2
− Základní školy, Praha 4, Na Líše 16
c) v termínu od 3. 8. 2020 do 21. 8. 2020 přerušení činnosti školních družin ve všech základních školách zřizovaných MČ Praha 4 s výjimkou
− Školy Kavčí hory – Mateřské školy, Základní školy a Střední odborné školy služeb, Praha 4, K Sídlišti 840
− Základní školy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů, Praha 4, Na Planině 1393
− Základní školy U Krčského lesa, Praha 4, Jánošíkova 1320
d) v termínu od 24. 8. do 31. 8. 2020 přerušení činnosti školních družin ve všech základních školách zřizovaných MČ Praha 4 bez výjimky
e) od 1. 9. 2020 budou v provozu všechny základní školy zřizované MČ Praha 4

III. u k l á d á
vedoucí odboru školství, prevence a rodinné politiky
projednat usnesení s řediteli mateřských škol a základních škol
 
 T: červen 2020

 

 

Předkladatel: Irena Michalcová, starostka MČ Praha 4

Zveřejněno: 05.06.2020 – organizacni odd. Věra Bartoňková,
Vytisknout