M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   4

ZASTUPITELSTVO ČÁSTI PRAHA 4

usnesení 4. zasedání ze dne 03.06.2019
číslo 4Z-23/2019

k žádosti o uzavření splátkové dohody paní J. V.

Zastupitelstvo městské části Praha 4

I. r o z h o d l o
v souladu se směrnicí Rady MČ P4 č. 6/2018, dodatek č. 9 k Pravidlům pro nakládání s pohledávkami uzavřít s paní J. V. splátkovou dohodu na dlužné nájemné a zálohy na služby za období 2-8/2018 za byt č.xx, Viktorinova xxxx, Praha 4, ve výši 60.696 Kč, s dobou splatnosti 61 měsíců

II. u k l á d á
Radě městské části Praha 4
zajistit realizaci tohoto usnesení

 T: 30.9.2019

 

 

Předkladatel: Rada městské části Praha 4

Vytisknout